Despre Osim
Contact
Servicii
Publicatii
Baze de date
Cautare
Versiunea
Home   
Eveminente, Seminarii, Simpozioane

 
 
 


Finaliştii concursului DesignEuropa Awards 2018

În data de 8 octombrie EUIPO  a anunţat finaliştii concursului DesignEuropa Awards 2018, precum şi câştigătorul secţiunii Lifetime achievement – ( comunicat de presă anexat.)

Premiile urmează a fi decernate în data de 27 noiembrie în cadrul unei festivități care va avea loc la Varșovia.

Lista finaliștilor poate fi găsită la adresa
https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/dea-2018-finalists

Mai multe date despre viața și cariera pot fi găsite la adresa
https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/dea-2018-lifetime


 


Întrevedere bilaterală cu Directorul General OMPI – 2 octombrie 2018, Geneva

În contexul celei de-a 58-a serii de Reuniuni ale Adunārilor Statelor Membre ale Organizației Mondiale a Proprietății Intelectuale (OMPI), care se desfaşoară la Geneva, īn data de 2 octombrie 2018, Delegația României condusă de către dl Ionuț Barbu, Director General OSIM a avut o întrevedere bilaterală cu Directorul General OMPI, dl Francis Gurry.

Īn cadrul întrevederii, România a transmis un mesaj de mulțumire pentru asistența şi susținerea continuă din partea OMPI în vederea implementării activităților şi ințiativelor desfăşurate de către Oficiul de Stat pentru Invenţii si Mărci în domeniul protecției proprietăţii industriale, reafirmând angajamentul României de a depune în continuare eforturi în vederea intensificării activităților de colaborare bilaterală.

Cu această ocazie, Directorul General OSIM a lansat o invitație oficială dlui Francis Gurry, de a participa la Conferința „Viitorul proprietății industriale în Europa: provocări şi perspective”, care va fi organizată de către OSIM, în perioada 5 - 6 martie 2019, la Bucureşti, in contextul exercitării de către România a Preşedinției Consiliului Uniunii Europene.

Directorul General OMPI a apreciat contribuția țării noastre la procesul decizional la nivelul OMPI, exprimându-şi întreaga deschidere pentru continuarea cooperării bilaterale intre OMPI şi OSIM.


 


A 58-a Reuniune de Adunări ale Statelor Membre ale Organizației Mondiale a Proprietății Intelectuale (OMPI), 24 septembrie - 2 octombrie 2018, Geneva


În perioada 24 septembrie – 2 octombrie 2018, delegaţia României participă la cea de-a 58-a Reuniune de Adunări ale Statelor Membre ale Organizației Mondiale a Proprietății Intelectuale (OMPI), care se desfăşoară la Geneva, Elveţia. În calitate de stat membru OMPI, România este reprezentată de către Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci (OSIM), Oficiul pentru Drepturile de Autor din România (ORDA) şi Reprezentantul permanent al României pe lângă Oficiul Naţiunilor Unite de la Geneva şi Organizaţiile Internaţionale cu sediul în Elveţia.

Adunarea Generală OMPI, principalul organ de decizie, reuneşte în această perioadă delegaţiile celor 191 de state membre, având drept obiectiv evaluarea progreselor înregistrate în activitatea Organizației și aprobarea direcțiilor strategice de dezvoltare pentru următorii doi ani (2019-2020).

În conformitate cu agenda de lucru consolidată, au loc dezbateri asupra rapoartelor de activitate ale comitetelor OMPI, în particular, Comitetul Permanent pentru Dreptul Brevetelor, Comitetul Permanent pentru dreptul mărcilor, desenelor și modelelor industriale și indicațiilor geografice, Comitetul pentru Dezvoltare și Proprietate Intelectuală, Comitetul Permanent pentru Drepturile de Autor și Drepturile conexe, Comitetul Interguvernamental privind Proprietatea Intelectuală și Resursele Genetice, Cunoştinţele Tradiționale și Folclor, Comitetul Consultativ privind respectarea drepturilor de proprietate intelectuală.

De asemenea, delegaţiile statelor membre vor continua discuţiile privind adoptarea Programului și Bugetului OMPI pentru 2019-2020, deschiderea unor noi birouri externe ale OMPI, convocarea unei Conferinţe Diplomatice pentru adoptarea Tratatului privind dreptul desenelor şi modelelor industriale (DLT) pentru sfârșitul primului semestru al anului 2019, precum şi Convocarea unei Conferinţe Diplomatice pentru adoptarea unui Tratat privind protecţia  Organizaţiilor de Radiodifuziune.

Delegația României s-a aliniat declarației Grupului regional al Țărilor Europei Centrale și Statelor Baltice (CEBS) din care face parte, apreciind activitatea desfășurată de Secretariatul OMPI și statele membre în asigurarea stabilității politice și financiare a organizației. Totodată, România se enumeră printre statele care au susţinut o declaraţie de ţară, prilej cu care, dl Ionuţ Barbu, Director General OSIM a comunicat priorităţile României în cadrul OMPI, legate de dreptul brevetelor, dreptul mărcilor, al desenelor şi modelelor industriale şi al indicaţiilor geografice, resurselor genetice, precum şi referitor la aplicarea dreptului în domeniul proprietăţii intelectuale.

Un accent deosebit, în cadrul intervenţiei României a fost pus pe candidatura ţării noastre de găzduire a unui birou extern OMPI la Bucureşti. Astfel, România a reiterat beneficiile pentru organizaţie, ce decurg din deschiderea unui astfel de birou şi a insistat asupra cadrului care cuprinde Principiile Directoare privind birourile externe OMPI, evidențiind faptul că Grupul Regional al Ţărilor Europei Centrale şi Statelor Baltice (CEBS) este în continuare singura regiune în care OMPI nu are o reprezentare geografică printr-un birou extern al acestei organizaţii, precum şi istoricul negocierilor purtate pe acest subiect.


 


Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci (OSIM) organizează la Sinaia,
în perioada 23 – 25.10.2018, la Hotel Mara,
Seminarul naţional cu tema:
"100  DE ANI DE PROTECŢIE A MĂRCILOR; EVOLUŢII, PERSPECTIVE, PROVOCĂRI"Seminarul îşi propune să asigure dezbaterea unor teme de real interes pentru specialiştii care îşi desfăşoară activitatea în domeniul proprietăţii industriale.

Înscrierile pentru participarea la seminar se fac pe baza formularului anexat în format pdf şi în format doc, completat şi transmis la OSIM pe fax, la numărul: 021-312.38.19  sau pe adresa de email office@osim.ro.

Nu se percepe taxă de participare.

Persoane de contact pentru detalii organizatorice sunt dna Mariana Hahue (mariana.hahue@osim.ro) și dna Irina Toltică (irina.toltica@osim.ro ), număr de telefon OSIM: 021- 306.08.00/01/02/…/28/29, interior 208.

Numărul maxim de participanţi este de 50 de persoane. Ordinea de înscriere fiind ordinea transmiterii formularului anexat.

Data limită pentru înscriere este: 15 octombrie 2018.

Programul evenimentuluiSimpozionul Internațional ”PROPRIETATEA INDUSTRIALĂ ÎNTR-O ECONOMIE INOVATIVĂ” - ediția a XIV-a


În perioada 6-7 septembrie 2018, delegația OSIM condusă de Dl. Director General Ionuț BARBU, participă, la invitația D-nei Alicjia Adamczack Președintă a Oficiului de Brevete din Republica Polonia, la cea de-a XIV-a ediție a Simpozionului Internațional ”PROPRIETATEA INDUSTRIALĂ ÎNTR-O ECONOMIE INOVATIVĂ” desfășurat sub înaltul patronajul onorific al Președintelui Republicii Polonia.

Seminarul a reunit un număr de peste 300 de participanți din 17 țări, atât din mediul de afaceri cât și din cel academic, și a reprezentat un bun prilej pentru un schimb de experiență între cei prezenți la acest eveniment de înalt nivel profesional.

La solicitarea organizatorilor, delegația OSIM a prezentat în cadrul secțiunii ”Proprietatea Industrială pentru mediul de afaceri-audit al proprietății intelectuale într-o întreprindere” metodologia de implementare precum și experiența dobândită în Proiectul ”Prediagnoza de Proprietate Intelectuală”, care s-a bucurat de interes din partea participanților.


