REVISTA ROMÂNĂ DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ

     Revista Română de Proprietate Industrială este o publicaţie a Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci care se adresează atât specialiştilor, cât şi tuturor celor interesaţi de problematica protecţiei proprietăţii industriale în contextul alinierii la legislaţia europeană şi al aderării României la UE.
     Noţiuni ca: marca comunitară, desen şi model comunitar, model de utilitate sau implicaţiile aderării ţării noastre la Convenţia Brevetului European sunt elemente de mare interes pentru cei care solicită titluri de protecţie din partea Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci.  
     Revista, elaborată de un colectiv de specialişti cu mare experienţă în domeniu, prezintă cititorilor şi aspecte legate de fenomenul infracţional de contrafacere, precum şi de combatere a acestuia, precum şi modul in care cele 14 centre teritoriale de proprietate industriala, diseminează informaţiile furnizate de OSIM tuturor celor interesaţi.
      Redacţia a reuşit să elogieze, în cele mai multe numere ale revistei, figurile unor inventatori români celebri, care, prin activitatea lor, au îmbogăţit patrimoniul ştiinţific mondial.
     În cele 6 numere editate într-un an calendaristic, redacţia a căutat să cuprindă, din punct de vedere al conţinutului, şi multe sugestii primite de la cititorii noştri fideli, cărora le mulţumim pentru sprijinul permanent pe care ni-l acordă.

  Ultimul număr al revistei : 5 - 5/2015  
Sumarul numărului în curs de apariţie
 
Modalităţi de procurare
 
       
  5-6/2015        
SUMAR
Arhivă
   
EDITORIAL
Contact
   
Un articol din acest număr
IMPORTANT
de la Colegiul
de redacţie !
   
   
Colectivul de redacţie
[ ORDIN nr.129/02.09.2015 ]
 
Preşedinte dr. jur. ing. Bucura IONESCU e-mail: bucura.ionescuosim.ro  
Redactor şef cons. jur. Carmen SOLZARU e-mail: carmen.solzaruosim.ro  
Redactor fil. Adriana NEGOIŢĂ e-mail: negoita.adrianaosim.ro  
Secretar de redacţie ing. Eduard Gavriel VLAD e-mail: rrpiosim.ro  
Membri: dr. ing. jur. Adela CONSTANTINESCU e-mail: constantinescu.adelaosim.ro  
ec. Cristina Maria BARARU e-mail: edituraosim.ro  
fil. Luiza MOCANU e-mail: luiza.mocanuosim.ro  
cons. jur. Marius MARUDA e-mail: marius.marudaosim.ro  
dr. jur. Alice POSTĂVARU e-mail: alice.postavaruosim.ro  
Tehnoredactor: Daniela TRANCĂ  e-mail: dana.trancaosim.ro  
Coperta: ec. Cristina Maria BARARU e-mail: edituraosim.ro