Procedură de concurs încheiată

24.03.2020 Anunţ privind Concursul pentru ocuparea unui post vacant de expert în cadrul Serviciului Baze de Date Sisteme Informatice

Concurs post expert BDSI

04.03.2020 Concurs pentru ocuparea unui post vacant de expert în cadrul Serviciului Baze de Date Sisteme Informatice

Rezultat proba scrisă examen de promovare într-o funcţie pentru care este prevăzut un nivel de studii superior

27.02.2020 Proba scrisă la examenul de promovare într-o funcţie pentru care este prevăzut un nivel de studii superioare în cadrul Serviciului Mărci şi Indicaţii Geografice – Biroul Examinare Indicaţii Geografice, Eliberări Acte, Transmiteri Drepturi, Reînnoiri şi Registrul Naţional Proba scrisă susţinută la examenul de promovare într-o funcţie pentru care este prevăzut un nivel de studii …

Concurs auditor

31.01.2020 Concurs pentru ocuparea a două posturi contractuale vacante pe perioadă nedeterminată de auditor public intern în cadrul Oficiului de Stat pentru Invenții și Mărci