R1 – de la E. Taxele legale pentru obţinerea unui brevet de invenţie – pentru 2022

Taxele pentru înregistrarea unei cereri de brevet de invenţie pot fi accesate în site-ul OSIM, în Anexa 1 a Ordonanţei de Guvern nr.41 privind taxele în domeniul proprietăţii industriale şi regimul de utilizare a acestora, republicată în 2006, cu valorile actualizate la data de 01.01.2022. De asemenea, veţi găsi informaţii în paragraful „Taxe” din ghidul …