 


Experienţa României în protecţia resurselor genetice şi cunoştinţelor tradiţionale,
prezentată la
Conferinţa la Nivel Înalt de la Beijing între autoritățile publice cu atribuții în domeniul PI

din ţările de-a lungul Centurii şi Drumului


În perioada 28-29 august 2018, delegaţia României condusă de către Directorul General al Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci, dl Ionuţ Barbu şi dna Mirela-Liliana Georgescu, Şef Serviciu Examinare Fond Chimie-Farmacie, au participat la Conferinţa la Nivel Înalt între autoritățile publice cu atribuții în domeniul proprietăţii intelectuale din ţările de-a lungul Centurii şi Drumului, organizată la Beijing de către Administraţia Naţională de Proprietate Intelectuală a Republicii Populare Chineze (CNIPA) în cooperare cu Organizaţia Mondială a Proprietăţii Intelectuale (OMPI) şi alte autorităţi guvernamentale relevante din China.

Având în vedere nivelul înalt de organizare, Conferința a întrunit reprezentanți ai autorităților publice cu atribuții în domeniul proprietăţii intelectuale (PI), organizațiilor internaționale și regionale, şi ambasadelor din China din aproape 60 de țări de-a lungul Centurii şi Drumului, precum și 300 de invitați din partea membrilor reuniunii inter-ministeriale pentru implementarea Strategiei Naționale de PI a Consiliului de Stat, sistemului naţional de PI, serviciilor de PI şi cercurilor academice.

Consilierul de Stat chinez, Wang Yong, care a deschis lucrările conferinței cu un discurs cheie, a accentuat necesitatea extinderii şi intensificării cooperării în domeniul PI între țările și regiunile de-a lungul Centurii şi Drumului, în vederea formării accelerate a unui model nou de inovare prin utilizarea eficientă a sistemului de PI. În acest context, autoritățile publice cu atribuții în domeniul PI depun eforturi concertate pentru îmbunătățirea legislaţiei și regulamentelor de aplicare aferente, sporirea calităţii și eficienței examinării obiectelor de PI, crearea unui climat de protecție a PI care să favorizeze deschidere, transparență, imparțialitate și eficiență, contribuind astfel la prosperitatea economică și dezvoltarea inovatoare în regiune.

Discuţiile în cadrul conferinței s-au concentrat pe consolidarea cooperării în domeniul PI în rândul țărilor de-a lungul Centurii şi Drumului în vederea dezvoltării comunității de PI, pe următoarele principii: incluziune, dezvoltare, cooperare și beneficii reciproce. În acest context, Directorul general al OMPI, Francis Gurry, a apreciat eforturile guvernului chinez în promovarea unei astfel de cooperări între țările de-a lungul Centurii şi Drumului, precum și sprijinul pe care China l-a demonstrat pentru activitatea OMPI.

În cadrul conferinței, delegaţia OSIM a participat la schimbul de opinii cu privire la importanța PI în modernizarea capacității instituţionale pentru industrii și facilitarea dezvoltării economice pentru ţările de-a lungul Centurii şi Drumului, dezvoltarea sistemelor globale de PI și a strategiilor comune pentru a face față noilor provocări în era digitală - legi, politici și cooperare consolidată, promovând astfel inovația prin comercializarea și utilizarea mai eficientă a PI ca un activ intangibil cheie. De asemenea, delegaţia OSIM s-a familiarizat cu cele mai bune practici cu privire la consolidarea protecţiei drepturilor de PI şi explorarea modelelor de protecţie a DPI în vederea creării unui mediu de afaceri favorabil în ţările de-a lungul Centurii şi Drumului și cooperarea multilaterală sustenabilă în domeniul PI în vederea susţinerii inovării și creativității.

În contextul panelului de discuţii “Protecţia eficientă a resurselor genetice, cunoştinţelor tradiţionale şi expresiilor cultural tradiţionale - sisteme juridice şi cele mai bune practici“, organizat la 28 august 2018, delegaţia OSIM a contribuit cu o prezentare naţională întitulată “România: implicare şi experienţă în protecţia resurselor genetice şi cunoştinţelor tradiţionale“.

În cadrul mesei rotunde “Proprietatea Intelectuală“ din 29 august 2018, dedicată autorităţilor de PI din cadrul ţărilor de-a lungul Centurii şi Drumului, inclusiv cu participarea reprezentanţilor OMPI, OEAB, ASEAN şi observatorilor, delegaţia OSIM s-a familiarizat cu activităţile de cooperare elaborate la Conferinţa de Nivel Înalt în domeniul PI, desfăşurată în anul 2016, precum şi cu cele 5 proiecte noi pentru domenii specializate, inclusiv realizarea următoarelor studii, propuse de către Administraţia Naţională de Proprietate Intelectuală a Republicii Populare Chineze:  

  • Studiu comparativ privind procedurile de examinare a brevetelor
  • Studiu comparativ privind procedurile de examinare a mărcilor
  • Studiu comparativ privind procedurile de examinare a desenelor și modelelor
  • Promovarea serviciile globale de PI administrate de OMPI
  • Cooperarea in vederea schimbului de datelor în domeniul PI
Având în vedere obiectivele evenimentului, autoritățile publice cu atribuții în domeniul proprietăţii intelectuale din ţările de-a lungul Centurii şi Drumului participante la Conferinţa de la Beijing au fost încurajate, pe bază de voluntariat, să adere la unul sau mai multe dintre cele cinci proiecte. 


OSIM au participat la Conferinţa "Contrafacerile în industria alimentară" şi la cea de-a doua Ediţie a "Galei proprietăţii intelectuale"

Vineri, 08 iunie 2018, doi reprezentanţi ai OSIM au participat la Conferinţa "Contrafacerile în industria alimentară" şi la cea de-a doua Ediţie a "Galei proprietăţii intelectuale", organizate de Camera Naţională a Consilierilor în Proprietate Industrială din România, Legal Magazin şi Camera de Comerţ şi Industrie Bucureşti, ce s-au desfăşurat în Aula Carol I a Palatului Camerei de Comerţ şi Industrie Bucureşti.

În cadrul conferinţei au fost atinse următoarele teme de discuţie: "Rolul autorităţilor în asigurarea respectării drepturilor de proprietate industrială", "Sectoarele din industria agroalimentară cele mai afectate de fenomenul contrafacerii", "Studii de caz – companii care ăşi protejează eficient mărcile Jurisprudenţă în domeniul contrafacerilor", "Activităţi de creştere a gradului de conştientizare cu privire la valoarea proprietăţii intelectuale şi prejudiciile cauzate de contrafacere şi piraterie", ocazie cu care, reprezentantul OSIM a prezentat tema "Rolul OSIM în respectarea şi apărarea drepturilor de proprietate industrială şi lupta împotriva contrafacerii.

Totodată, în cadrul Galei proprietăţii intelectuale, OSIM a primit "Premiul pentru contribuţia majoră la respectarea drepturilor de proprietate industrială. 


Conferinţa PRIA IT&C and Intellectual Property

„Invenţii implementate cu ajutorul calculatorului protejate prin modele de utilitate” a reprezentat tema care a fost dezbătută în cadrul Conferinţei PRIA IT&C and Intellectual Property ce s-a desfăşurat la Athenee Palace Hilton Bucureşti. 


OSIM a participat la a X-a ediţie a expoziţiei EUROINVENT 2018

În perioada 17-19 mai experţii OSIM au participat la a X-a ediţie a expoziţiei EUROINVENT 2018. Expoziţia a fost organizată de Forumul Inventatorilor din România, Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi şi Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi în colaborare cu numeroase instituţii academice naţionale şi internaţionale.

Specialiştii OSIM au avut şi de această dată ocazia de a răspunde sutelor de întrebări privind procedura de brevetare a soluţiilor tehnice sau de înregistrare a mărcilor şi desenelor industriale. 


Seminar
"PROMOVAREA PROTECȚIEI PROPRIETĂȚII INDUSTRIALE ÎN ROMÂNIA – IMPLICAREA CENTRELOR REGIONALE PATLIB"


În data de 15 mai 2018, în cadrul OSIM, s-au desfăşurat lucrările Seminarului cu tema "PROMOVAREA PROTECȚIEI PROPRIETĂȚII INDUSTRIALE ÎN ROMÂNIA – IMPLICAREA CENTRELOR REGIONALE PATLIB"
În cuvântul de deschidere, Dl. Ionuț Barbu - Director General al OSIM, a subliniat importanța activității Centrelor Regionale PATLIB în ceea ce privește promovarea protecției proprietății industriale în țară, remarcând rolul Centrelor în crearea și consolidarea unei culturi în acest domeniu.
Seminarul a reprezentat atât un eveniment de un înalt nivel profesional cât și un bun prilej de schimb de experiență între specialiştii OSIM şi reprezentanţii Centrelor Regionale PATLIB.

