Despre Osim
Contact
Servicii
Publicatii
Baze de date
Cautare
Versiunea
Home   
Eveminente, Seminarii, Simpozioane

 
 
 


Conferinţa

 „PRIA IT&C and Intellectual Property” - 22 martie 2017


Specialiştii OSIM, Dna Daniela Cristudor şi dl. Adrian Negoiţă, au participat în calitate de lectori la Conferinţa „PRIA IT&C and Intellectual Property”, eveniment dedicat proprietăţii intelectuale pentru sectorul IT&C, organizat de către PRIAevents, la hotel Caro Bucureşti.
Temele abordate s-au referit la cloud şi protecţia programelor de calculator, studii de caz, soluţii, legislaţie, pateneriate strategice.

Biblioteca Judeţeană "Octavian Goga" din Cluj Napoca a organizat împreună cu Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci, un seminar dedicat importanţei protecţiei proprietăţii industriale.

Lectorii OSIM, dna Mariana Muscalu şi dna Elisabeta Berceanu au susţinut prezentări cu tema: "Inovarea - pentru o viaţă mai bună" pentru liceenii din clasele terminale.

Dna Liliana Pop, reprezentanta Centrului Regional OSIM din cadrul Universităţii tehnice din Cluj - Napoca, a invitat auditoriul să viziteze, începând de mâine, Salonul Internaţional al Cercetării, Inovării şi Inventicii Pro Invent 2017, la sediul universităţii.
SEMINAR

  “Protecţia şi asigurarea respectării
    drepturilor de proprietate intelectuală
    cu privire la piesele de schimb auto”În data de 25 mai 2017, Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci (OSIM) în colaborare cu Organizația Mondială a Proprietăţii Intelectuale (OMPI) organizează la București Seminarul cu tema “Protecția pieselor de schimb auto prin drepturi de proprietate intelectuală“.

Conceput ca o platforma de discuții cu participarea reprezentanților OMPI, EUROPOL, EUIPO şi OSIM, ş.a. în cadrul seminarului vor fi abordate aspectele cadrului legal pentru protecția pieselor de schimb din industria auto, la nivel naţional şi european, o atenție deosebită va fi acordată mecanismelor și instrumentelor utilizate la nivel naţional şi internaţional pentru protecția prin design a pieselor de schimb pentru automobile, și impactul acestora asupra industriei auto din România. De asemenea, vor fi discutate măsurile pentru combaterea contrafacerii acestora.

Lucrările seminarului se vor desfășura în limbile română şi engleză cu traducere simultană în cele două limbi.


Pentru detalii suplimentare, contactaţi: seminarosim.ro  Seminar
"Protejaţi aspectul exterior al creaţiilor dvs. prin titluri de proprietate industrială"


Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci - OSIM împreună cu Centrul de Studii Arhitecturale și Urbane – din cadrul Universității de Arhitectură și Urbanism Ion Mincu - București, au organizat în data de 7 martie 2017, un seminar cu tema „Protejaţi aspectul exterior al creaţiilor dvs. prin titluri de proprietate industrială”.

Seminarul s-a bucurat de participarea D-nei prof. dr. arh. Ana-Maria Dabija, Director CSAU și a d-nei prof. dr. arh. Cristina Ochinciuc și a unui grup de studenți, masteranzi și doctoranzi.

Prezentările efectuate de către lectorii OSIM, au suscitat discuții profesionale în privința posibilității protecției creațiilor arhitecturale prin titluri de proprietate industrială, în mod special desene și modele, dar și mărci și brevete de invenție.

Seminarul este primul eveniment de promovare a proprietății industriale în cadrul Universității de Arhitectură București, și sperăm că va deschide o cale prin care arhitecții să își protejeze creațiile atât la nivel național cât și european. 
10 februarie 2017

Oficiul European de Brevete în colaborare cu Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci (OSIM), a organizat la Bucureşti în perioada 6-10 februarie, un
eveniment dedicat examinatorilor de brevete, în cadrul a două seminarii consecutive privind claritatea-unitatea, noutatea şi activitatea inventivă.

Scopul principal al celor două seminarii este aprofundarea cunoştinţelor examinatorilor din oficiile naţionale cu privire la condiţiile de brevetabilitate, fiind adresat examinatorilor cu o experienţa mai mică de trei ani, în vederea unei abordări uniforme a procedurilor de examinare a brevetelor de invenţie.


Cele două seminarii fac parte din calendarul anual al Academiei Oficiului European de Brevete şi sunt organizate în baza Planului Bilateral de Cooperare al oficiului nostru cu OEB. Mai mult de 40 de participanţi din cadrul a 15 oficii PI din statele membre CBE dar şi din Brazilia, Cambogia, Mexic, Republica Moldova şi Vietnam, au fost prezenţi la Bucureşti în această perioadă.

