Marca figurativă

IMPORTANT!
În atenția solicitanţilor deponenţi ai cererilor de marcă:
Având în vedere schimbările survenite în Legea 84/1988 privind mărcile şi indicaţiile geografice, republicată, aducem la cunoștința solicitanţilor cererilor de marcă faptul că tipul de marcă combinată este asimilat tipului de marcă figurativă, respectiv, marca figurativă este reprezentată prin intermediul unei imagini care constă exclusiv în elemente figurative sau într-o combinație de elemente verbale și figurative.

Scurt GHID pentru înregistrarea unei mărci – 2021

Dreptul asupra mărcii sau a indicaţiei geografice este dobândit şi protejat prin înregistrarea acestora la OSIM în condiţiile Legii nr. 84/1998 privind înregistrarea mărcilor şi indicaţiilor geografice, modificată şi completată prin LEGEA nr. 112/2020. Poate constitui marcă orice semn, cum ar fi cuvintele, inclusiv numele de persoane sau desenele, literele, cifrele, culorile, elementele figurative, forma …

ÎNTREBĂRI FRECVENTE PRIVIND ÎNREGISTRAREA MĂRCILOR

ÎNTREBĂRI FRECVENTE PRIVIND ÎNREGISTRAREA MĂRCILOR   A. Întrebări de bază Ce este o marcă ? Poate constitui marcă orice semn, cum ar fi cuvintele, inclusiv numele de persoane sau desenele, literele, cifrele, culorile, elementele figurative, forma produsului sau a ambalajului produsului sau sunetele, cu condiţia ca aceste semne să fie capabile să distingă produsele sau serviciile …

Taxe – Mărci – de la 1 ianuarie 2021

Cuantumul în lei al taxelor în domeniul proprietăţii industriale – domeniul mărci şi indicaţii geografice – începând cu data de 01.01.2021 – calculat la nivelul cursului B.N.R. leu-euro la data de 01.10.2020 — ANEXA Nr. 4

Cereri de înregistrare marcă

Cererile de înregistrare marcă depuse până la intrarea în vigoare a Legii nr. 84/1998 cu modificările şi completările aduse prin Legea nr. 112/2020 intră sub incidenţa legii aflate in vigoare la data depunerii acestora.
Pentru a verifica data de depunere a cereilor de înregistrare marcă aveţi posibilitatea de a consulta Registru online mărci.