Materiale prezentate în cadrul Seminarului:

Brevetul de invenție și Modelul de utilitate, 10 ani de la ultimele modificări de fond ale legislaţiei cadru

Susţinerea financiară pentru sprijinirea brevetării în străinătate a invenţiilor româneşti

Studii de caz privind persoana îndreptăţită la acordarea brevetului

Principalele modificări aduse de DIRECTIVA (UE) 2015/2436 de apropiere a legislațiilor statelor membre cu privire la mărci

Noutăți în domeniul protecției desenelor și modelelor industriale

PATLIB reorientation project

Implicarea Centrelor Regionale în Proiecte Europene de conștientizare a rolului proprietății industriale, pentru IMM-uri


 


Seminarul OS20/2018 — 10 - 13 aprilie 2018
"Sistemul brevetului European, de la solicitare până la acordare"Academia OEB, în colaborare cu OSIM, organizează în perioada 10-13 aprilie, la București, Seminarul OS20/2018 cu titlul "Sistemul brevetului European, de la solicitare până la acordare".

Evenimentul se adresează examinatorilor de brevete și se bucură de prezența la București a unui număr de 34 examinatori din 17 oficii naționale din Europa, inclusiv din OSIM. 


OSIM şi „ŞCOALA ALTFEL”

Elevilor din colegiile/liceele „Miguel Cervantes”, „Mircea Vulcănescu”, „Mihai Bravu”, „Gheorghe Airinei” şi „Octav Onicescu” le-au fost prezentate noţiuni generale privind importanţa protecţiei proprietăţii industriale. Interesul tinerilor pentru acest domeniu a fost dovedit de numărul mare de întrebări adresate specialistului OSIM.
Felicitări cadrelor didactice care au făcut posibilă această acţiune! 


"Şcoala altfel" în vizita la OSIM - 27.03.2018

O experienţă unică pentru elevii Liceului Teoretic Alexandru Vlahuţă!
Mulţumim cadrelor didactice pentru această iniţiativă ce se încadrează în obiectivul instituţiei de creştere a gradului de conştientizare a mediului preuniversitar asupra importanţei protecţiei proprietăţii industriale. 


Salonul Internațional Proinvent 2018

Salonul Internațional Proinvent 2018 s-a desfăşurat în perioada 21-23 martie 2018 în Sala Polivalenta din Cluj-Napoca.
Salonul s-a bucurat de participarea a numeroase personalități politice precum și din mediul universitar și cel de afaceri. Astfel, în deschiderea Salonului au adresat cuvinte de mulțumire, felicitări și aprecieri, Rectorul Universității Tehnice Cluj, Dl. Prof. Dr. Ing. Vasile Țopa, Ministrul Secretar de Stat de la Ministerul Educației Naționale, Dl. Ioan Groza, Prefectul Județului Cluj, Dl. Ioan Aurel Cherecheș, Primarul Municipiului Cluj, Dl. Emil Boc, Rectorul Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară Cluj, Dl. Prof. Dr. Cornel Cățoi, Rectorul Universității de Artă și Design Cluj, Prof. Dr. Radu Moraru.
Delegația OSIM a transmis, în cadrul deschiderii, mesajul conducerii OSIM, al D-lui Director General Ionuț Barbu prin care a adresat felicitări organizatorilor și i-a asigurat de susținerea OSIM în ceea ce privește promovarea protecției proprietății industriale.
În data de 22 martie, delegația OSIM a susținut două lucrări, cu temele:
- Brevetul, marca și designul european – Lector Mariana Muscalu
- Prediagnoza de proprietate industrială, un proiect european – Lector Elisabeta Berceanu
la care au participat studenți, cadre didactice și expozanți.
În urma prezentării Proiectului de Prediagnoză de Proprietate Industrială, delegația OSIM a fost contactată de două firme, cărora le-a oferit serviciul de prediagnoză gratuit în cadrul proiectului.
Delegația OSIM a participat la jurizarea invențiilor prezentate în cadrul expoziției și a acordat, în cadrul festivității de premiere, Trofeul OSIM Institutului National de Cercetare&Dezvoltare pentru Fizica si Inginerie Nucleara « Horia Hulubei » pentru: « Prototip si metoda pentru scanarea navelor cu ajutorul fluxului de miuoni proveniti din radiatia cosmică ». 


Participarea Directorului General OSIM, Ionuţ Barbu
la Conferinţa Internaţională “Proprietatea Industrială – prezent şi viitor“


În contextul Preşedinţiei Bulgariei la Consiliul Uniunii Europene, în data de 16 martie 2018, domnul Ionuţ Barbu, Directorul General al OSIM a participat la Conferinţa Internaţională “Proprietatea Industrială – prezent şi viitor“, organizată la Sofia de către Oficiul pentru Brevete din Bulgaria în colaborare cu Ministerul Culturii din Bulgaria, Organizaţia Mondială a Proprietăţii Intelectuale (OMPI) şi Oficiul European de Brevete (OEB).

În cadrul conferinţei au fost abordate teme de actualitate în domeniul proprietăţii intelectuale, precum stadiul implementării sistemului brevetului european şi beneficiile acestuia, noutăţi legislative şi elemente practice privind înregistrarea mărcilor şi desenelor industriale la nivel european şi internaţional şi asigurarea protecției mărcilor prin intermediul mărcii comunitare.

Participarea la această conferinţă a constituit o oportunitate pentru urmărirea agendei europene în domeniul protecției proprietății intelectuale în vederea continuării eforturilor la nivelul Uniunii Europene în acest domeniu. 


Conferinţă Proprietatea Intelectuală şi IT&C

În data de 14 martie s-a desfăşurat Ia Iaşi Conferinţa Proprietatea Intelectuală şi IT&C. Directorul Direcţiei Brevete de Invenţie dl Adrian Negoiţă a interacţionat cu cei peste 60 de participanţi pe teme de real interes cum ar fi:

- Protejarea soluţiilor IT&C prin model de utilitate – avantaje şi dezavantaje;
- Invenţiile create din fonduri publice – persoana îndreptăţită la acordarea brevetului;
- Stadiul tehnicii relevant - evitarea postării soluţiilor tehnice pe Internet înainte de depunerea cererilor de brevet/model de utilitate;
- Espacenet – literatura de brevete RO.

Importanţa existenţei unei culturi de proprietate industrială în mediul academic a fost subliniată şi de prorectorul Universităţii Tehnice Gheorghe Asachi, totodată şi Coordonator al CRPPI –PATLIB Iaşi, dl.Eugen Neculai Seghedin care a prezentat auditoriului activităţile ce se desfăşoară în cadrul universităţii pe zona de proprietate intelectuală.


 


Seminar OSIM — EUIPO
„Procedura de apel şi jurisprudenţa Oficiului Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO)”


În data de 6 martie 2018, în cadrul hotelului Novotel, s-au desfăşurat lucrările seminarului cu tema „Procedura de apel şi jurisprudenţa Oficiului Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO)”

Cei 50 de participanţi, consilieri în proprietate industrială, avocaţi, consilieri juridici, au interacţionat cu specialiştii de la EUIPO, realizând astfel un schimb de experienţă benefic activităţii de reprezentare a clienţilor în faţa oficiului.

 


Întâlnire bilaterală OSIM - AGEPI
2 - 3 martie 2018


La Chișinău s-a desfășurat, în perioada 2-3 martie 2018, întâlnirea bilaterală la nivel de Directori Generali ai Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci şi Agenţiei de Stat pentru Proprietate Intelectuală din Republica Moldova.

Întrevederea a avut ca scop consolidarea relaţiilor bilaterale de cooperare OSIM-AGEPI în domeniul proprietăţii industriale și semnarea Planului comun de cooperare pentru anii 2018-2019. Au fost trecute în revistă evoluțiile recente ale celor două oficii precum și provocările cu care se confruntă în etapa actuală. 


În data de 28 noiembrie 2017 s-a desfășurat în incinta Camerei de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură Constanța Seminarul cu tema: Protecția proprietății industriale și inovarea-sprijin pentru internaționalizarea firmelor.

Evenimentul organizat în colaborare cu Centrul Regional de Promovare a Proprietății Intelectuale Constanța și Centrul Enterprise Europe Network s-a bucurat de prezența a peste 50 de reprezentanți ai mediului de afaceri și ai mediului academic local.

Temele supuse dezbaterii s-au referit la serviciile OSIM, cercetarea documentară în bazele de date din domeniul brevetelor de invenție, al mărcilor și al designului, și la studiile EUIPO privind contrafacerea și pirateria.

Din partea CCIAN Constanța au luat cuvântul dl Ion Dănuț Jugănaru director general și dna Irina Găitănaru Coordonator Enterprise Europe Network care au subliniat importanța organizării unor astfel de evenimente pentru stabilitatea firmelor în piața unică.