17 ianuarie  2017

„Numai prin ajutorul unei legi raţionale asupra brevetelor de invenţiune spiritul inventator şi cu el industria poate să se ridice” (Ion N. Lahovari, 1905)
Sărbătorim astăzi 111 ani de la publicarea, în Monitorul Oficial nr. 229 din 17 ianuarie 1906, a primei legi a brevetelor din România - “Legea asupra brevetelor de invenţiune”.
Este datoria noastră să  vă  amintim că au trecut  mai bine de 150 de ani  de la  primele trei proiecte de lege asupra brevetelor de invenţie din vremea lui Cuza, care  nu au putut fi promovate datorită situaţiei politice din epocă.
Un nou proiect de lege din 1873, după ce a fost prezentat Adunării Deputaţilor, este retras de guvern în anul următor.
Proiectele de lege din 1880 şi 1885, reluate din iniţiativă parlamentară, deşi discutate în comisiile parlamentului, au fost amânate.
În perioada 1890-1906, în Parlamentul României, s-au purtat numeroase, aprinse şi îndelungate discuţii cu privire la oportunitatea adoptării unei legi privind brevetele de invenţie.
Ion N. Lahovari, ministru la Ministerul Agriculturii, Industriei, Comerţului şi Domeniilor, în perioada 1904-1907, a prezentat Adunării Deputaţilor, la 8 decembrie 1905, Proiectul de lege asupra brevetelor de invenţiune. În expunerea de motive se arăta că “Într-o ţară care tinde la o dezvoltare din ce în ce mai mare, protecţia legală a proprietăţii industriale în toate sensurile este o necesitate incontestabilă şi din această cauză cele mai multe ţări au decretat de mult legi prin care să protejeze invenţiunile. Numai prin ajutorul unei legi raţionale asupra brevetelor de invenţiune spiritul inventator şi cu el industria poate să se ridice.”
Conform cu prevederilor legii s-a elaborat un Regulament pentru aplicarea legii brevetelor de invenţiune, aprobat prin Decretul nr. 1577 din 12 aprilie 1906 şi publicat în Monitorul Oficial nr. 16 din 21 aprilie 1906.
Legea şi Regulamentul, cu modificările ulterioare, aveau să fie în vigoare peste 60 de ani.
Este datoria noastră să continuăm efortul înaintaşilor noştri prin acordarea unei protecţii eficiente, prin susţinerea inovării, furnizarea de servicii de specialitate de calitate şi nu în ultimul rând prin omagiul adus celor care au contribuit la evoluţia protecţiei proprietăţii industriale.

La mulţi ani tuturor celor care au fost şi sunt  implicaţi  în protecţia şi apărarea drepturilor de proprietate industrială!


    Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci (OSIM) în colaborare cu Institutul Naţional de Fizică şi Inginerie Nucleară “Horia Hulubei” (IFIN-HH) au finalizat programul  de conservare prin tratarea cu radiaţii gama  a unui număr de aproximativ 40.000 de documente din perioada 1906-1947, acestea făcând parte din “Colecţia Brevetului Regal”.
    Pe această cale OSIM mulţumeşte încă o dată Institutului Naţional de Fizică şi Inginerie Nucleară “Horia Hulubei” (IFIN-HH) pentru efortul depus în salvarea unor documente de arhivă, unicat atât pe plan naţional cât şi pe plan mondial.
    Documentele pot fi consultate de public în format electronic la sala de lectură a OSIM.


La data de 14 decembrie 2016, cu ocazia celei de a 150-a reuniuni a Consiliului de Administraţie al OEB, Directorul General al Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci (OSIM) şi Preşedintele Oficiului European de Brevete (OEB) au semnat Planul de Cooperare Bilaterală (BCP) pentru următorii 3 ani, cu  începere de la 1 ianuarie 2017. Documentul reprezintă cadrul de desfăşurare al activitaţilor comune dintre cele două oficii şi conţine o serie de proiecte propuse de către OEB, cum ar fi pregătirea continuă a personalului de specialitate din OSIM, proiecte de modernizare a sistemului IT, promovarea domeniului proprietăţii industriale în cadrul Universităţilor şi IMM-urilor. Totodată, în cadrul documentului, sunt stabilite echipele de experţi pentru fiecare proiect, care vor contribui la buna desfăşurare a acestora.

În data de 14 decembrie 2016, a avut loc la sediul OEB, ceremonia de semnare a Memorandumului de Întelegere între Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci şi Oficiul pentru Brevete şi Mărci din Spania. Principalul obiectiv al acestui document reprezintă
colaborarea între cele două oficii in vederea promovării în ambele ţări a domeniului proprietăţii industriale. În următoarea perioada, cele două oficii vor defini un plan comun de acţiuni care va  avea în vedere schimbul de bune practici în activităţile de conştientizare asupra importanţei valorificării drepturilor de Proprietate Industriala în rândul mediului de afaceri şi mediului universitar şi schimburi de experienţă între personalul de specialitate din cele două oficii, vizind activitatile de baza a acestora în domeniul proprietăţii industriale.


Reforma structurală a Camerelor de Apel ale Organizației Europene de Brevete  a fost votată în cadrul Consiliului de Administraţie din iunie 2016 şi are ca scop corelarea autonomiei organizatorice şi manageriale a Camerelor, cu respectarea principiilor legalităţii conferite de cadrul Convenţiei Europene a Brevetului.

