Despre Osim Contact Servicii Publicatii Baze de date Cautare Versiunea
Home
 
 
 

 

 
Evenimente 2009
 

   Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci împreună cu Universitatea Politehnica Bucureşti şi Oficiul European de Brevete, urmeaza sa încheie in ziua de, 23.01.2009 negocierile referitoare la Proiectul pilot privind transferul tehnologic de la universitate către industrie.
Astfel, la sediul Universităţii Politehnica va avea loc ceremonia de semnare a Planului de Lucru. Scopul acestui proiect este înfiinţarea unui centru de transfer tehnologic, care va funcţiona în cadrul Universităţii Politehnica.
Cele trei instituţii sunt reprezentate de:

  • Gabor VARGA – Director General al OSIM
  • Gerard Giroud – Director International Affairs OEB
  • Şerban Raicu – Prorector cu cercetarea ştiinţifică UPB
 
Evenimente 2008
 

  Oficiul Comunitar pentru Protecţia Soiurilor de Plante (C.P.V.O.) în colaborare cu Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci a organizat în data de 02 .10. a.c. Seminarul naţional intitulat “Asigurarea drepturilor privind soiurile de plante”. La seminar au participat şi reprezentanţi ai Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.
Din partea CPVO a fost prezentă o delegaţie condusă de preşedintele acestei instituţii europene, dl. B. KIEWIET, iar OSIM-ul a fost reprezentat de dl. Dr.ing. Alexandru Cristian ŞTRENC, director general adjunct.
În cadrul lucrărilor seminarului au fost abordate probleme referitoare la Sistemul Comunitar de protecţie a soiurilor de plante, sistemul naţional de protecţie al acestora, legislaţia română referitoare la aceste drepturi, etc.
La lucrări au participat în calitate de lectori, specialişti din OSIM, ISTIS şi membrii ai delegaţiei CPVO.
Au fost prezenţi delegaţi din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Universitatea de Agricultură Bucureşti, Staţiuni de cercetare din domeniul agriculturii, consilieri de proprietate industrială.

 
    Mesajul d-lui dr. Kamil Idris - Director General OMPI cu ocazia zilei mondiale a proprietăţii intelectuale…
 
    În perioada 10 - 11.04. a.c., la sediul Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci a avut loc o întâlnire bilaterală între delegaţia Oficiului Israelian de Brevete, Mărci şi Desene reprezentată de dl. MEIR NOAM, director general şi d-na SIMONA ARONOVICI, director al direcţiei Brevete şi IT şi conducerea OSIM reprezentată de dl. ing. GABOR VARGA, director general, dl. dr.ing. ALEXANDRU CRISTIAN ŞTRENC, director general adjunct şi directorii unor departamente din instituţie.
În cadrul discuţiilor bilaterale au fost prezentate principalele activităţi ale celor două instituţii în domeniul brevetelor de invenţii, mărcilor şi desenelor cu comentariul datelor statistice care reliefează aceste activităţi.
Totodată au fost stabilite problemele comune privind protecţia proprietăţii industriale care interesează cele două instituţii, modul şi căile de cooperare în viitor.
A fost discutat textul unei Declaraţii comune de intenţiecare în final, a fost însuşit şi apoi semnat de conducătorii celor două instituţii.
   
    În perioada 04 - 08 februarie a.c., o delegaţie din Republica Macedonia a făcut o vizită de lucru la Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci (OSIM). Scopul acestei vizite îl constituie un schimb de experienţă necesar elaborării de către partea macedoneană a unui Plan Naţional privind măsurile necesare asigurării respectării drepturilor de proprietate intelectuală în Republica Macedonia.
Întâlnirea organizată sub auspiciile Programului de asistenţă al Agenţiei Statelor Unite pentru Dezvoltare Internaţională (USAID), a facilitat şi contacte între reprezentanţi ai Ministerului Justiţiei, Ministerului Cercetării, Ministerului Afacerilor Interne, Inspectoratul de Stat al Poliţiei, Administraţia Vămilor şi Secretariatul pentru Afaceri Externe, cu membrii delegaţiei macedonene.| Pagina de start | Despre Osim | Strategie Marketing | Contact | Servicii | e-OSIM | Căutare | Brevete | Modele de utilitate | Mărci
| Desene şi Modele | Topografii de produse semiconductoare | Soiuri de Plante | Legislaţie | Formulare | Publicaţii
| Biblioteca Tehnică şi Juridică | Editură şi Tipografie | Colecţia natională de brevete | Relaţii internaţionale | Biroul de presă | Arhiva
| Consilieri în Proprietate Industrială | Proprietate Industrială în Internet | Centre Regionale | Comisii de reexaminare |