Despre Osim
Contact
Servicii
Publicatii
Baze de date
Cautare
Versiunea
Home   
MSTTRCPI

 
 
 


MARKETING, SUPORT PENTRU TRANSFER DE TEHNOLOGIE
ŞI REGISTRUL CONSILIERILOR ÎN PROPRIETATE INDUSTRIALĂ
(MSTTRCPI)
Marketing (promovare) şi Relaţii cu publicul
 

Aprilie


• Întâlnirea anuală a Centrelor Regionale

• Promovarea PI în licee prin Junior Achievement

În conformitate cu protocolul de colaborare încheiat între OSIM şi fundaţia Junior Achievement România, doamna Muscalu Mariana, expert in cadrul Serviciului de Marketing, a fost prezentă la “Colegiul National Matei Basarab”, unde a susţinut  o lucrare privind importanţa protecţiei proprietăţii industriale.
 

Martie


• PRO INVENT, TIT - CCI Cluj Salon de inventică, maşini-unelte, scule, accesorii, robotică, produse electrice şi electronice de uz industrial, aparatură de masură şi control


• IMM FORUM - Soluţii pentru IMM-uri

În perioada 12 - 15 martie 2015 OSIM a participat la cea de-a IVa ediție a Forumului pentru Intreprinderi Mici și Mijlocii, ce s-a desfășurat în sala Titulescu a Centrului expozițional ROMEXPO. În data de 14.03.2015, dna.Tatiana Radu a prezentat lucrarea – “Proprietatea Industrială în sprijinul inovării în IMM-uri”.

• Trofeul Creativităţii - Topul Firmelor


• Promovarea PI în licee prin Junior Achievement

În data de 11.03.2015, doamna Muscalu Mariana, expert in cadrul Serviciului de Marketing, a fost prezentă la “Liceul Teoretic Lucian Blaga”, unde  a susţinut  o lucrare privind importanţa protecţiei proprietăţii industriale în conformitate cu protocolul de colaborare încheiat între OSIM şi fundaţia Junior Achievement Romania.
 

Februarie

• Promovarea PI în licee prin Junior Achievement

În conformitate cu protocolul de colaborare încheiat între OSIM şi fundaţia Junior Achievement România, doamna Muscalu Mariana, expert în cadrul Serviciu Marketing, a fost prezentă la Liceul Teoretic Dante Allighieri, unde  a susţinut  o lucrare privind importanţa protecţiei proprietăţii industriale.