Consiliul de Administraţie a decis intrarea în vigoare a reformei, prin reorganizarea Camerelor de Apel ca Unitate separată a OEB în locul Direcţiei 3, care a funcţionat până în prezent, prin crearea funcţiei de Președinte al Camerelor de Apel şi instituirea Comitetului Camerelor de Apel (BOAC- Boards of Appeal Committee), cu rol consultativ pentru Consiliul de Administraţie, în ce priveşte monitorizarea independenţei Unităţii de Apeluri, a eficienţei acesteia şi a evaluării performanţelor angajaţilor.

În cadrul şedinţei din octombrie 2016, Consiliul de Administraţie a decis componenţa Comitetului Camerelor de Apel, Directorul General al OSIM, dna Bucura Ionescu reprezentant RO, fiind aleasă ca membru alături de reprezentantul Elveţiei şi cel al Spaniei. Ca membrii externi ai Comitetului au fost aleşi trei judecători din Germania, Marea Britanie şi Norvegia.

Pe 28 noiembrie 2016 în cadrul primei şedinţe a fost ales în funcţia de preşedinte al BOAC, reprezentantul Elveţiei, dl. Roland Grossenbacher, iar ca vicepreşedinte, reprezentantul României, dna Bucura Ionescu

Pe ordinea de zi a şedinţei a figurat pregătirea alegerii Preşedintelui Camerelor de Apel ale OEB, în vederea propunerii unui candidat pentru numirea de către Consiliul de Administraţie din decembrie 2016.

După examinarea cererilor depuse, în procedura de selecţie au rămas cinci candidaţi care au fost intervievaţi de membrii BOAC şi de preşedintele OEB, dl. Benoit Batistelli. Pe baza interviurilor, preşedintele OEB şi BOAC au decis să propună împreună, Consiliului de Administraţie, pentru poziţia de Preşedinte al Camerelor de Apel ale OEB, candidatul care a întrunit punctajul cel mai mare.Cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică şi inovarea - orientări ale activităţii IFIN-HH

În data de 10 Noiembrie 2016 dna Bucura IONESCU, Director General OSIM, împreună cu dna Anca DEACONU, Director Direcţia Brevete de Invenţie şi Suport al Inovării, au participat la Simpozionul "Cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică şi inovarea - orientări ale activităţii IFIN-HH" organizat de către Institutul Naţional de Fizică şi Inginerie Nucleară Horia Hulubei, unde au susţinut lucrarea intitulată "Selectarea şi brevetarea tehnologiilor inovative; Brevetul European cu efect unitar".

Reamintim, conform comunicatului de presă emis în luna martie a.c. de către OSIM împreună cu IFIN-HH, demararea programului de restaurare a "Colecţiei Brevetului Regal", aflate în gestiunea Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci, prin metoda tratării cu radiaţii ionizate pusă la dispoziţie de catre IFIN-HH. Această metodă, în prezent larg utilizată pentru sterilizarea dispozitivelor medicale şi a materialelor farmaceutice, este extinsă acum şi în domeniul conservării patrimoniului cultural.


Importanţa protecţiei proprietăţii industriale la nivel naţional şi europeanÎn perioada 15-17 noiembrie 2016, s-au desfăşurat trei seminarii cu tema: Importanţa protecţiei proprietăţii industriale la nivel naţional şi european.
Evenimentele, organizate de OSIM în colaborare cu Camera de Comerţ Industrie, Navigaţie şi Agricultură Constanţa, Universitatea Dunărea de Jos din Galaţi şi cu Camera de Comerţ Industrie şi Agricultură din Brăila au avut ca auditoriu reprezentanţi ai mediului de afaceri şi ai mediului academic.
Temele supuse dezbaterii s-au referit la utilizarea informaţiilor din brevete în dezvoltarea afacerii precum şi la aspecte privind procedura de înregistrare a mărcilor şi desenelor la nivel naţional şi european.
O delegaţie a Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci a participat în ziua de 28 octombrie 2016 la Conferinţa „Fabricat în România” organizată de Compania Connect Events.D-na Alice POSTĂVARU Şef Serviciu Desene şi Modele a prezentat în cadrul conferinţei, lucrarea cu titlul „Aspecte generale privind protecţia obiectelor de proprietate industrială”.

Conferinţa a avut în centrul atenţiei afacerile româneşti de succes dar şi cele mai puternice brand-uri autohtone. Cu ajutorul invitaţilor, au fost puse sub lupă toate etapele procesului – de la o simplă idee abia schiţată până la brandurile şi afacerile internaţionalizate de astăzi.

Evenimentul a cuprins doua paneluri principale: Afaceri 100% româneşti şi Branduri de succes autohtone.

