Calculator Taxe - Mărci

  • Cetățenii români sau cetățenii străini cu rezidență pe teritoriul României sau persoane juridice a caror organizare este guvernata de legislatia romaneasca vor plati taxele in Lei. Ceilalti, vor plăți în Euro
  • Taxele din tabel scrise cu aceasta culoare se refera la taxe corespunzatoare unei cereri de inregistrare.
  • Taxele din tabel scrise cu aceasta culoare se referă la taxe corespunzătoare unei cereri de reînnoire.
  • Taxele din tabel scrise cu aceasta culoare se refera la alte taxe.
  • Cuantumul taxelor de la pozitiile 3, 4, 9 si 11 din tabelul de mai jos depinde de tipul marcii, numarul de clase sau tipul elementului figurativ. Alegeți ceea ce se potriveste marcii dvs si apasati butonul "Calculează".

Tip marcă:
Câte clase?
Element figurativ:

Nr. crt.
OBIECTUL PLĂȚII
TERMENUL DE PLATĂ
CUANTUM
RON
CUANTUM
EURO
1
Taxa de înregistrare:
odată cu depunerea cererii
46
10
2
Publicarea cererii de înregistrare a unei mărci după constituirea depozitului național reglementar
a) - alb-negru
o lună de la data constituirii depozitului național reglementar
138
30
b) - color
o luna de la data constituirii depozitului national reglementar
460
100
3
Taxa de examinare:
3 luni de la data depunerii cererii
Total taxe pentru depunerea si examinarea cererii
4
Taxa de reinnoire + taxa eliberare certificat de reinnoire marca:
odata cu depunerea cererii, in perioada de protectie a marcii
Taxa de reinnoire majorata cu 50% (conform Art 24 al 1 din OG 41/1998) pentru plata cu intirziere a taxei de reinnoire + taxa de eliberare certificat reinnoire marca
in maxim 6 luni de la expirarea protectiei
5
Pentru cereri care invoca o prioritate, depunerea documentelor de invocare a priorității:
odată cu depunerea cererii
230
50
3 luni de la data depunerii cererii
920
200
6
Eliberarea unui certificat de prioritate
odata cu solicitarea eliberarii certificatului
138
30
7
Eliberarea certificatului de inregistrare a marcii
3 luni de la data publicarii marcii
230
50
8
Eliberarea unui duplicat al certificatului de inregistrare sau de reinnoire a inregistrarii marcii
odata cu depunerea cererii
230
50
9
Transmiterea cererii internationale de inregistrare sau de reinnoire a marcii de la O.S.I.M., la Biroul International al O.M.P.I.
odata cu depunerea cererii pentru o clasa de produs/serviciu
10
Transmiterea la OMPI a modificarii de titular si/sau a schimbarii de adresa
odata cu depunerea cererii pentru o clasa de produs/serviciu
138
30
11
Examinarea unei opozitii la inregistrarea unei marci
odata cu depunerea cererii de opozitie
12
Acordarea unui termen suplimentar de 3 luni pentru depunerea punctului de vedere, la notificarea O.S.I.M. privind neîndeplinirea conditiilor pentru înregistrarea marcii
odata cu cererea de acordare a fiecarui termen suplimentar de 3 luni
46
10
13
Divizarea cererii initiale de inregistrare a marcii
3 luni de la data solicitarii divizarii cererii
230
50
14
Clasificarea listei de produse/servicii (daca solicitantul a depus lista neclasificata) sau reclasificarea acesteia cind OSIM a reclasificat lista sau elemente ale acesteia
3 luni de la data depunerii cererii
138
30
15
a) Examinarea unei contestatii a solicitantului impotriva unei decizii de respingere sau admitere partiala
odata cu depunerea contestatiei
690
150
b) Examinarea unei contestatii impotriva unei decizii a comisiei de examinare opozitii sau a unei decizii de transmiteri de drepturi
odata cu depunerea contestatiei
1150
250
16
Inregistrarea unei modificari in situatia juridica a marcii
odata cu depunerea cererii de inscriere a modificarii
 
a) transmitere de drepturi
 
460
100
b) cu privire la schimbarea numelui, denumirii sau adresei solicitantului, titularului sau mandatarului
 
115
25
c) rezilierea actelor de la pct. a)
 
184
40
d) introducerea mandatarului in procedura dupa depunerea cererii, pe cale nationala sau pe cale internationala
 
115
25
e) orice alte modificari pentru care legea 84/1998 nu prevede explicit scutiri de taxe
 
115
25
17
Eliberarea de adeverințe, copii sau alte acte legate de situația juridică a unei mărci
odata cu depunerea solicitării
46
10

Actualizat în anul 2018