• Informare PI - în biblioteci partenere
 

2014
      Specialiştii OSIM au fost angrenaţi, în decursul anului 2014, în circa 60 de acţiuni de promovare a protecţiei şi valorificării proprietăţii industriale, constând în seminarii conferinţe, mese rotunde, sesiuni de consultare, târguri şi expoziţii. La acestea s-a adăugat elaborarea de lucrări tematice şi studii statistice şi de sinteză esenţiale pentru procesul decizional.
      Dintre acţiunile derulate în cursul anului 2014 menţionăm:
În cadrul Acordului de cooperare tehnică încheiat cu OHIM, experţii OSIM au susţinut prelegeri în cadrul a 3 seminarii de promovare a sistemului de protecţie a mărcii şi a designului în Uniunea Europeană. Seminariile organizate la Iaşi, Craiova şi Mangalia au avut ca scop conştientizarea mediului de afaceri asupra importanţei protecţiei proprietăţii industriale în Piaţa Unică.
În cadrul a 2 evenimente deosebit de importante organizate de Camera Naţională a Consilierilor în Proprietate Industrială din România, specialiştii în domeniul invenţiilor au fost invitaţi să susţină lucrări pe teme privind:
      - noua Lege a invenţiilor de serviciu;
      - noi evoluţii în domeniul Certificatului suplimentar de protecţie;
      Importanţa protecţiei proprietăţii industriale a fost evidenţiată de către experţii OSIM în cadrul unor workshopuri/ seminarii organizate de Camera de Comerţ Suceava, de SC IPA SA Craiova, Universitatea Tehnică din Cluj Napoca, Centrul de afaceri şi expoziţii Bacău, ROMEXPO Bucureşti, Camera de Comerţ şi Agricultură Constanţa, Universitatea Dunărea de Jos Galaţi, Camera de Comerţ şi Industrie Timişoara.
      Dintre acţiunile de susţinere a inovării OSIM a continuat proiectul „Prediagnoza de proprietate industrială”, derulat în cadrul Planului Bilateral de Cooperare cu Oficiul European de Brevete în vederea susţinerii IMM-urilor cu potenţial inovativ din România, punând în slujba acestora experienţa specialiştilor săi. Activitatea în 2014 în cadrul acestui proiect a cuprins efectuarea a 10 Studii de Prediagnoză complete la IMM-urile selectate din Bucureşti, Iaşi, Roman, Alexandria şi Craiova.
      Participarea la cele 15 expoziţii de invenţii, saloane naţionale ale cercetării, inovării şi transferului tehnologic, târguri tehnice sau pentru IMM-uri a reprezentat şi în anul 2014 o activitate importantă a specialiştilor OSIM care, pe de o parte, au intrat în contact direct cu creatorii şi invenţiile acestora, iar pe de altă parte si-au pus la dispoziţie bogata experienţă în domeniul proprietăţii industriale în contextul unei economii de piaţă în continuă mişcare. În anul 2014, în colabrare cu Camerele de Comerţ şi Industrie, OSIM a realizat statistica necesară pentru 21 de acţiuni, ediţii locale, ale manifestării Trofeul Creativităţii în tot atâtea judeţe ale ţării. Manifestarea a fost iniţiată în anul 2002 de către OSIM, printr-un parteneriat cu Camera de Comerţ şi Industrie a României (CCIR) şi cu Camerele membre, şi are drept scop promovarea şi evidenţierea firmelor creative în mediul economic local.
      În baza Protocolului de parteneriat încheiat între OSIM şi Fundaţia Junior Achievement, a continuat activitatea de diseminare a informaţiei din domeniul proprietăţii industriale în 10 licee din Bucureşti.
      Compartimentul de Relaţii cu Publicul a răspuns prompt şi cu profesionalism tuturor solicitărilor de informaţii, atât la sediul OSIM, cât şi telefonic, şi, în acest sens, s-au înregistrat 16 193 de solicitări. Pe lângă aceste solicitări, s-au transmis şi 890 de răspunsuri la adrese sau e-mail-uri trimise de terţe persoane.
      Totodată, la sala de lectură a instituţiei, 1177 de persoane au primit asistenţă de specialitate, ce a constat în informaţii privitoare la modul de depunere al cererilor în domeniile invenţiilor, mărcilor, desenelor şi modelelor.
 