Evenimentul s-a adresat reprezentanţilor din top şi middle management, producătorilor şi comercianţilor autohtoni, marilor lanţuri de magazine dar şi tuturor celor interesaţi de dezvoltarea unor noi parteneriate de afaceri.
Seminar “Educaţia în domeniul proprietăţii industriale – o nevoie stringentă a României”
12 octombrie 2016, Centrul Europe Direct Târgoviste


În data de 12 octombrie 2016 a avut loc în cadrul Bibliotecii Judeţene “I.H. Rădulescu” Dâmboviţa, la Centrul Europe Direct Târgoviste, seminarul cu tema: “Educaţia în domeniul proprietăţii industriale – o nevoie stringentă a României”

În cadrul evenimentului au fost organizate o expoziţie de carte precum şi o expoziţie de invenţii vechi. De asemenea a fost montată o piesă de teatru interactivă având ca temă domeniul proprietăţii industriale.

Specialiştii OSIM  au răspuns tuturor întrebărilor privind protecţia naţională precum şi cea europeană a mărcilor şi desenelor.

La eveniment au participat un număr de aproximativ 65 de persoane: elevi, studenţi şi reprezentanţi ai mediului academic din cadrul Facultăţii de Drept şi Ştiinţe Administrative - Târgovişte  precum şi din cadrul Facultăţii de Ştiinţe Economice - Târgovişte.A 56-a serie a reuniunilor Adunării Generale a Organizaţiei Mondiale de Proprietate Intelectuală (OMPI)

În data de 03.10.2016, a început a 56-a serie a reuniunilor Adunării Generale a Organizaţiei Mondiale de Proprietate Intelectuală (OMPI).

Dna Bucura Ionescu, Director General OSIM a prezentat Declaraţia Generală din partea României (textul Declaraţiei).

Pe parcursul lucrărilor, Directorul General al OSIM va avea o serie de întâlniri de lucru cu: Directorul Executiv al Oficiului European de Proprietate Intelectuală - Dl. Antonio Campinos, Directorul General al Oficiului Spaniol pentru Brevete şi Mărci - dna Patricia Garcia-Escudero Marquez, înalţi reprezentanţi ai Oficiului European de Brevete aflaţi la reuniune şi va participa la plenara grupului B+ privind problemele de armonizare a dreptului brevetului. Delegatia României (OSIM +ORDA) va avea discuţii bilaterale cu Directorul Genaral al OMPI - dl. Francis Gurry, precum şi cu alţi reprezentanţi ai organizaţiei, în vederea stabilirii de activităţi şi proiecte comune de cooperare pentru anul 2017.
Întâlnirea bilaterală
la nivel de Directori Generali
ai Oficiului de Stat pentru Invenții și Mărci
şi Agenției de Stat pentru Proprietate Intelectuală din Republica Moldova

29 septembrie 2016 - la sediul OSIM


La sediul OSIM, a avut loc în data de 29 septembrie 2016 întâlnirea bilaterală la nivel de Directori Generali ai Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci şi Agenţiei de Stat pentru Proprietate Intelectuală din Republica Moldova.

În cadrul întâlnirii s-a făcut trecerea în revistă a principalelor activităţi din cadrul Programului comun de cooperare şi au fost prezentate, din partea ambelor oficii, propuneri concrete pentru acţiuni commune în anul 2017.
Implementarea brevetului european cu efect unitar în România
28 septembrie 2016, Bucureşti, hotel Novotel


În organizarea Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci - OSIM şi a Oficiului European de Brevete - OEB, s-a desfăşurat în Bucureşti, primul seminar din România dedicat implementării sistemului brevetului european cu efect unitar.

La eveniment au participat reprezentanţi ai Ministerului Economiei şi ai Ministerului Justiţiei, reprezentanţi ai mediului de afaceri şi mediului academic, avocaţi şi numeroşi consilieri în proprietate industrială din România. Au fost prezenţi specialişti din cadrul Oficiului European de Brevete precum şi din cadrul oficiilor de proprietate industrială din Bulgaria, Slovenia şi Republica Moldova.

Dna Sorana BACIU, Secretar de stat în Ministerul Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri a menţionat faptul că România s-a numărat printre statele membre care au participat activ la consolidarea sistemului brevetului unitar, cu convingerea că el va reprezenta un instrument atractiv pentru solicitantii români şi că va avea efect pozitiv asupra inovării din ţara noastră.


28 septembrie 2016 - Hotel Novotel, Bucureşti
Salvează data!


Seminar internaţional OSIM - OEB
privind  Brevetul Unitar 


Avem plăcerea de vă informa că Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci (OSIM) organizează, în colaborare cu Oficiul European de Brevete (OEB), un eveniment internaţional cu tema Brevetul Unitar în vederea pregătirii implementării sistemului brevetului european cu efect unitar în România. Evenimentul va avea loc în data de 28 septembrie 2016 în Bucureşti la hotel Novotel, Sala Paris.

Brevetul european cu efect unitar sau aşa cum mai este denumit Brevetul Unitar este un brevet european acordat de către OEB în baza regulilor şi procedurilor Convenţiei Brevetului European pentru care, titularul poate cere efect unitar al protecţiei pe teritoriul a 25 de state membre ale Uniunii Europene în condiţiile unor taxe avantajoase. Se preconizează intrarea în vigoare în anul 2017 şi el va coexista cu sistemul naţional de brevete şi cu brevetul european clasic, în funcţie de interesele de piaţă, titularii putând alege cele două sisteme administrate de către OEB.