În cadrul aceluiași eveniment a avut loc festivitatea de decernare a TROFEUL CREATIVITĂȚII, manifestare ajunsă la a ediția a XV-a. Firmele care s-au clasat pe primele locuri sunt: TRITON SRL, STERK PLAST S.R.L, TURISM, HOTELURI, RESTAURANTE MAREA NEAGRĂ SA, UNIVERSITATEA „OVIDIUS” CONSTANȚA, DOBROGEA GRUP S.A.
 


Delegația României  participă la cea de-a 57-a sesiune a Adunării Generale a statelor membre ale Organizației Mondiale a Proprietății Intelectuale (OMPI), desfăşurată la Geneva în perioada 2-11 octombrie 2017.

În cadrul sesiunii, la care participă delegațiile a 191 de state, se face o analiză a activității desfășurate în perioada octombrie 2016 - octombrie 2017 și se iau decizii în legătură cu propunerile pentru activități viitoare care au ca scop armonizarea legislativă în domeniul proprietății intelectuale. Programele de cooperare care se vor derula între statele membre și OMPI sunt un punct importat pe ordinea de zi și au ca scop dezvoltarea culturii în domeniul proprietății intelectuale în sprijinul inovării și al respectării dreptului de autor și al drepturilor conexe.
 


În perioada 26 – 28 septembrie 2017, o delegație din cadrul Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova (AGEPI), formată din specialiștii în domeniul mărcilor, desenelor și modelelor industriale a efectuat o vizita de lucru la OSIM. În cadrul vizitei, delegația AGEPI a avut discuții cu Conducerea OSIM și a efectuat un schimb de experienţă cu specialiștii din cadrul OSIM vizând aspecte practice ale protecției celor două obiecte de proprietate industriala, precum și modalitățile de diseminare a informațiilor privind cele două tipuri de protecție.

Vizita se înscrie în seria schimburilor de experiență prevăzute în Planul comun de colaborare între OSIM și AGEPI pentru anii 2016-2017.
 


Conferința Sub-regională
“Intellectual Property (IP) in the Digital Economy for Small and Medium-sized Enterprises (SMEs)”


În perioada 21-22 septembrie 2017, Organizaţia Mondială a Proprietății Intelectuale (OMPI), în colaborare cu Oficiul Român pentru Drepturile de Autor (ORDA), Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci (OSIM) și Universitatea Româno-Americană, a organizat  la București Conferința Sub-regională “Intellectual Property (IP) in the Digital Economy for Small and Medium-sized Enterprises (SMEs)”

La reuniunea ce a avut  loc la Hotelul Pullman, Bucharest World Trade Center, au  participat  reprezentanți ai OMPI, reprezentanți ai Oficiilor de proprietate intelectuală din Polonia, Ungaria, Slovacia, Serbia și Republica Moldova, experți internaționali, reprezentanți ai instituțiilor guvernamentale și ai societății civile care desfășoară activități în domeniu,  consilieri în proprietate industrială, precum și  reprezentanţi ai mediului academic și mediului de afaceri din București și din țară.

Conferința  a  vizat  o temă deosebit de atractivă și actuală: impactul proprietății intelectuale, înglobând dreptul de autor şi drepturile conexe pe de o parte și proprietatea industrială pe de altă parte, asupra economiei digitale din perspectiva întreprinderilor mici și mijlocii, adresându-se astfel atât specialiștilor din domeniul proprietăţii industriale, cât și antreprenorilor
Specialiștii OSIM au fost prezenți în data de 21.09.2017, la evenimentul organizat cu ocazia lansării Asociaţiei pentru Combaterea Traficului Ilicit Viitorul - ACTIV, care a avut loc în sala de conferințe Enescu a hotelului Athene Palace Hilton-București.

Seminarul a reunit peste 50 de participanți din mediul politic, mediul de afaceri, reprezentanți ai asociațiilor de producători din industria textilă, industria tutunului, industria băuturilor spirtoase, precum și reprezentanți ai Direcției Generale a Vămilor și ai Poliției de frontieră, care au efectuat scurte prezentări a acțiunilor întreprinse în vederea combaterii traficului ilicit.

Delegația OSIM formată din D-na Carmen Solzaru, și D-na Elisabeta Berceanu, a prezentat o lucrare referitoare la studiile efectuate de către EUIPO prin Observatorul European al Încălcărilor Drepturilor de Proprietate Intelectuală, în acest context făcând totodată și o scurtă prezentare a rolului OSIM ca autoritate unică pe teritoriul României care asigură protecţia drepturilor de proprietate industrială.

Atât programul de lucrări, alegerea lectorilor cât și organizarea în ansamblu au făcut ca evenimentul să fie deosebit de reușit, continuarea acestui tip de seminarii fiind așteptată de către toți participanții.
 


Întâlnire  bilaterală OSIM – AGEPI
7 - 8 Septembrie 2017


În scopul dezvoltării continue a relațiilor reciproc avantajoase stabilite între Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci (OSIM) şi Agenția de Stat pentru Proprietate Intelectuală (AGEPI) din Republica Moldova, în data de 7 septembrie 2017, la Chișinău, a avut loc întâlnirea bilaterală la nivel de Directori Generali ai celor două oficii.

Vizita delegației OSIM, condusă de dna Adriana Aldescu, s-a desfășurat în contextul aniversării, pe 8 septembrie, a 25 de ani de la înființarea AGEPI, și a avut drept scop evaluarea stadiului cooperării bilaterale în vederea implementării Programului comun de cooperare dintre OSIM și AGEPI pentru anii 2016-2017, încheiat la Chişinău şi stabilirea priorităților pentru următoarea bienală (2018-2019). În cadrul întâlnirii bilaterale au fost puse în discuție efectele proiectelor dezvoltate în baza a doua documente în domeniul PI, semnate la București, la 26 mai 2017:

1) Programul pilot de accelerare a procedurii de brevetare pentru cererile depuse la OSIM și AGEPI, conform Memorandumul de înțelegere dintre OSIM și AGEPI

2) Concursul în domeniul proprietăţii intelectuale pentru tineri, realizat în cadrul Protocolului de colaborare OSIM-AGEPI-ORDA.

Delegațiile OSIM și AGEPI au trecut în revistă realizările obținute de către Romania şi Republica Moldova în domeniul proprietăţii industriale şi au făcut un schimb de opinii asupra dezvoltării sistemului de brevete, inclusiv validarea brevetelor europene în România și Republica Moldova, precum și sporirea calității brevetelor, în particular, instrumente și metodologii. De asemenea, Conducerea OSIM şi AGEPI au efectuat un schimb de opinii privind evoluțiile sistemului internațional şi regional de protecție a proprietăţii industriale la care participă OSIM şi AGEPI, relația OSIM-AGEPI în contextul cooperării cu Oficiul European de Brevete (OEB), Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietatea Intelectuală (EUIPO) și Organizația Mondiala a Proprietății Intelectuale (OMPI).

În cadrul ceremoniei oficiale, consacrată aniversarii a 25 de ani de la înființarea AGEPI, la care au participat membrii Guvernului Republicii Moldova, deputați, reprezentanți ai misiunilor diplomatice, Oficiilor Naționale din Proprietate Intelectuală din Austria, Azerbaidjan, Bosnia si Herțegovina, Georgia, Ungaria, Polonia, Directorul General OSIM, dna Adriana Aldescu, a adresat un mesaj de felicitare conducerii şi personalului AGEPI, menționând cooperarea excelentă stabilită între oficii care are drept prioritate promovarea creativităţii şi inovării la nivelul ambelor ţări, şi a reafirmat intenţia OSIM de a continua şi intensifica cooperarea cu AGEPI în beneficiul dezvoltării domeniului proprietăţii intelectuale.

 


"MĂRCILE ȘI INDICAȚIILE GEOGRAFICE ÎN CONTEXTUL ECONOMIC ACTUAL – MODIFICĂRI LEGISLATIVE; PRACTICA EXISTENTĂ ÎN PROCEDURA DE ÎNREGISTRARE"


În perioada 30.08-01.09.2017 s-au desfăşurat la Sinaia lucrările seminarul cu tema "Mărcile și indicațiile geografice în contextul economic actual – modificări legislative; practica existentă în procedura de înregistrare".

Cei peste 70 de specialişti din domeniul proprietăţii industriale care au participat la acest eveniment deosebit de important, au dezbătut aspecte privind reforma dreptului european al mărcilor, consecințele asupra legislației române în materie, acordul de coexistență, consimțământul la înregistrare și riscul de confuzie între mărci în România și Uniunea Europeană. Perspectiva națională și europeană privind Indicațiile geografice vs mărci precum şi experiența Republicii Moldova în domeniul protecţiei indicațiilor geografice şi denumirilor de origine au ridicat o serie de întrebări pe marginea cărora au avut loc dezbateri care au adus un plus valoare evenimentului.

