Marca figurativă

IMPORTANT!
În atenția solicitanţilor deponenţi ai cererilor de marcă:
Având în vedere schimbările survenite în Legea 84/1988 privind mărcile şi indicaţiile geografice, republicată, aducem la cunoștința solicitanţilor cererilor de marcă faptul că tipul de marcă combinată este asimilat tipului de marcă figurativă, respectiv, marca figurativă este reprezentată prin intermediul unei imagini care constă exclusiv în elemente figurative sau într-o combinație de elemente verbale și figurative.

Registratură electronică

  CLARIFICĂRI CU PRIVIRE LA APLICABILITATEA DISPOZIȚIEI DE SERVICIU NR. 211991/13.07.2020 Având în vedere faptul că de la intrarea în vigoare a Dispoziției de serviciu nr. 211991/13.07.2020 privind înregistrarea cererilor de înregistrare titluri de protecție și a cererilor de reînnoire titluri de protecție, din practică, au reieșit aspecte care trebuie clarificate cu privire la aplicabilitatea …

Introducere

Sistemul EPO-OLF versiunea 5 Pachet complet pentru instalarea programului Online Filing versiunea 5 (Release 5.00) (stand-alone şi/sau server şi thin client).Se poate descărca şi din portalul epoline secţiunea Download centre; tot aici se găseşte şi documentaţia elaborată de către OEB. Recomandăm migrarea la versiunea 5, deoarece în curând, versiunea 4 va ieşi din producţie. Începând …

Desene și modele

Detalii / informaţii conexe Registru online Desene şi Modele | pentru comunicare sugestii de îmbunătățire și raportare problemele întâlnite: e-mail BOPI – secţiunea Desene şi modele

Mărci

Detalii / informaţii conexe Registru online mărci | pentru comunicare sugestii de îmbunătățire și raportare problemele întâlnite: e-mail Mărci depuse pe cale internaţională prin Sistem Madrid, cu stat desemnat România: Romarin, baza de date OMPI şi Gazeta OMPI TMview – bază de date a Oficiului Uniunii Europene pentru PI BOPI – secţiunea Mărci