Agenda evenimentului pe care o regăsiţi aici anexată conţine teme de actualitate printre care stadiul actual al implementării sistemului brevetului unitar, procesul de implementare a acestui sistem în România şi prevede, o masă rotundă care va oferi tuturor participanţilor posibilitatea unui schimb de opinii pe această temă. Limbile de lucru în cadrul seminarului vor fi româna şi engleza cu traducere simultană asigurată.

Caracterul internaţional este dat de prezenţa, în cadrul evenimentului, a unor specialişti din cadrul unor oficii de proprietate industrială, care vor prezenta experienţele proprii în procesul de implementare a brevetului unitar în ţările lor.

Vă rugăm să introduceţi această dată în calendarul dumneavoastră. Înscrierile la acest eveniment vor avea loc în perioada 1-10 septembrie 2016 urmare invitaţiei transmise de către OSIM.

 


Seminar


În data de Miercuri, 18 Mai 2016, orele 16.00, avem plăcerea de a vă invita la sediul Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci (OSIM), din str. Ion Ghica nr.5, sector 3, Bucureşti, în Sala de lectură a Bibliotecii OSIM, unde va avea loc seminarul cu tema:

“Henri Coandă, 130 de ani de la naştere”

Evenimentul se va bucura de prezenţa unor specialişti români,
personalităţi marcante ale vieţii ştiinţifice.

Program

1. Cuvânt de deschidere
    Director General OSIM, dr. jur. ing. Bucura Ionescu
2. Henri Coandă ca inventator; Aerodina lenticulară Coandă ca soluţie tehnică
    Lector: dr. ing. Marius Arghirescu, examinator OSIM
3. Construcţii multicelulare
    Lector: cons. ist. Dan Antoniu
4. Câteva aspecte mai noi privitoare la “începuturile” lui Coandă
    Lector: dr. ing.Vasile Buiu
5. Patrimoniu cultural şi ştiinţific Coandă din România
    Lector: dr. ing. Sorin Dinea
6. Casa memorială Coandă, o dorinţă îndeplinită
    Lector: dr. ing. Sorin Dinea

Seminar PCT


epi/CEIPI in cooperare cu OSIM organizeaza un seminar pe tema PCT

Data: 11-12.02.2016

Locul seminarului: O.S.I.M., sala de conferinţe, etaj 5

Termenul pentru înregistrarea participării: 5.02.2016


Tematica PCT

Detalii
Seminar OMPI - “Evaluarea proprietăţii intelectuale”

Sibiu, 21-23 octombrie 2015


În perioada 21-23 octombrie 2015, Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci, împreună cu Organizaţia Mondială a Proprietăţii Intelectuale (OMPI), cu Universitatea Lucian Blaga din Sibiu şi cu Agenţia de Proprietate Intelectuală Dennemeyer din Braşov, a organizat la Sibiu, Hotel Împăratul Romanilor, seminarul “Evaluarea proprietăţii intelectuale”.


Seminarul internaţional a câştigat în fiecare an, atât  lectori valoroşi cât şi un număr important de participanţi. Anul acesta, am primit cu bucurie reprezentanţii OMPI, reprezentanţii Bulgariei, Croaţiei, Muntenegru şi Serbiei, invitaţii noştri speciali din Republica Moldova şi Macedonia cât şi reprezentanţi ai Centrelor Regionale de Promovare a Proprietăţii Industriale.


Este o manifestare de tradiţie, prin care am reuşit să aducem cât mai aproape principiile europene moderne în ceea ce priveşte evaluarea proprietăţii intelectuale, bazându-ne şi pe sprijinul unor  lectori renumiţi din Israel şi Belgia.
Un Nou Tratat în domeniul proprietăţii industriale
a fost încheiat sub egida OMPI,
semnat şi de către România la data de 21 mai 2015, la GenevaÎn numele României, doamna Maria Ciobanu, Ambasador pe lângă Organizaţia Naţiunilor Unite de la Geneva, a semnat, în prezenţa domnului Alexandru Ioan Andrei, Director General OSIM, "Actul de la Geneva" al Aranjamentului de la Lisabona privind protecţia denumirilor de origine şi înregistrarea lor internaţională (adoptat în 1958 şi revizuit la Stockholm în 1967).

"Actul de la Geneva al Aranjamentului de la Lisabona privind denumirile de origine şi indicaţiile georgrafice şi Regulamentul de execuţie al Actului de la Geneva" au fost adoptate de către Conferinţa Diplomatică, organizată de OMPI în perioada 11-21 mai 2015, Actul rămânând deschis pentru semnare la sediul OMPI timp de un an de la adoptarea sa.