Au fost prezentate proiectele EUIPO care urmează să fie implementate la nivelul OSIM precum şi practica EUIPO referitoare la examinarea opoziţiilor formulate împotriva mărcilor dintr-o singură literă. Toate temele prezentate au fost apreciate ca fiind de un real interes, iar discuţiile pe marginea acestora au prilejuit un real schimb de experienţă.

Experţii OSIM au prezentat noutăţi legislative şi au punctat elemente practice privind înregistrarea mărcilor şi desenelor la nivel naţional şi European.Materiale prezentate în cadrul Seminarului:

Managementul Serviciului Mărci în contextul implementării proiectelor europene

Anulare; Decădere

Directiva (UE) 2015/2436 a PARLAMENTULUI EUROPEAN şi a CONSILIULUI din 16 decembrie 2015

Regulament de aplicare a Legii nr. 84/1998 privind mărcile şi indicaţiile geografice

Reforma dreptului european al mărcilor. Proceduri de opoziţie, anulare, decădere. Căi de atac.

Lege nr. 84 (r2) din 15/04/1998 - Legea nr. 84/1998 privind mărcile ăi indicaăiile geografice

Norme de punere în aplicare a anumitor dispoziţii din Regulamentul(CE) nr. 207/2009 al Consiliului privind marca Uniunii Europene

Completare a Regulamentului (CE) nr. 207/2009 al Consiliului privind marca Uniunii Europene şi de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 2868/95 şi (CE) nr. 216/96 ale Comisiei

Procedurile de decădere din dreptul la marcă şi de anulare a înregistrării mărcii. Studii de caz

Regulamentul (UE) 2017/1001 al PARLAMENTULUI EUROPEAN şi al CONSILIULUI

Reforma dreptului european al mărcilor. Consecinăe asupra legislaţiei române în materie

Clasificarea de la Nisa

Indicaţii geografice vs mărci. Perspectivă naţională şi europeană

Acordul de coexistenţă, Consimţământul la înregistrare şi Riscul de Confuzie între mărci în România şi Uniunea Europeană

Experienţa Republicii Moldova în domeniul protecţiei indicaţiilor geografice şi denumirilor de origine

Mărcile înşelătoare

Strategia de marcă transfrontalieră - Studiu de caz

Consideraţii privind utilizarea termenilor descriptivi şi generici în conţinutul mărcilor

Noutăţi privind cercetarea documentară în domeniul mărcilor şi desenelor

Interfaţa între mărci şi design în procedeura de înregistrare - respingerea desenelor şi modelelor prin mărci

Examinarea mărcilor care intră în conflict cu prevederile art.6 ter din Convenţia de la Paris

Practica EUIPO referitoare la examinarea opoziţiilor formulate împotriva mărcilor dintr-o singură literă

Protecţia concomitentă ca mărci 3D şi model (ind)

Puterea celor "Trei dungi"

 


Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci (OSIM)
organizează la Sinaia, Hotel Mara,
în perioada 30.08 – 01.09.2017,
Seminarul naţional cu tema:
"MĂRCILE ȘI INDICAȚIILE GEOGRAFICE ÎN CONTEXTUL ECONOMIC ACTUAL – MODIFICĂRI LEGISLATIVE; PRACTICA EXISTENTĂ ÎN PROCEDURA DE ÎNREGISTRARE"Seminarul îşi propune să asigure dezbaterea unor teme de real interes pentru specialiştii care îşi desfăşoară activitatea în domeniul proprietăţii industriale.

Înscrierile pentru participarea la seminar se fac pe baza formularului anexat în format pdf şi în format doc, completat şi transmis la OSIM pe fax, la numărul: 021-312.38.19  sau pe adresa de email office@osim.ro.

Nu se percepe taxă de participare.

Persoane de contact pentru detalii organizatorice sunt dna. Cristina Mihalache (cristina.mihalache@osim.ro) și dl. Valentin Cretu (cretu.valentin@osim.ro) număr de telefon centrală OSIM: 021- 306.08.00/01/02/…/28/29, interior 221.

Numărul maxim de participanţi este de 50 de persoane. Ordinea de înscriere fiind ordinea transmiterii formularului anexat.

Data limită pentru înscriere este: 21 august 2017.

PROGRAM
Specialiștii OSIM au fost prezenți în data de 18.07.2017, la seminarul organizat de PRIA EVENTS în colaborare cu OSIM, în sala de conferințe a Hotelului RADISSON-București.

Peste 50 de participanți din mediul de afaceri, cabinete de consilieri în PI și avocați, Camere de comerț, și mediul bancar au apreciat prezentările domnului Adrian Negoiță, și a doamnelor Carmen Solzaru, Eugenia Nicolae, Elisabeta Berceanu, care s-au referit la necesitatea documentării în bazele de date naționale și internaționale, la posibilitățile de înregistrare a mărcilor naționale și europene, precum și la beneficiile accesării serviciului de Prediagnoză de PI, a cărui obiectiv este susţinerea inovării şi valorificarea potenţialului creativ al IMM-urilor.

Cea de-a doua parte a seminarului a fost dedicată discuțiilor dintre participanți și lectori unde au fost puse numeroase întrebări referitoare la posibilitățile de protecție a drepturilor de PI și obținere a unor informații relevante din bazele de date naționale și internaționale de brevete și mărci. De asemenea reprezentanții IMM-urilor și-au manifestat interesul de a beneficia de serviciul de Prediagnoză de PI, acest serviciu fiind considerat deosebit de util pentru întreprinderile pe care le conduc.

Atât programul de lucrări, alegerea lectorilor cât și organizarea în ansamblu a seminarului au făcut ca evenimentul să fie deosebit de reușit, o eventuală continuare a acestui tip de seminarii fiind așteptată de către toți participanții.Seminarul
"PROTECŢIA PROPRIETĂŢII INDUSTRIALE LA NIVEL NAŢIONAL ŞI EUROPEAN"

desfaşurat  în data de 14.06.2017  la Piteşti în sediul Camerei de Comerţ  şi Industrie Argeş cu sprijinul reprezentanţilor acesteia precum şi al Centrului regional ARGEŞ, găzduit de Universitatea din PITEŞTI a reunit reprezentanţi al mediului de afaceri local, mediului academic şi consilieri în proprietate industrială.

Experţii OSIM au prezentat noutăţi legislative şi au punctat elemente practice privind înregistrarea mărcilor şi desenelor la nivel naţional şi European.
Întâlnire bilaterală OSIM –AGEPI -26 MAI 2017

La sediul OSIM, a avut loc în data de 26 mai 2017 întâlnirea bilaterală la nivel de Directori Generali ai Oficiului de Stat pentru Invenții și Mărci şi Agenției de Stat pentru Proprietate Intelectuală  ( AGEPI) din Republica Moldova.

Directorul General OSIM, dna Adriana Aldescu şi  Directorul General AGEPI, dnul Octavian Apostol au semnat Memorandumul  de înțelegere cu privire la accelerarea procedurii de brevetare.

Memorandumul va permite celor două oficii să utilizeze, în regim de reciprocitate, rezultatele examinării cererilor de brevet de invenție depuse la AGEPI sau OSIM, contribuind astfel la reducerea timpului aferent procedurii de examinare a cererilor depuse la cel de-al doilea oficiu.

Dna Adriana Aldescu a menţionat faptul că prin semnarea Memorandumului  fiecare oficiu  va beneficia de activitatea desfăşurată anterior de către celălalt oficiu reducând astfel  volumul de muncă precum şi reducerea perioadei până la luarea unei hotărâri.

Programul pilot de accelerare a procedurii de brevetare pentru cererile depuse la AGEPI și OSIM, va fi aplicat începând cu data de 1 septembrie 2017. 

Biblioteca Judeţeana I.A. Bassarabescu din Giurgiu a fost gazda unui eveniment deosebit de important privind crearea unei culturi în domeniul proprietăţii industriale în mediul preuniversitar. Inspectori şcolari, cadre didactice şi numeroşi elevi au audiat prezentările specialiştilor din OSIM. Tinerii au interacţionat cu lectorii şi au prezentat proiectele inovative pregătite special pentru acest eveniment.

Acţiunea, ce a avut loc în data de 26 mai, a fost organizată de Colegiul Naţional Ion Maiorescu în colaborare cu Liceul Tehnologic Ion Barbu şi Liceul Teoretic Nicolae Cartojan din Giurgiu.


