Modele de utilitate

Întrebări frecvente 1. Ce condiţii trebuie să îndeplinească o soluţie tehnică pentru a se acorda certificat de model de utilitate? Pentru acordarea unui certificat de model de utilitate, soluţia tehnică trebuie să fie nouă, să depăşească nivelul simplei îndemânări şi să fie susceptibilă de aplicare industrială (art. 1 din Legea nr. 350/2007 privind modelele de …

R6 – de la E. Taxele legale pentru obţinerea unui brevet de invenţie – pentru 2020

Valorile taxelor de menţinere în vigoare a unui brevet acordat pot fi accesate în site-ul OSIM, la pct.23 al Anexei 1 din Ordonanţa de Guvern nr.41 privind taxele în domeniul proprietăţii industriale şi regimul de utilizare a acestora, republicată în 2006 şi actualizată la 01.01.2020. Taxele de menţinere în vigoare sunt datorate începând din anul …

R3 – de la E. Taxele legale pentru obţinerea unui brevet de invenţie – pentru 2020

O cerere de brevet de invenţie poate parcurge procedurile de „publicare”, respectiv, de „examinare de fond” şi în termene mai scurte şi anume: de 4 şi, respectiv, de 18 luni, dacă se achită taxele „de urgenţă” prevăzute la pct.5 şi 7 din Anexa 1 a Ordonanţei de Guvern nr.41 privind taxele în domeniul proprietăţii industriale …

R1 – de la E. Taxele legale pentru obţinerea unui brevet de invenţie – pentru 2020

Taxele pentru înregistrarea unei cereri de brevet de invenţie pot fi accesate în site-ul OSIM, în Anexa 1 a Ordonanţei de Guvern nr.41 privind taxele în domeniul proprietăţii industriale şi regimul de utilizare a acestora, republicată în 2006, cu valorile actualizate la data de 01.01.2020 . De asemenea, veţi găsi informaţii în paragraful „Taxe” din …

R1 – ce trebuie să fac pentru a înregistra o marcă la OSIM – pentru 2020

Pentru a înregistra ca marcă o denumire (sau un slogan), însoţită sau nu de un element figurativ (desen), este necesar să completaţi un formular tip – cererea pentru înregistrarea unei Mărci pe cale naţională şi să achitaţi taxele prevăzute în Ordonanţa Guvernului nr. 41/1998 republicată, privind taxele în domeniul protecţiei proprietăţii industriale şi regimul de …

R22 -Nu mă regăsesc în Clasificarea Nice, atunci ce scriu la pct 10 – pentru 2020

În cazul în care nu vă regăsiţi în Clasificarea de la Nisa, în rubrica corespunzătoare din cererea de înregistrare de marcă puteţi să scrieţi cu cuvintele dvs. ce activităţi desfăşuraţi, urmând ca specialiştii din cadrul Serviciului de Examinare Preliminară Mărci să stabilească în care clase va încadraţi, şi să vă informeze despre aceasta prin decizia …

R11 – cât costă şi cât durează înregistrarea unei mărci la OSIM – pentru 2020

Valoarea taxelor ce trebuie achitate pentru înregistrarea unei mărci sunt prevăzute în Ordonanţa Guvernului nr.41/1998 privind taxele în domeniul protecţiei proprietăţii industriale şi regimul de utilizare a acestora, republicată în M.O. nr. 959/29.11.2006 – anexa 4, actualizat la 01.01.2020. Procedura de înregistrare a unei mărci la nivel naţional durează aproximativ 9 luni.

RsF&H – pentru 2020

F. Procedurile privind examinarea unui brevet de invenţie 1. Publicarea cererii de brevet de invenţie în BOPI este obligatorie? În conformitate cu art.22 alin.1 din Legea 64/1991 privind brevetele de invenţie, republicată în 2007 şi 2014, cererile de brevet de invenţie depuse pe cale naţională sunt publicate imediat după expirarea termenului de 18 luni de …