La negocierile care au avut loc în cadrul Conferinţei Diplomatice a participat o delegaţie a Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci,  condusă  de  Directorul  General  OSIM, aceasta exprimându-se în favoarea unei protecţii eficiente şi uniforme ale tuturor indicaţiilor geografice şi, pentru dispoziţii echilibrate ale tratatului, care să răspundă atât intereselor producătorilor, cât şi ale consumatorilor.

În baza Noului Act de la Geneva, indicaţiile geografice şi denumirile de origine româneşti protejate în România, potrivit legislaţiei noastre naţionale, vor putea fi înregistrate la nivel internaţional şi protejate în toate ţările "Sistemului Lisabona".

Impactul acestui tratat va fi atât asupra producătorilor români, care îşi vor putea valorifica produsele tradiţionale pe alte pieţe, cât şi pentru consumatorul care va avea garanţia originii, calităţii şi caracteristicilor produselor din zona din care provin.Prima lege a brevetelor din România, “Legea asupra brevetelor de invenţiune”, a fost promulgată prin Decretul regal nr. 102 din 13 ianuarie 1906 şi publicată în Monitorul Oficial nr. 229 din 17 ianuarie 1906 ".
LEGE ASUPRA BREVETELOR DE INVENŢIUNE   17 ianuarie 1906 Din istoria protecţiei  proprietăţii industriale în România”   autori Alexei Bădărău, Petru Ciontu, Nicolae Mihăilescu   Redactat: Petru Ciontu

