R11 – cât costă şi cât durează înregistrarea unei mărci la OSIM – pentru 2020

Valoarea taxelor ce trebuie achitate pentru înregistrarea unei mărci sunt prevăzute în Ordonanţa Guvernului nr.41/1998 privind taxele în domeniul protecţiei proprietăţii industriale şi regimul de utilizare a acestora, republicată în M.O. nr. 959/29.11.2006 – anexa 4, actualizat la 01.01.2020. Procedura de înregistrare a unei mărci la nivel naţional durează aproximativ 9 luni.

R40 – Când şi cum se poate înstrăina (cesiona) o marcă – pentru 2020

Drepturile asupra unei mărci pot fi transmise prin cesiune sau licenţă, oricând în cursul duratei de protecţie a mărcii. Prin cesiune se înţelege renunţarea la drepturile asupra mărcii, iar prin licenţă se înţelege închirierea pe o anumită perioadă a drepturilor asupra mărcii. În cazul în care s-a procedat la o astfel de transmitere de drepturi, …

Cum protejăm obiectele de proprietate industrială în România

Opoziţie la înregistrarea mărcii – noţiuni de bază ( / canal OSIM ) Reforma în domeniul mărcilor în România ( / canal OSIM ) Cum să protejaţi o marcă în România ( / canal OSIM ) Cum să protejaţi un desen sau model în România ( / canal OSIM ) Ce este şi cum utilizaţi …

Topografii pentru produse semiconductoare

1. Ce este o topografie a unui produs semiconductor? Prin topografie a unui produs semiconductor (TPS), denumită în continuare topografie, în sensul legii, se întelege o serie de imagini legate între ele, indiferent de modalitatea în care acestea sunt fixate sau codate, reprezentând configuraţia tridimensională a straturilor care compun un produs semiconductor şi în care …

Înrebări frecvente – Brevete de invenție

A. Ce poate fi brevetat ca invenție 1. O idee poate fi protejată? O idee, netranspusă în cel puţin un exemplu concret de realizare, nu poate fi protejată. În conformitate cu art.7 din Legea 64/1991 privind brevetele de invenţie, republicată în 2007 şi 2014, „activităţile mentale” nu sunt considerate invenţii. Pentru o mai bună înţelegere …