Despre Osim Contact Servicii Publicatii Baze de date Cautare Versiunea
Home
 
 
Marca este un semn susceptibil de reprezentare grafica servind la deosebirea produselor sau serviciilor unei persoane fizice sau juridice de cele apartinind altor persoane. Pot să constituie marci semne distinctive cum ar fi: cuvinte, inclusiv nume de persoane, desene, litere, cifre, elemente figurative, forme tridimensionale şi în special forma produsului sau ambalajului sau, combinaţii de culori, precum şi orice combinaţie a acestor semne.
 
 
Legislaţia naţională în vigoare în domeniul mărcilor şi indicaţiilor geografice


      LEGE
      pentru suspendarea aplicării dispoziţiilor art. 4 din Ordonanţa Guvernului nr. 41/1998
      privind taxele în domeniul protecţiei proprietăţii industriale şi regimul de utilizare a acestora
      MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 169/11.III.2015 (în format pdf)

Hotărârea Guvernului nr. 1.134/10.XI.2010 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii nr. 84/1998 privind mărcile şi indicaţiile geografice - publicată în Monitorul Oficial nr. 809/03.XII.2010

LEGEA nr. 84 /1998 privind mărcile şi indicaţiile geografice, republicată - M.Of.nr.337/8.05.2014

Ordonanţa guvernului nr. 41/1998*) (*republicata*) privind taxele în domeniul protectiei proprietatii industriale şi regimude utilizare a acestora, publicata in Monitorul Oficial nr. 959 din 29 noiembrie 2006

 
 

Ordine, dispoziţii şi instrucţiuni de serviciu în domeniul mărcilor

Acorduri şi tratate multilaterale la care România este parte în domeniul
mărcilor şi indicaţiilor geografice

Tratatul de la Singapore privind dreptul mărcilor, 13-31martie 2006, ratificat de România prin legea nr. 360 /4.12.2007

Regulament de aplicare a Tratatului de la Singapore privind dreptul mărcilor

Aranjamentul de la Madrid privind inregistrarea internaţională a mărcilor, in forma revizuită la Stockholm la 14 iulie 1967, ratificat de România prin Decretul nr.1176 din 28.12.1968 - B.Of.nr.1/06.01.1969

Protocolul referitor la Aranjamentul de la Madrid privind inregistrarea internaţională a mărcilor adoptat la Madrid la 27 iunie 1989, ratificat de România prin Legea 5/1998 - M.Of.nr.11/15.01.1998

Aranjamentul de la Nisa privind clasificarea internaţională a produselor şi serviciilor in vederea inregistrarii mărcilor din 15 iunie 1957, revizuit la Stockholm la 14 iulie 1967 şi la Geneva la 13 mai 1977 şi modificat la 2 octombrie 1979, la care România a aderat prin Legea nr.3/1998 - M.Of.nr.10/14.01.1998

Aranjamentul de la Viena instituind o clasificare internaţională a elementelor figurative ale mărcilor intocmit la Viena la 12 iunie 1973 şi modificat la 1 octombrie 1985, la care România a aderat prin Legea nr.3/1998 - M.Of.nr.10/14.01.1998

Convenţia pentru instituirea Organizatiei Mondiale de Proprietate Intelectuale semnata la Stockholm, 14 iulie 1967, ratificata de România prin decretul nr.1175 din 28.12.1968 - B.Of.nr.1/06.01.1969

Convenţia de la Paris pentru protectia proprietatii industriale, in forma revizuită la Stockholm la 14 iulie 1967, ratificata de România prin Decretul nr.1177 din 28.12.1968 - B.Of. nr.1/06.01.1969

Tratatul privind dreptul mărcilor, adoptat la Geneva la 27 octombrie 1994, la care România a aderat prin Legea nr.4/1998 - M.Of.nr.10/14.01.1998

Regulament de execuţie al Tratatului privind dreptul mărcilor, adoptat la Geneva la 27 octombrie 1994 

Acordul european instituind o asociere intre România, pe de o parte şi Comunitatile Europene şi statele membre ale acestora pe de alta parte semnat la Bruxelles la 1 februarie 1993, ratificat de România prin Legea nr.20/1993 - M.Of.nr.73/12.04.1993

Acordul de la Marrakech privind constituirea Organizatiei Mondiale de Comert - Anexa 1C.Acordul privind aspectele drepturilor de proprietate intelectuala legate de comert incheiat la Marrakech la 15 aprilie 1994, ratificat de România la 22 decembrie 1994 prin Legea nr.133/1994 - M.Of.nr.360/27.12.1994

 
 

| Pagina de start | Despre Osim | Strategie Marketing | Contact | Servicii | e-OSIM | Căutare | Brevete | Modele de utilitate | Mărci
| Desene şi Modele | Topografii de produse semiconductoare | Legislaţie | Formulare | Publicaţii
| Biblioteca Tehnică şi Juridică | Editură şi Tipografie | Colecţia naţională de brevete | Relaţii internaţionale | Biroul de presă | Arhiva
| Consilieri în Proprietate Industrială | Proprietate Industrială în Internet | Centre Regionale | Comisii de reexaminare |