Anunţ achiziţii publice (30.06.2020)

30.06.2020 Procedura simplificată pentru atribuirea Contractelor de furnizare Echipamente IT, licențe și software pentru 10 loturi este publicată în SEAP cu Anunțul de participare simplificat: [SCN1070796]

Anunţ achiziţii publice (25.03.2020)

25.03.2020 Anunţul de participare la Licitaţia deschisă pentru atribuirea Acordului Cadru pentru servicii de transport aerian pentru intervalul iunie 2020 – decembrie 2023, este publicat în SEAP cu numărul CN1020006

Anunţ achiziţii publice (05.12.2019)

05.12.2019 Procedura Simplificată cu condiție suspensivă pentru încheierea unui Contract de prestări servicii curățenie pentru anul 2020, este publicată în SEAP cu NR. SCN1059898 / 05.12.2019

Anunţ achiziţii publice

12.11.2019 Procedura simplificată pentru Contract de prestări servicii de suport implementare şi dezvoltare software pentru sistemele Front-Office şi Back-Office pentru Mărci şi Desene şi Modele, şi Registrele online, (conform Condiției suspensive ), este publicată în SEAP cu numărul SCN1058199 din data de 12.11.2019.

Anunţ achiziţii publice

20.09.2019 Licitația Deschisă pentru Contracte de furnizare Echipamente IT, licențe și software pentru 14 loturi este publicată în SEAP cu numarul CN1015243 din data de 20.09.2019.

Anunţ – Achiziţii publice – 23.05.2019

23.05.2019 Anunţul de participare la Licitaţia deschisă pentru atribuirea Acordului cadru furnizare tonere cu mai mulți operatori economici – 2 ani (2019-2021), este publicat în SEAP cu numărul CN1011524/22.05.2019 Anunţul de participare la Licitaţia deschisa pentru atribuirea contractului pentru Furnizare, instalare, configurare Sistem Hardware pentru Stocare Centralizata de Date şi migrare date, este publicate în …

Anunţ achiziţii publice

7.05.2019 Procedura Simplificată pentru încheierea unui Contract de prestari servicii curaţenie pentru anul 2019, este publicată în SEAP cu NR. SCN1042809/07.05.2019