Registratură electronică

  Pentru transmiterea la O.S.I.M. a cererilor de înregistrare titluri de protecție – domeniile de proprietate industrială Mărci şi Desene şi modele – şi a cererilor de reînnoire/modificare în situația juridică a acestora, precum şi transmiterea corespondenţei derulate de solicitanţi/titulari cu O.S.I.M. în cursul procedurilor de înregistrare/reînnoire, aveți la dispoziție adresa de e-mail depunericereriPIosim.ro – …

Introducere

Sistemul EPO-OLF versiunea 5 Pachet complet pentru instalarea programului Online Filing versiunea 5 (Release 5.00) (stand-alone şi/sau server şi thin client).Se poate descărca şi din portalul epoline secţiunea Download centre; tot aici se găseşte şi documentaţia elaborată de către OEB. Recomandăm migrarea la versiunea 5, deoarece în curând, versiunea 4 va ieşi din producţie. Începând …

Desene și modele

Detalii / informaţii conexe Registru online Desene şi Modele | pentru comunicare sugestii de îmbunătățire și raportare problemele întâlnite: e-mail BOPI – secţiunea Desene şi modele

Mărci

Detalii / informaţii conexe Registru online mărci | pentru comunicare sugestii de îmbunătățire și raportare problemele întâlnite: e-mail Mărci depuse pe cale internaţională prin Sistem Madrid, cu stat desemnat România: Romarin, baza de date OMPI şi Gazeta OMPI TMview – bază de date a Oficiului Uniunii Europene pentru PI BOPI – secţiunea Mărci

Cerere DM

Înregistrare online cerere desen şi model Manualul utilizatorului (.pdf) Instrucţiuni privind depunerea prin mijloace electronice a cererilor de desene şi modele     Servicii online ulterioare depunerii cererii de Desene și Modele     Suport: 037 2 82 59 85 Cont IBAN: RO05 TREZ 7032 0F33 5000 XXXX deschis la Trezoreria Sector 3, str. Ciresului, nr. …