Seminar
"Protecţia şi asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală cu privire la piesele de schimb auto”


În ziua de 25 mai 2017, s-au desfăşurat la Hotel Athenee Plalace Hilton din Bucureşti, lucrările Seminarul ʺProtecţia şi asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală cu privire la piesele de schimb autoʺ, organizat de Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci din România, în colaborare cu Organizația Mondială a Proprietății Intelectuale (OMPI).

La eveniment au participat reprezentanţi ai OMPI, OSIM, EUROPOL, ai Observatorului EUIPO, oficiilor de proprietate intelectuală din Republica Moldova şi Republica Macedonia, ai autorităților publice din România responsabile de asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală: Direcţia Generală a Vămilor, Parchetul de pe lângă ICCJ, Inspectoratul General al Poliţiei Române, Poliţia de Frontieră Română, etc., precum şi reprezentanţi ai unor producători de automobile, producători şi importatori de piese de schimb auto, asociaţii în domeniu, avocaţi, consilieri în proprietate industrială.

Seminarul a fost conceput ca o platformă de discuţii în cadrul căruia au fost abordate aspectele legale privind protecţia pieselor de schimb din industria auto, precum şi măsurile pentru combaterea contrafacerii acestora în Uniunea Europeană și în România, oferind participanţilor posibilitatea de a se familiariza cu cele mai bune practici înregistrate la nivel internaţional.

În cadrul temelor de discuţii, participanții la seminar au abordat  subiecte legate de asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală la frontieră, în  piața internă, de creșterea gradului de conștientizare a consumatorilor, rolul şi perspectiva titularilor de drepturi etc., în scopul evitării fenomenului contrafacerii.

Programul şi prezentările din cadrul seminarului   >>>
Seminar omagial
"In memoria Profesor Universitar dr. ing. Dorel CERNOMAZU”


Departamentul de Electrotehnică al Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava a  organizat în parteneriat cu Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci, în data de   25 mai 2017 Seminarul omagial ”In memoria Profesor Universitar dr. ing. Dorel CERNOMAZU”, inventator de elită, și creator de școală, membru al comunității academice sucevene.

Evenimentul, a debutat cu lansarea cărții „111 invenții - IN MEMORIAM Dorel CERNOMAZU”, după care specialiștii OSIM, d-na Tatiana Radu și d-na Elisabeta Berceanu au prezentat două lucrări, prima referitoare la  brevetul european/brevetul european cu efect unitar și cea de-a doua cu privire la Setul de materiale de instruire în domeniul brevetelor de invenţie ”Patent Teaching-Kit”, elaborat de Academia OEB, a cărei traducere în limba română poate fi accesată gratuit de pe pagina de Internet a OSIM.

Cu ocazia acestui eveniment Reprezentanţii Oficiului de Stat de Invenţie şi Mărci (OSIM) au acordat Universităţii din Suceava Medalia şi Diploma de excelenţă pentru activitatea susţinută de brevetare a invenţiilor semnate de profesorii şi studenţii instituţiei.

Dl. Prof. Univ. dr. ing. Mihai Dimian, prorector responsabil de activitatea de cercetare, a subliniat faptul că „ceea ce avem noi de făcut în continuare este nu doar să ne aducem aminte, ci să continuăm la un nivel cât mai apropiat ceea ce ne-a lăsat dumnealui. A format aici o şcoală de inventică pe care noi trebuie să o păstrăm şi să o dezvoltăm în continuare. În principal, datorită dumnealui ne aflăm pe primul loc în România în ceea ce priveşte numărul de cereri de brevete la OSIM şi trebuie să menţinem acest standard şi în continuare prin activitatea noastră”.


Seminar sub-regional
"Teaching Intellectual Property to the Youth”


În perioada 9-10 mai 2017, a avut loc în București, Seminarul sub-regional cu tema ”Teaching Intellectual Property to the Youth” organizat de OMPI în cooperare cu ORDA, OSIM, Ministerul Educației Naționale - MEN, Universitatea Româno-Americană și Asociația Științifică pentru Dreptul Proprietății Intelectuale (ASDPI).

În cadrul Seminarului au fost prezentate lucrări cu teme de un real interes referitoare la drepturile de autor și la drepturile de proprietate industrială, precum și rezultatele implementării unor cursuri de proprietate intelectuală în învățământul preuniversitar. De asemenea, lucrările seminarului au  fost prilejul unui schimb de experiență între specialiștii din cadrul instituțiilor participante și un număr mare de cadre didactice implicate în învățământul  preuniversitar.


Salonul Internaţional
al Inovării şi Cercetării Ştiinţifice Studenţeşti - ”Cadet INOVA’17”


Specialiştii OSIM au participat la Salonul Internaţional al Inovării şi Cercetării Ştiinţifice Studenţeşti - ”Cadet INOVA’17” – organizat de Academia Forţelor Terestre “Nicolae Bălcescu” la Sibiu în data de 27-29 Aprilie 2017, eveniment desfăşurat sub Înaltul Patronaj al Forumului Inventatorilor Români Iaşi (FIR) şi inclus în Agenda Culturală a Sibiului
Salonul a cuprins o secțiune dedicată evocării omagiale “In Memoriam – Gerontolog, inventator, acad. prof. univ. dr. med. Ana ASLAN (1897 - 1988)” în cadrul căreia, delegația OSIM a susţinut o lucrare cu tema ”Inovarea pentru o viață mai bună”, în care au fost prezentate unele dintre brevetele de invenție având ca inventator pe dna. Ana ASLAN, ca un model al strategiei de protecție a rezultatelor cercetării științifice și valorificare a acestora prin produsele comercializate sub marca devenită notorie GEROVITAL.Conferinţa

 „PRIA IT&C and Intellectual Property” - 22 martie 2017


Specialiştii OSIM, Dna Daniela Cristudor şi dl. Adrian Negoiţă, au participat în calitate de lectori la Conferinţa „PRIA IT&C and Intellectual Property”, eveniment dedicat proprietăţii intelectuale pentru sectorul IT&C, organizat de către PRIAevents, la hotel Caro Bucureşti.
Temele abordate s-au referit la cloud şi protecţia programelor de calculator, studii de caz, soluţii, legislaţie, pateneriate strategice.

Biblioteca Judeţeană "Octavian Goga" din Cluj Napoca a organizat împreună cu Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci, un seminar dedicat importanţei protecţiei proprietăţii industriale.

Lectorii OSIM, dna Mariana Muscalu şi dna Elisabeta Berceanu au susţinut prezentări cu tema: "Inovarea - pentru o viaţă mai bună" pentru liceenii din clasele terminale.

Dna Liliana Pop, reprezentanta Centrului Regional OSIM din cadrul Universităţii tehnice din Cluj - Napoca, a invitat auditoriul să viziteze, începând de mâine, Salonul Internaţional al Cercetării, Inovării şi Inventicii Pro Invent 2017, la sediul universităţii.
SEMINAR

  “Protecţia şi asigurarea respectării
    drepturilor de proprietate intelectuală
    cu privire la piesele de schimb auto”În data de 25 mai 2017, Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci (OSIM) în colaborare cu Organizația Mondială a Proprietăţii Intelectuale (OMPI) organizează la București Seminarul cu tema &ldquoProtecţia şi asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală cu privire la piesele de schimb auto“.

Conceput ca o platforma de discuții cu participarea reprezentanților OMPI, EUROPOL, EUIPO şi OSIM, ş.a. în cadrul seminarului vor fi abordate aspectele cadrului legal pentru protecția pieselor de schimb din industria auto, la nivel naţional şi european, o atenție deosebită va fi acordată mecanismelor și instrumentelor utilizate la nivel naţional şi internaţional pentru protecția prin design a pieselor de schimb pentru automobile, și impactul acestora asupra industriei auto din România. De asemenea, vor fi discutate măsurile pentru combaterea contrafacerii acestora.

Lucrările seminarului se vor desfășura în limbile română şi engleză cu traducere simultană în cele două limbi.


Pentru detalii suplimentare, contactaţi: seminarosim.ro  Seminar
"Protejaţi aspectul exterior al creaţiilor dvs. prin titluri de proprietate industrială"


Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci - OSIM împreună cu Centrul de Studii Arhitecturale și Urbane – din cadrul Universității de Arhitectură și Urbanism Ion Mincu - București, au organizat în data de 7 martie 2017, un seminar cu tema „Protejaţi aspectul exterior al creaţiilor dvs. prin titluri de proprietate industrială”.

