Despre Osim Contact Servicii Publicatii Baze de date Cautare Versiunea
Home
 
 

  CERCETAREA DOCUMENTARĂ PENTRU MĂRCI ŞI INDICAŢII GEOGRAFICE  
     
  image Formulare pentru cereri de cercetări documentare în domeniul mărcilor şi indicaţiilor geografice  
     
   new Precizări privind cercetările documentare pentru mărci  
     
  image Tarife pentru cercetările documentare în conformitate cu ordinul 65/09.07.2008  
  Clienţii care solicită în mod repetat servicii în domeniul mărcilor beneficiază de
următoarele reduceri de tarife:
        a) 5% reducere după a 25-a comandă de servicii;
        b) 10% reducere după a 50-a comandă de servicii;
        c) 15% reducere după a 75-a comandă de servicii;
        d) 20% reducere după a 100-a comandă de servicii.


 Reducerile se aplică începând cu data de 01.05.2005.
 
 

 
 

      Prin efectuarea unei cercetări documentare, beneficiarii acestui serviciu pot lua o decizie corectă, referitoare la înregistrarea denumirilor dorite ca mărci.
      Cercetările documentare pentru mărci se execută în baza Ordinului OSIM nr. 65/09.07.2008.
      Efectuarea unei cercetări documentare nu este obligatorie, dar, în cele mai multe cazuri, vă salvează de cheltuieli nedorite, cum ar fi: reclama pentru o marcă apartinând altcuiva (mai ales în cazul ziarelor, revistelor, detergenţilor, băuturilor, produselor cosmetice) şi daunele care ar trebui plătite în cazul utilizării unei denumiri deja existenta ca marcă.
     Cercetările documentare sunt realizate atât în baza naţională de date, constituită din mărci şi cereri de înregistrare de mărci, cât şi în baza de date internaţională, constituită din mărci şi cereri de înregistrare de mărci, având România ca ţară desemnată pentru protecţie.
      OSIM, prin intermediul Serviciului Analize şi Sinteze Documentare, pune la dispoziţia solicitanţilor următoarele tipuri de cercetări documentare:
       tip 1 – Cercetare documentară având partea verbală identică;
       tip 2 – Cercetare documentară având aceeaşi rădăcină trunchiată stânga şi dreapta;
       tip 3 – Cercetare documentară având elemente figurative conform anexei;
       tip 4 – Cercetare documentară având elemente combinate, conform anexei;
       tip 5 – Cercetare documentară pentru identificarea titularului unei mărci figurative sau combinate;
       tip 6 – Cercetare documentară privind portofoliul unui titular;
       tip 7 – Cercetare documentară privind portofoliul unui mandatar;
       tip 8 – copie după fila RNM pentru o marcă;
       tip 9 – Cercetare documentară privind analiza statutului juridic al unei mărci;
       tip 10 – Cercetare documentară privind mărcile pe clasă (tabel, baza naţională şi sistemul Madrid);
       tip 11 – Cercetare documentară privind mărcile pe clasă (fila RNM, baza naţională şi sistemul Madrid);
       tip 12 – Cercetare documentară privind mărcile pe clasă înregistrate în ultimele 12 luni (tabel, baza
                    naţională şi sistemul Madrid);
       tip 13 – Cercetare documentară privind mărcile pe clasă înregistrate în ultimele 12 luni (fila RNM, baza
                    naţională şi sistemul Madrid);
       tip 14 – Cercetare documentară privind situaţia existentă la nivelul mărcii comunitare pentru o marcă (tabel);
       tip 15 – Cercetare documentară privind situaţia existentă la nivelul mărcii comunitare pentru o marcă (prima
                    pagină);
       tip 16 – citarea în rapoartele de CD trimise la OAPI în baza art. 39, din Regulamentul Mărcii Comunitare;
       tip 17 - Cercetare documentară periodică, pentru portofoliul unui titular (abonament pe 6 luni, prima pag);
       tip 18 - Cercetare documentară periodică, pentru o marcă verbală (abonament pe 6 luni, prima pag);
       tip 19 - Cercetare documentară periodică, pentru o marcă figurativă sau combinată (abonament pe 6 luni,
                   prima pag).

     Serviciile de la punctele 17, 18 şi 19 sunt fostele servicii de supraveghere a concurenţei, având acum o altă titulatură, dar acelaşi conţinut.

     Formalităţile pentru efectuarea unei cercetări documentare sunt foarte simple.
     Este suficientă completarea formularului special, dedicat serviciilor de cercetări documentare mărci şi indicaţii geografice, achitarea tarifului corespunzător şi trimiterea copiei documentului de plată, alături de formularul completat, la OSIM, către Serviciul Analize şi Sinteze Documentare.
     Tariful legal pentru efectuarea unei cercetări documentare se poate plăti direct la casieria OSIM, prin mandat poştal sau prin ordin de plată, în contul OSIM nr. RO05 TREZ 7032 0F33 5000 XXXX, deschis laTrezoreria Sector 3, str. Ciresului, nr. 6, sector 3, Bucuresti.

 
        Pentru comenzile de cercetare documentară solicitate în termen de 2 h, 1 zi sau 2 zile, vă rugăm să achitaţi la casieria OSIM contravaloarea acestor servicii. În caz contrar rezultatele vor fi livrate la momentul intrării sumei achitate prin alte forme de plată (OP, mandat poştal) în contul OSIM.  
     | Pagina de start | Despre OSIM | Marketing, Suport pentru transfer de tehnologie şi Registrul Consilierilor în PI | Contact | Servicii | e-OSIM | Căutare | Brevete | Modele de utilitate | Mărci |
| Desene şi Modele | Topografii de produse semiconductoare | Legislaţie | Formulare | Publicaţii |
| Biblioteca Tehnică şi Juridică | Editură şi Tipografie | Colecţia natională de brevete | Relaţii internaţionale | Biroul de presă | Arhiva |
| Consilieri în Proprietate Industrială | Proprietate Industrială în Internet | Centre Regionale | Comisii de contestaţii |