Ghidul depozantului de cerere de înregistrare de topografii de produse semiconductoare

  Topografia produselor semiconductoare este protejată prin Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci – OSIM, în baza Legii nr. 16/1995 privind protecția topografiilor produselor semiconductoare, republicată în 2006 și a ORDINULUI nr. 6/2007 pentru aprobarea Normelor de aplicare a legii menționate. Ce este o topografie a unui produs semiconductor ? Prin topografie a unui …

Scurt GHID pentru înregistrarea unei mărci – 2021

Dreptul asupra mărcii sau a indicaţiei geografice este dobândit şi protejat prin înregistrarea acestora la OSIM în condiţiile Legii nr. 84/1998 privind înregistrarea mărcilor şi indicaţiilor geografice, modificată şi completată prin LEGEA nr. 112/2020. Poate constitui marcă orice semn, cum ar fi cuvintele, inclusiv numele de persoane sau desenele, literele, cifrele, culorile, elementele figurative, forma …

Ghid înregistrare MODEL DE UTILITATE

Cum înregistrați la OSIM o cerere de model de utilitate Înregistrarea unui model de utilitate în România se face în baza Legii nr. 350/2007 privind modelele de utilitate, republicată în 2014 şi a Regulamentului de aplicare al acesteia. Modelul de utilitate protejează, în conformitate cu art. 1 alin. (1) din Legea nr. 350/2007 privind modelele …