Seminarul s-a bucurat de participarea D-nei prof. dr. arh. Ana-Maria Dabija, Director CSAU și a d-nei prof. dr. arh. Cristina Ochinciuc și a unui grup de studenți, masteranzi și doctoranzi.

Prezentările efectuate de către lectorii OSIM, au suscitat discuții profesionale în privința posibilității protecției creațiilor arhitecturale prin titluri de proprietate industrială, în mod special desene și modele, dar și mărci și brevete de invenție.

Seminarul este primul eveniment de promovare a proprietății industriale în cadrul Universității de Arhitectură București, și sperăm că va deschide o cale prin care arhitecții să își protejeze creațiile atât la nivel național cât și european. 
10 februarie 2017

Oficiul European de Brevete în colaborare cu Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci (OSIM), a organizat la Bucureşti în perioada 6-10 februarie, un
eveniment dedicat examinatorilor de brevete, în cadrul a două seminarii consecutive privind claritatea-unitatea, noutatea şi activitatea inventivă.

Scopul principal al celor două seminarii este aprofundarea cunoştinţelor examinatorilor din oficiile naţionale cu privire la condiţiile de brevetabilitate, fiind adresat examinatorilor cu o experienţa mai mică de trei ani, în vederea unei abordări uniforme a procedurilor de examinare a brevetelor de invenţie.


Cele două seminarii fac parte din calendarul anual al Academiei Oficiului European de Brevete şi sunt organizate în baza Planului Bilateral de Cooperare al oficiului nostru cu OEB. Mai mult de 40 de participanţi din cadrul a 15 oficii PI din statele membre CBE dar şi din Brazilia, Cambogia, Mexic, Republica Moldova şi Vietnam, au fost prezenţi la Bucureşti în această perioadă.

17 ianuarie  2017

„Numai prin ajutorul unei legi raţionale asupra brevetelor de invenţiune spiritul inventator şi cu el industria poate să se ridice” (Ion N. Lahovari, 1905)
Sărbătorim astăzi 111 ani de la publicarea, în Monitorul Oficial nr. 229 din 17 ianuarie 1906, a primei legi a brevetelor din România - “Legea asupra brevetelor de invenţiune”.
Este datoria noastră să  vă  amintim că au trecut  mai bine de 150 de ani  de la  primele trei proiecte de lege asupra brevetelor de invenţie din vremea lui Cuza, care  nu au putut fi promovate datorită situaţiei politice din epocă.
Un nou proiect de lege din 1873, după ce a fost prezentat Adunării Deputaţilor, este retras de guvern în anul următor.
Proiectele de lege din 1880 şi 1885, reluate din iniţiativă parlamentară, deşi discutate în comisiile parlamentului, au fost amânate.
În perioada 1890-1906, în Parlamentul României, s-au purtat numeroase, aprinse şi îndelungate discuţii cu privire la oportunitatea adoptării unei legi privind brevetele de invenţie.
Ion N. Lahovari, ministru la Ministerul Agriculturii, Industriei, Comerţului şi Domeniilor, în perioada 1904-1907, a prezentat Adunării Deputaţilor, la 8 decembrie 1905, Proiectul de lege asupra brevetelor de invenţiune. În expunerea de motive se arăta că “Într-o ţară care tinde la o dezvoltare din ce în ce mai mare, protecţia legală a proprietăţii industriale în toate sensurile este o necesitate incontestabilă şi din această cauză cele mai multe ţări au decretat de mult legi prin care să protejeze invenţiunile. Numai prin ajutorul unei legi raţionale asupra brevetelor de invenţiune spiritul inventator şi cu el industria poate să se ridice.”
Conform cu prevederilor legii s-a elaborat un Regulament pentru aplicarea legii brevetelor de invenţiune, aprobat prin Decretul nr. 1577 din 12 aprilie 1906 şi publicat în Monitorul Oficial nr. 16 din 21 aprilie 1906.
Legea şi Regulamentul, cu modificările ulterioare, aveau să fie în vigoare peste 60 de ani.
Este datoria noastră să continuăm efortul înaintaşilor noştri prin acordarea unei protecţii eficiente, prin susţinerea inovării, furnizarea de servicii de specialitate de calitate şi nu în ultimul rând prin omagiul adus celor care au contribuit la evoluţia protecţiei proprietăţii industriale.

La mulţi ani tuturor celor care au fost şi sunt  implicaţi  în protecţia şi apărarea drepturilor de proprietate industrială!


    Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci (OSIM) în colaborare cu Institutul Naţional de Fizică şi Inginerie Nucleară “Horia Hulubei” (IFIN-HH) au finalizat programul  de conservare prin tratarea cu radiaţii gama  a unui număr de aproximativ 40.000 de documente din perioada 1906-1947, acestea făcând parte din “Colecţia Brevetului Regal”.
    Pe această cale OSIM mulţumeşte încă o dată Institutului Naţional de Fizică şi Inginerie Nucleară “Horia Hulubei” (IFIN-HH) pentru efortul depus în salvarea unor documente de arhivă, unicat atât pe plan naţional cât şi pe plan mondial.
    Documentele pot fi consultate de public în format electronic la sala de lectură a OSIM.


La data de 14 decembrie 2016, cu ocazia celei de a 150-a reuniuni a Consiliului de Administraţie al OEB, Directorul General al Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci (OSIM) şi Preşedintele Oficiului European de Brevete (OEB) au semnat Planul de Cooperare Bilaterală (BCP) pentru următorii 3 ani, cu  începere de la 1 ianuarie 2017. Documentul reprezintă cadrul de desfăşurare al activitaţilor comune dintre cele două oficii şi conţine o serie de proiecte propuse de către OEB, cum ar fi pregătirea continuă a personalului de specialitate din OSIM, proiecte de modernizare a sistemului IT, promovarea domeniului proprietăţii industriale în cadrul Universităţilor şi IMM-urilor. Totodată, în cadrul documentului, sunt stabilite echipele de experţi pentru fiecare proiect, care vor contribui la buna desfăşurare a acestora.

În data de 14 decembrie 2016, a avut loc la sediul OEB, ceremonia de semnare a Memorandumului de Întelegere între Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci şi Oficiul pentru Brevete şi Mărci din Spania. Principalul obiectiv al acestui document reprezintă
colaborarea între cele două oficii in vederea promovării în ambele ţări a domeniului proprietăţii industriale. În următoarea perioada, cele două oficii vor defini un plan comun de acţiuni care va  avea în vedere schimbul de bune practici în activităţile de conştientizare asupra importanţei valorificării drepturilor de Proprietate Industriala în rândul mediului de afaceri şi mediului universitar şi schimburi de experienţă între personalul de specialitate din cele două oficii, vizind activitatile de baza a acestora în domeniul proprietăţii industriale.


Reforma structurală a Camerelor de Apel ale Organizației Europene de Brevete  a fost votată în cadrul Consiliului de Administraţie din iunie 2016 şi are ca scop corelarea autonomiei organizatorice şi manageriale a Camerelor, cu respectarea principiilor legalităţii conferite de cadrul Convenţiei Europene a Brevetului.

Consiliul de Administraţie a decis intrarea în vigoare a reformei, prin reorganizarea Camerelor de Apel ca Unitate separată a OEB în locul Direcţiei 3, care a funcţionat până în prezent, prin crearea funcţiei de Președinte al Camerelor de Apel şi instituirea Comitetului Camerelor de Apel (BOAC- Boards of Appeal Committee), cu rol consultativ pentru Consiliul de Administraţie, în ce priveşte monitorizarea independenţei Unităţii de Apeluri, a eficienţei acesteia şi a evaluării performanţelor angajaţilor.

În cadrul şedinţei din octombrie 2016, Consiliul de Administraţie a decis componenţa Comitetului Camerelor de Apel, Directorul General al OSIM, dna Bucura Ionescu reprezentant RO, fiind aleasă ca membru alături de reprezentantul Elveţiei şi cel al Spaniei. Ca membrii externi ai Comitetului au fost aleşi trei judecători din Germania, Marea Britanie şi Norvegia.

Pe 28 noiembrie 2016 în cadrul primei şedinţe a fost ales în funcţia de preşedinte al BOAC, reprezentantul Elveţiei, dl. Roland Grossenbacher, iar ca vicepreşedinte, reprezentantul României, dna Bucura Ionescu

Pe ordinea de zi a şedinţei a figurat pregătirea alegerii Preşedintelui Camerelor de Apel ale OEB, în vederea propunerii unui candidat pentru numirea de către Consiliul de Administraţie din decembrie 2016.

