Despre Osim
Contact
Servicii
Publicatii
Baze de date
Cautare
Versiunea
Home   
Legislaţia în vigoare pentru domeniul PI - Modele de utilitate

 
 
 

nou   LEGE
      pentru suspendarea aplicării dispoziţiilor art. 4 din Ordonanţa Guvernului nr. 41/1998
      privind taxele în domeniul protecţiei proprietăţii industriale şi regimul de utilizare a acestora
      MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 169/11.III.2015 (în format pdf)

[ Cuantumul în lei al taxelor în domeniul proprietăţii industriale - domeniul modele de utilitate
- începând cu data de 01.01.2017 - calculat la nivelul cursului B.N.R. leu-euro la data de 01.10.2016
]
[ Cuantumul în lei al taxelor în domeniul proprietăţii industriale modele de utilitate - începând cu data de 01.01.2015 / valabil până la 31.12.2016 - calculat la nivelul cursului  BNR  leu-euro  la 01.10.2014 — ANEXA Nr. 2 (în format pdf) ]
[ Cuantumul şi termenele privind taxele în domeniul proprietăţii industriale valabile până la 31 decembrie 2014  ]
Lege nr. 350 din 12 decembrie 2007 privind modelele de utilitate, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 851 din 12 decembrie 2007 - în format pdf


Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii nr. 350/2007 privind modelele de utilitate - (pdf) - în format pdf


Ordonanţa guvernului nr. 41/1998*) (*republicată*) privind taxele în domeniul protecţiei proprietăţii industriale şi regimul de utilizare a acestora, publicată în Monitorul Oficial nr. 959 din 29 noiembrie 2006 - în format pdf
Ordinul nr. 66/31.07.2014 - în format pdf


Instrucţiunea nr.122/30.12.2013 privind taxele în domeniul proprietăţii industriale începând cu 01.01.2014 - în format pdf

| Pagina de start | Despre OSIM | Marketing, Suport pentru transfer de tehnologie şi Registrul Consilierilor în PI | Contact | Servicii | e-OSIM | Căutare | Brevete | Modele de utilitate | Mărci |
| Desene şi Modele | Topografii de produse semiconductoare | Legislaţie | Formulare | Publicaţii |
| Biblioteca Tehnică şi Juridică | Editură şi Tipografie | Colecţia natională de brevete | Relaţii internaţionale | Biroul de presă | Arhiva |
| Consilieri în Proprietate Industrială | Proprietate Industrială în Internet | Centre Regionale | Comisii de contestaţii |


OFICIUL DE STAT PENTRU INVENŢII ŞI MĂRCI