Despre Osim
Contact
Servicii
Publicatii
Baze de date
Cautare
Versiunea
Home   
Materiale de informare din cadrul Reţelei Europene de Brevete

 
 
 

Patent Teaching-Kit

Set de materiale de instruire în domeniul brevetelor de invenţie


Puteţi obţine un exemplar gratuit al setului de materiale tradus în limba română aici !


Ghiduri pentru Examinarea în Oficiul European de Brevete

Aceste ghiduri sunt periodic actualizate la intervale regulate, pentru a integra evoluţia dreptului şi practicii dreptului brevetului european - ultima actualizare având loc în iunie 2012.

Au fost traduse în limba română şi sunt disponibile aici următoarele secţiuni:

A - Ghidul pentru examinarea sub aspectul formei;

B - Ghidul pentru documentare;

C - Ghidul pentru aspectele procedurale ale examinării de fond;

D - Ghidul pentru proceduri de opoziţii şi limitări/revocări;

F - Cererea de brevet european;

G - Aspectele procedurale ale examinării de fond;

H - Amendamente şi corecturi.Cum se obţine un brevet european
Ghidul solicitantului - Partea I
Manual pentru asigurarea calităţii procedurilor în faţa OEB

Manualul îşi propune să ajute la creşterea calităţii cererilor brevet depuse la OEB, a notificărilor transmise de examinatori, a răspunsurilor părţilor, ca şi de a crea condiţii pentru o mai bună conclucrare a acestora.


ip4inno - Module de instruire

« ip4inno » = Intellectual Property for Innovation (Proprietatea Intelectuala pentru Inovare - în lb. eng. în orig.)
Modulele de instruire în domeniul proprietăţii intelectuale au fost concepute ca un material auxiliar în acţiunile de conştientizare în rândul IMM-urilor.

Conceput pentru a fi folosit de lectori în cadrul unor seminarii adresate IMM-urilor, modulele conţin, într-o manieră prietenoasă, tot ce este necesar pentru a oferi managerilor de IMM o introducere cuprinzătoare în sistemul protecţiei proprietăţii intelectuale.


•   BOPI

Secţiunea
Invenţii
Secţiunea
Certificat suplimentar de protecţie
Secţiunea
Cereri şi brevete de invenţie europene cu efecte în România
Secţiunea
Mărci şi Indicaţii geografice
Secţiunea
Desene şi Modele
| Pagina de start | Despre OSIM | Marketing, Suport pentru transfer de tehnologie şi Registrul Consilierilor în PI | Contact | Servicii | e-OSIM | Căutare | Brevete | Modele de utilitate | Mărci |
| Desene şi Modele | Topografii de produse semiconductoare | Legislaţie | Formulare | Publicaţii |
| Biblioteca Tehnică şi Juridică | Editură şi Tipografie | Colecţia natională de brevete | Relaţii internaţionale | Biroul de presă | Arhiva |
| Consilieri în Proprietate Industrială | Proprietate Industrială în Internet | Centre Regionale | Comisii de contestaţii |


OFICIUL DE STAT PENTRU INVENŢII ŞI MĂRCI