Despre Osim Contact Servicii Publicatii Baze de date Cautare Versiunea
Home
 
 
 
Topografie a unui produs semiconductor - o serie de imagini legate între ele , indiferent de modalitatea în care acestea sunt fixate sau codate, reprezentând configuraţia tridimensională a straturilor care compun un produs semiconductor şi în care fiecare imagine reproduce desenul sau o parte din desenul unei suprafeţe a produsului semiconductor , în orice stadiu al fabricaţiei sale.
 

    Legislaţia naţională în vigoare în domeniul topografiilor produselor semiconductoare
 

 
nou   LEGE
      pentru suspendarea aplicării dispoziţiilor art. 4 din Ordonanţa Guvernului nr. 41/1998
      privind taxele în domeniul protecţiei proprietăţii industriale şi regimul de utilizare a acestora
      MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 169/11.III.2015 (în format pdf)

          Lege  LEGE nr. 16 din 6 martie 1995 (*republicată*) privind protecţia topografiilor produselor semiconductoare
          Lege O R D I N nr. 6 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii nr. 16/1995*)
           privind protec
ţia topografiilor produselor semiconductoare, republica publicată în Monitorul Oficial nr. 90 din  5 noiembrie 2006
         Ordonanţa Ordonanţa guvernului nr. 41/1998*) (*republicată*) privind taxele în domeniul protecţiei proprietăţii industriale şi regimul de utilizare a acestora, publicată în Monitorul Oficial nr. 959 din 29 noiembrie 2006
 
  Acorduri şi tratate multilaterale la care România este parte în domeniul topografiilor de produse semiconductoare.
 

  Acordul de la Marrakech privind constituirea Organizaţiei Mondiale de Comerţ - Anexa 1C.Acordul privind aspectele drepturilor de proprietate intelectuală legate de comerţ încheiat la Marrakech la 15 aprilie 1994, ratificat de Romania la 22 decembrie 1994 prin Legea nr.133/1994 - M.Of.nr.360/27.12.1994

 

  Tratatul privind protecţia proprietăţii intelectuale în materie de circuite integrate, semnat la Washington D.C. la 26 mai 1989.

              Directiva Consiliului Comunităţilor Economice Europene nr. 87/54/CEE din 16 decembrie 1986, privind protecţia juridică a                 topografiilor produselor semiconductoare.