Apariţia primilor germeni ai producţiei maşiniste, în deceniile 5 şi 6 ale secolului al XIX-lea în Ţara Românească şi Moldova, precum şi crearea unei pieţe interne mai dezvoltate, ca urmare a Unirii Principatelor Române, a impus adoptarea unor măsuri care să ocrotească dezvoltarea industriei pe teritoriul României.
Cucerirea independenţei de stat în 1877 a avut o influenţă covârşitoare asupra dezvoltării economico-sociale a ţări, marcând începutul unei perioade de dezvoltare modernă.
Politica vamală, inaugurată în 1875, întemeiată pe convenţii şi aranjamente comerciale, a creat industriei româneşti o situaţie şi mai grea, iar balanţa comercială, care în perioada 1864-1876 era excedentară, a devenit, cu rare excepţii, deficitară.
Curentul în favoarea protecţionismului industrial devenise atât de accentuat, încât, în 1884, industriaşii români au organizat la Iaşi al doilea congres economic, unde s-a adoptat Programul mişcării economice din România, în 16 puncte, prin care s-a cerut promovarea unei politici protecţioniste pentru toate industriile. Este interesant de subliniat că la acest congres s-au manifestat şi atitudini favorabile pentru introducerea brevetelor de invenţie.
Promovarea industriei a cunoscut, în principal, două direcţii: protecţia vamală şi încurajarea industriei.
Protecţia vamală a industriei s-a manifestat prin adoptarea în 1886 a Tarifului vamal general, cu un caracter net protecţionist şi care, cu unele modificări ulterioare, rămâne în vigoare un sfert de secol. Pe baza acestuia se renegociază sau se încheie convenţii comerciale cu Elveţia, Anglia, Rusia, Germania ş.a.
Încurajarea industriei, aplicată concomitent cu protecţia vamală, s-a concretizat prin adoptarea unor legi de încurajare a întreprinderilor industriale. Astfel, în mai 1887 este adoptată legea Măsuri generale pentru a veni în ajutorul industriei naţionale, prima lege care instituie sistemul de încurajare materială de către stat a industriei româneşti. Pe baza acestei legi, orice intreprindere, indiferent de provenienţa capitalului (autohton sau străin), care avea un capital de minimum 50.000 lei, 25 de lucrători şi maşini perfecţionate, beneficia pe timp de 15 ani de scutiri de orice impozite, de taxe vamale la importul de utilaje pentru investiţii proprii şi la materiile prime din import, de reducere cu 35-45% a tarifelor de transport pe căile ferate ale statului etc. În acelaşi timp, mărfurile produse erau protejate prin tariful vamal de concurenţa celor din exterior.
Rezultatele aplicării politicii de protejare a industriei s-au văzut în următoarele decenii.
Comerţul exterior al României cunoaşte, corespunzător gradului de dezvoltare economică, o creştere accentuată.
Cu toate acestea, la sfârşitul secolului al XIX-lea şi începutul secolului al XX-lea, în comparaţie cu alte ţări din centrul şi apusul Europei, România era o ţară aflată la începuturile dezvoltării industriale.
Încă de la unirea Pricipatelor Române, au fost multiple încercări de promovare a unei legi privind brevetele de invenţie. Primele trei proiecte de lege asupra brevetelor de invenţie din vremea lui Cuza, cele din 1860, 1861 şi 1865, nu au putut fi promovate datorită situaţiei politice din epocă. Proiectul din 1873, după ce a fost prezentat Adunării Deputaţilor, este retras de guvern în anul urmtor. Proiectele de lege din 1880 şi 1885, reluate din iniţiativă parlamentară, deşi discutate în comisiile parlamentului, au fost amânate.
Spre sfârşitul secolului XIX, tot mai mulţi inventatori români solicitau protecţia prin brevet a invenţiilor, unii din aceştia asigurându-şi brevetarea şi uneori chiar realizarea invenţiilor în străinătate. Este de subliniat faptul că cererile de brevet, deşi se depuneau la Ministerul Agriculturii, Industriei, Comerţului şi Domeniilor, guvernul nu a prezentat parlamentului nici un proiect de lege specială pentru protecţia vreunei invenţii. Aceste proiecte de legi au fost promovate din iniţiativă parlamentară, la cererea inventatorilor.
În perioada 1890-1906, în Parlamentul României, s-au purtat numeroase, aprinse şi îndelungate discuţii cu privire la oportunitatea adoptării unei legi privind brevetele de invenţie.
O comisie instituită de guvern a propus un proiect de lege pentru brevetele de invenţie însă nu s-a pus de acord asupra unui punct de vedere pentru acordarea protecţiei legale a invenţiilor.
Congresul Camerelor de Comerţ şi Industrie din România (mai 1900) a adoptat o rezoluţie prin care brevetarea invenţiilor nu este oportună , urmând ca invenţiile meritoase să se breveteze prin legi speciale după un examen prealabil.
Ca şi în 1896, puternica influenţă a industriaşilor a amânat adoptarea legii brevetelor de invenţie.
Cu toată opoziţia, manifestată în uItimii 10 ani, guvernul era hotărât să pună în discuţia parlamentului proiectul de lege asupra brevetelor de invenţie, fără a mai consulta Camerele de Comerţ şi Industrie, respectiv Uniunea Generală a Industriaşilor din România (UGIR).
Ion N. Lahovari, titular la Ministerul Agriculturii, Industriei, Comerţului şi Domeniilor, în perioada 1904-1907, a prezentat Adunării Deputaţilor, la 8 decembrie 1905, Proiectul de lege asupra brevetelor de invenţiune. În expunerea de motive se arăta că “Într-o ţară care tinde la o dezvoltare din ce în ce mai mare, protecţia legală a proprietăţei industriale în toate sensurile este o necesitate incontestabilă şi din acestă cauză cele mai multe ţări au decretat de mult legi prin care să protejeze invenţiunile. Numai prin ajutorul unei legi raţionale asupra brevetelor de invenţiune spiritul inventator şi cu el industria poate să se ridice.”
Imediat după punerea în discuţie a proiectului de lege, în şedinţa din 16 decembrie 1905 a Adunării Deputaţilor, preşedintele UGIR, G.G. Assan, se adresează ministrului Ion N. Lahovari cu o amplă scrisoare, în care sunt expuse motivele industriaşilor şi comercianţilor, exprimate şi la congresul din mai 1900.
Această ultimă încercare a industriaşilor de a amâna adoptarea unei legi a brevetelor de invenţie a rămas fără rezultat.
Din cele trei sisteme de brevetare, existente la acea dată, legiuitorul a ales sistemul de eliberare a brevetului “fără examinarea prealabilă a invenţiunei, pe riscul şi pericolul aceluia care a făcut cererea”, folosit în Franţa, Belgia şi Italia.
Proiectul de lege a fost adoptat de Adunare cu 70 de voturi, contra 4, iar de Senat, în şedinţa din 21 decembrie 1905, cu 46 de voturi pentru şi 2 contra.
Astfel, după 46 de ani, de la apariţia primului proiect de lege şi după numeroase discuţii şi frământări care au avut loc atât în lumea industrială, cât şi în Parlamentul ţării, “Legea asupra brevetelor de invenţiune”, prima lege a brevetelor din România, a fost promulgată prin Decretul regal nr. 102 din 13 ianuarie 1906 şi publicată în Monitorul Oficial nr. 229 din 17 ianuarie 1906.
Conform cu prevederilor legii s-a elaborat un Regulament pentru aplicarea legei brevetelor de invenţiune, aprobat prin Decretul nr. 1577 din 12 aprilie 1906 şi publicat în Monitorul Oficial nr. 16 din 21 aprilie 1906.
Legea şi Regulamentul, cu modificările ulterioare, aveau să fie în vigoare peste 60 de ani, până la 30 decembrie 1967.
În lege se prevedea că toate chestiunile privitoare la brevetele de invenţiune vor fi în atribuţiunile Ministerului agriculturiii, industriei, comerţului şi domeniilor, la Serviciul industriei şi al brevetelor, creat prin această lege, în cadrul căruia funcţiona un birou, numit la început “Biroul pentru aplicarea legii brevetelor de invenţiune”, format din trei persoane. Mai târziu, în 1920, acesta va deveni Oficiul Proprietăţii Industriale.
În revista La Propriété Industrielle nr. 2 din februarie 1906, pag. 23-25, a apărut un studiu asupra legii române a brevetelor. După analiza principalelor prevederi, în finalul lucrării, se arăta că în ansamblul său legea conţine toate elementele unei legi bune şi că protecţia pe care o va acorda invenţiilor noi va contribui la dezvoltarea economică a României.

