Anunțul de participare simplificat CN1036566 /06.11.2021

08.11.2021 Documentația de atribuire pentru derularea Licitației Deschise pentru Acordul cadru pentru Servicii bancare de încasare prin mijloace online, pentru încasarea taxelor percepute de către OSIM prin intermediul cardurilor de debit și a cardurilor de credit este publicată integral în SEAP în cadrul Anunțului de participare nr. CN1036566 /06.11.2021 (anunțul este publicat și în JOUE).

Anunțul de participare simplificat SCN1096107/01.11.2021

01.11.2021 Documentația de atribuire pentru achiziționarea de echipamente (5 loturi – laptop-uri, centrală de incendiu, apelator GSM, echipament Fortigate) prin Procedura Simplificată în SEAP, este publicată integral în SEAP având numărul Anunțului SCN1096107/01.11.2021.

Anunțul de participare simplificat SCN1092858/13.09.2021

13.09.2021 Documentația de atribuire aferentă achiziției de Servicii de formare profesională pentru proiectul ”Consolidarea capacității de implementare și evaluare a strategiilor/politicilor publice pe care le coordonează Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci și Ministerul Economiei” SIPOCA 583/127610 este disponibilă pe SICAP, având Anunțul de participare simplificat SCN1092858/13.09.2021

Rapoarte privind transparența decizională

     RAPORT DE EVALUARE A IMPLEMENTĂRII LEGII NR. 52/2003 ÎN ANUL 2020 LA NIVELUL O.S.I.M.    RAPORT DE EVALUARE A IMPLEMENTĂRII LEGII NR. 52/2003 ÎN ANUL 2019 LA NIVELUL O.S.I.M.    RAPORT DE EVALUARE A IMPLEMENTĂRII LEGII NR. 52/2003 ÎN ANUL 2018 LA NIVELUL O.S.I.M.