Anunț rezultat reanalizare condiții de legalitate a dosarului candidatului cu cod de identificare 1020004 – post vacant de conducere, pe perioadă nedeterminată, de Șef Serviciu Comunicare și Marketing Operațional

22.07.2021 Anunț privind rezultatul reanalizării condițiilor de legalitate a dosarului candidatului cu cod de identificare 1020004 la concursul organizat pentru ocuparea unui post vacant de conducere, pe perioadă nedeterminată, de Șef Serviciu Comunicare și Marketing Operațional