2013
      Specialistii OSIM au fost angrenaţi, în decursul anului 2013, în peste 80 de acţiuni de promovare a protecţiei şi valorificării proprietăţii industriale, constând în cursuri, seminare, conferinţe, mese rotunde, sesiuni de consultare, târguri şi expoziţii. La acestea s-a adăugat elaborarea de lucrări tematice şi studii statistice şi de sinteză, esenţiale pentru procesul decizional.
       OSIM a organizat, la sediul său, Cursul de instruire în domeniul proprietăţii industriale pe cele trei module de bază, la care au fost înscrişi 123 de participanţi.
       La solicitarea Universităţii Dunărea de Jos din Galaţi, a fost organizat un curs pe domeniul brevetelor de invenţie, pentru cadrele didactice, la care OSIM a participat cu lectori.
       Oficiul European de Brevete, prin intermediul Academiei Europene de Brevete, şi Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci, în parteneriat cu Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieţei Interne (OHIM), au finalizat o campanie de promovare a protecţiei şi a valorificării drepturilor de proprietate intelectuală şi de conştientizare asupra importanţei acestora. Campania s-a adresat mediului academic românesc, şi a avut ca scop dezvoltarea culturii proprietăţii intelectuale în universităţi. Specialiştii OSIM au prezentat, tuturor universităţilor participante în proiect, manualul "Patent Teaching Kit", elaborat de Academia OEB, precum şi sistemul comunitar de protecţie a mărcilor şi designului.
       Experţii OSIM au fost angrenaţi în cadrul unor reuniuni de consultare privind modificarea unor acte normative sau elaborarea de politici publice, cum ar fi: reuniunea Comitetului Consultativ, privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, şi proiectul "Dezvoltarea capacităţii Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică (ANCS), de elaborare a politicilor publice în domeniul inovării şi al transferului tehnologic, pentru asigurarea unei dezvoltări socio-economice durabile".
       Participarea la expoziţii de invenţii de invenţii, saloane naţionale ale cercetării, inovării şi transferului tehnologic, târguri tehnice sau pentru IMM-uri reprezintă o prezenţă şi o preocupare constantă a specialiştilor OSIM care, pe de o parte, intră în contact direct cu creatorii şi invenţiile acestora, iar pe de altă parte, îşi pun la dispoziţie experienţa pentru informarea publicului cu privire la importanţa protecţiei şi apărării drepturilor de PI în contextul economiei de piaţă, şi cu privire la serviciile oferite de OSIM în acest scop.
       În anul 2013, în colaborare cu CCI, OSIM a contribuit la 21 de acţiuni, ediţii locale ale manifestării Trofeul Creativităţii, în tot atâtea judeţe ale ţării. Manifestarea a fost iniţiată în anul 2002, de către OSIM, printr-un parteneriat cu Camera de Comerţ şi Industrie a României (CCIR) şi cu Camerele membre, având drept scop promovarea şi evidenţierea firmelor creative în mediul economic local.
       În baza Protocolului de parteneriat încheiat între OSIM şi Fundaţia Junior Achievement, a continuat activitatea de diseminare a informaţiei din domeniul proprietăţii industriale în învăţământul liceal.
       Compartimentul de Relaţii cu Publicul a răspuns prompt şi cu profesionalism tuturor solicitărilor de informaţii, atât la sediul OSIM, cât şi telefonic, şi, în acest sens, s-au înregistrat 14574 de solicitări. Pe lângă aceste solicitări, s-au transmis şi 567 de răspunsuri la adrese sau e-mail-uri trimise de terţe persoane.
       Totodată, la sala de lectură a instituţiei, 1740 de persoane au primit asistenţă de specialitate, ce a constat în informaţii privitoare la invenţii, mărci sau desene şi modele.
       În ceea ce priveşte activitatea OSIM legată de consilierii de proprietate industrială, în cursul anului 2013 s-au înscris la examenul pentru dobândirea calitaţii de consilier în proprietate industrială 95 de candidaţi, dintre care 14 şi-au completat competenţele, şi un număr de 8 au devenit membri ai Camerei Naţionale a Consilierilor în Proprietate Industrială din România.
 


| Pagina de start | Despre OSIM | Marketing, Suport pentru transfer de tehnologie şi Registrul Consilierilor în PI | Contact | Servicii | e-OSIM | Căutare | Brevete | Modele de utilitate | Mărci |
| Desene şi Modele | Topografii de produse semiconductoare | Legislaţie | Formulare | Publicaţii |
| Biblioteca Tehnică şi Juridică | Editură şi Tipografie | Colecţia natională de brevete | Relaţii internaţionale | Biroul de presă | Arhiva |
| Consilieri în Proprietate Industrială | Proprietate Industrială în Internet | Centre Regionale | Comisii de contestaţii |


OFICIUL DE STAT PENTRU INVENŢII ŞI MĂRCI