“Din istoria protecţiei proprietăţii industriale în România”
autori Alexei Bădărău, Petru Ciontu, Nicolae Mihăilescu

Redactat: Petru Ciontu


Seminarul "OPPOSITION" - BucureştiÎn cadrul programului special de seminarii cu subiectul "Viaţa unui brevet European", organizat de EPI (Institutul consilierilor pentru brevetul European), care a prezentat informaţii începând de la etapa premergătoare depunerii unei cereri de brevet de invenţie până la apărarea drepturilor, în data de 21.11.2014 s-a desfăşurat la sediul OSIM, ultimul seminar din cadrul acestui program ce a abordat tema privind opoziţiile şi apelurile .

Lucrările seminarului au fost deschise de domnul Alexandru Ioan Andrei, Director General al Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci.

În cadrul seminarului au fost prezentate, într-o manieră interactivă, aspecte practice privind procedura de opoziţie, diferite situaţii întalnite în practică, precum şi procedura de apel.

 
 
 Prezenta României la Salonul Invenţiilor de la Geneva, desfăşurat pe perioada 02-06 aprilie 2014 la cunoscutul complex expozitional PALEXPO, a reprezentat un frumos succes. Prezenţa românească cu 30 invenţii, dintre care 24 atent selectate de Ministerul Educaţiei şi Cercetării şi încă 6 prezente în regim independent, în Standul României organizat şi coordonat de Minister, cu trei reprezentanţi în juriul internaţional, precum şi cu prezenţa OSIM în cadrul standului comun al OMPI, Oficiului Elveţian şi unor Oficii naţionale, a produs o puternică şi excelentă impresie.

Rezultatul este foarte bun şi constă în: 18 medalii de aur, 8 medalii de argint şi 4 de bronz , la care se adaugă 17 premii speciale din partea unor universităţi, firme şi chiar state participante, precum şi câştigarea marelui premiu al Salonului, acordat unei soluţii româneşti brevetate şi achiziţionate de o firmă elveţiană care a expus-o în cadrul Salonului.

Conform specialiştilor OSIM, dna. Tatiana Radu şi dl. Valentin Creţu, prezenţi la Salon, două invenţii au fost recompansate cu două premii speciale ale OSIM :

1. Primul Premiu special a fost acordat dlui. Dr. Bogdan Vlădilă pentru „Echipament pentru aplicarea locala a unui câmp electromagnetic de extrem de joasa frecvenţă”

2. Al doile premiu special a fost acordat dlui. Ovidiu Teofanescu pentru inventia : „Remorcă publicitară” - Autor Ovidiu Teofanescu

    
                   10 aprilie 2014


În perioada 02-04 aprilie, Directorul General OSIM, dl. Ionel MUSCALU, se află în vizită oficială la Chişinău, la oficiul omolog al Republicii Moldova, AGEPI.

                   4 aprilie 2014


În cursul zilei de 03 aprilie 2014, directorul general adjunct al Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci-OSIM, dr. ing. Alexandru Ştrenc a primit o delegaţie a Oficiului European de Brevete-OEB, condusă de dl. Georg ARTELSMAIR, Director Cooperare Europeană, cu care a discutat stadiul implementării Programului Bilateral de Cooperare (BCP). Au fost abordate realizările în cadrul BCP precum şi unele actualizări ale acestuia.
    4 aprilie 2014


Oficiul de Stat pentru Invenţii si Mărci, în colaborare cu Teatrul „Tudor Vianu” din Giurgiu, a organizat un interesant si instructiv colocviu pe tema creaţiei tehnice, dedicat personalităţii incontestabile si minţii scormonitoare, tinere si neobosite a contemporanului nostru Virgilius Justin Capră, autor a peste 100 solutii tehnice de exceptie, inventator roman, la implinirea varstei de 81 de ani.
    3 martie 2014


La invitaţia directorului general al OSIM Ionel Muscalu, o delegaţie a Oficiului pentru Armonizare în Piaţa Internă - OHIM, condusă de Antonio Campinos, preşedintele acestui organism al Uniunii Europene, specializat în înregistrarea şi administrarea mărcilor comunitare şi a design-ului comunitar, a făcut o vizită la Bucureşti în ziua de 05 februarie. Vizita a cuprins şi o intâlnire cu Ministrul economiei, domnul Andrei Dominic GEREA.

    5 februarie 2014
Evenimente, Seminarii, Simpozioane

| Pagina de start | Despre OSIM | Marketing, Suport pentru transfer de tehnologie şi Registrul Consilierilor în PI | Contact | Servicii | e-OSIM | Căutare | Brevete | Modele de utilitate | Mărci |
| Desene şi Modele | Topografii de produse semiconductoare | Legislaţie | Formulare | Publicaţii |
| Biblioteca Tehnică şi Juridică | Editură şi Tipografie | Colecţia natională de brevete | Relaţii internaţionale | Biroul de presă | Arhiva |
| Consilieri în Proprietate Industrială | Proprietate Industrială în Internet | Centre Regionale | Comisii de contestaţii |


OFICIUL DE STAT PENTRU INVENŢII ŞI MĂRCI