După examinarea cererilor depuse, în procedura de selecţie au rămas cinci candidaţi care au fost intervievaţi de membrii BOAC şi de preşedintele OEB, dl. Benoit Batistelli. Pe baza interviurilor, preşedintele OEB şi BOAC au decis să propună împreună, Consiliului de Administraţie, pentru poziţia de Preşedinte al Camerelor de Apel ale OEB, candidatul care a întrunit punctajul cel mai mare.Cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică şi inovarea - orientări ale activităţii IFIN-HH

În data de 10 Noiembrie 2016 dna Bucura IONESCU, Director General OSIM, împreună cu dna Anca DEACONU, Director Direcţia Brevete de Invenţie şi Suport al Inovării, au participat la Simpozionul "Cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică şi inovarea - orientări ale activităţii IFIN-HH" organizat de către Institutul Naţional de Fizică şi Inginerie Nucleară Horia Hulubei, unde au susţinut lucrarea intitulată "Selectarea şi brevetarea tehnologiilor inovative; Brevetul European cu efect unitar".

Reamintim, conform comunicatului de presă emis în luna martie a.c. de către OSIM împreună cu IFIN-HH, demararea programului de restaurare a "Colecţiei Brevetului Regal", aflate în gestiunea Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci, prin metoda tratării cu radiaţii ionizate pusă la dispoziţie de catre IFIN-HH. Această metodă, în prezent larg utilizată pentru sterilizarea dispozitivelor medicale şi a materialelor farmaceutice, este extinsă acum şi în domeniul conservării patrimoniului cultural.


Importanţa protecţiei proprietăţii industriale la nivel naţional şi europeanÎn perioada 15-17 noiembrie 2016, s-au desfăşurat trei seminarii cu tema: Importanţa protecţiei proprietăţii industriale la nivel naţional şi european.
Evenimentele, organizate de OSIM în colaborare cu Camera de Comerţ Industrie, Navigaţie şi Agricultură Constanţa, Universitatea Dunărea de Jos din Galaţi şi cu Camera de Comerţ Industrie şi Agricultură din Brăila au avut ca auditoriu reprezentanţi ai mediului de afaceri şi ai mediului academic.
Temele supuse dezbaterii s-au referit la utilizarea informaţiilor din brevete în dezvoltarea afacerii precum şi la aspecte privind procedura de înregistrare a mărcilor şi desenelor la nivel naţional şi european.
O delegaţie a Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci a participat în ziua de 28 octombrie 2016 la Conferinţa „Fabricat în România” organizată de Compania Connect Events.D-na Alice POSTĂVARU Şef Serviciu Desene şi Modele a prezentat în cadrul conferinţei, lucrarea cu titlul „Aspecte generale privind protecţia obiectelor de proprietate industrială”.

Conferinţa a avut în centrul atenţiei afacerile româneşti de succes dar şi cele mai puternice brand-uri autohtone. Cu ajutorul invitaţilor, au fost puse sub lupă toate etapele procesului – de la o simplă idee abia schiţată până la brandurile şi afacerile internaţionalizate de astăzi.

Evenimentul a cuprins doua paneluri principale: Afaceri 100% româneşti şi Branduri de succes autohtone.

Evenimentul s-a adresat reprezentanţilor din top şi middle management, producătorilor şi comercianţilor autohtoni, marilor lanţuri de magazine dar şi tuturor celor interesaţi de dezvoltarea unor noi parteneriate de afaceri.
Seminar “Educaţia în domeniul proprietăţii industriale – o nevoie stringentă a României”
12 octombrie 2016, Centrul Europe Direct Târgoviste


În data de 12 octombrie 2016 a avut loc în cadrul Bibliotecii Judeţene “I.H. Rădulescu” Dâmboviţa, la Centrul Europe Direct Târgoviste, seminarul cu tema: “Educaţia în domeniul proprietăţii industriale – o nevoie stringentă a României”

În cadrul evenimentului au fost organizate o expoziţie de carte precum şi o expoziţie de invenţii vechi. De asemenea a fost montată o piesă de teatru interactivă având ca temă domeniul proprietăţii industriale.

Specialiştii OSIM  au răspuns tuturor întrebărilor privind protecţia naţională precum şi cea europeană a mărcilor şi desenelor.

La eveniment au participat un număr de aproximativ 65 de persoane: elevi, studenţi şi reprezentanţi ai mediului academic din cadrul Facultăţii de Drept şi Ştiinţe Administrative - Târgovişte  precum şi din cadrul Facultăţii de Ştiinţe Economice - Târgovişte.A 56-a serie a reuniunilor Adunării Generale a Organizaţiei Mondiale de Proprietate Intelectuală (OMPI)

În data de 03.10.2016, a început a 56-a serie a reuniunilor Adunării Generale a Organizaţiei Mondiale de Proprietate Intelectuală (OMPI).

Dna Bucura Ionescu, Director General OSIM a prezentat Declaraţia Generală din partea României (textul Declaraţiei).

Pe parcursul lucrărilor, Directorul General al OSIM va avea o serie de întâlniri de lucru cu: Directorul Executiv al Oficiului European de Proprietate Intelectuală - Dl. Antonio Campinos, Directorul General al Oficiului Spaniol pentru Brevete şi Mărci - dna Patricia Garcia-Escudero Marquez, înalţi reprezentanţi ai Oficiului European de Brevete aflaţi la reuniune şi va participa la plenara grupului B+ privind problemele de armonizare a dreptului brevetului. Delegatia României (OSIM +ORDA) va avea discuţii bilaterale cu Directorul Genaral al OMPI - dl. Francis Gurry, precum şi cu alţi reprezentanţi ai organizaţiei, în vederea stabilirii de activităţi şi proiecte comune de cooperare pentru anul 2017.
Întâlnirea bilaterală
la nivel de Directori Generali
ai Oficiului de Stat pentru Invenții și Mărci
şi Agenției de Stat pentru Proprietate Intelectuală din Republica Moldova

29 septembrie 2016 - la sediul OSIM


La sediul OSIM, a avut loc în data de 29 septembrie 2016 întâlnirea bilaterală la nivel de Directori Generali ai Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci şi Agenţiei de Stat pentru Proprietate Intelectuală din Republica Moldova.

În cadrul întâlnirii s-a făcut trecerea în revistă a principalelor activităţi din cadrul Programului comun de cooperare şi au fost prezentate, din partea ambelor oficii, propuneri concrete pentru acţiuni commune în anul 2017.
Implementarea brevetului european cu efect unitar în România
28 septembrie 2016, Bucureşti, hotel Novotel


În organizarea Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci - OSIM şi a Oficiului European de Brevete - OEB, s-a desfăşurat în Bucureşti, primul seminar din România dedicat implementării sistemului brevetului european cu efect unitar.

La eveniment au participat reprezentanţi ai Ministerului Economiei şi ai Ministerului Justiţiei, reprezentanţi ai mediului de afaceri şi mediului academic, avocaţi şi numeroşi consilieri în proprietate industrială din România. Au fost prezenţi specialişti din cadrul Oficiului European de Brevete precum şi din cadrul oficiilor de proprietate industrială din Bulgaria, Slovenia şi Republica Moldova.

Dna Sorana BACIU, Secretar de stat în Ministerul Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri a menţionat faptul că România s-a numărat printre statele membre care au participat activ la consolidarea sistemului brevetului unitar, cu convingerea că el va reprezenta un instrument atractiv pentru solicitantii români şi că va avea efect pozitiv asupra inovării din ţara noastră.


28 septembrie 2016 - Hotel Novotel, Bucureşti
Salvează data!


Seminar internaţional OSIM - OEB
privind  Brevetul Unitar 


Avem plăcerea de vă informa că Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci (OSIM) organizează, în colaborare cu Oficiul European de Brevete (OEB), un eveniment internaţional cu tema Brevetul Unitar în vederea pregătirii implementării sistemului brevetului european cu efect unitar în România. Evenimentul va avea loc în data de 28 septembrie 2016 în Bucureşti la hotel Novotel, Sala Paris.

Brevetul european cu efect unitar sau aşa cum mai este denumit Brevetul Unitar este un brevet european acordat de către OEB în baza regulilor şi procedurilor Convenţiei Brevetului European pentru care, titularul poate cere efect unitar al protecţiei pe teritoriul a 25 de state membre ale Uniunii Europene în condiţiile unor taxe avantajoase. Se preconizează intrarea în vigoare în anul 2017 şi el va coexista cu sistemul naţional de brevete şi cu brevetul european clasic, în funcţie de interesele de piaţă, titularii putând alege cele două sisteme administrate de către OEB.

Agenda evenimentului pe care o regăsiţi aici anexată conţine teme de actualitate printre care stadiul actual al implementării sistemului brevetului unitar, procesul de implementare a acestui sistem în România şi prevede, o masă rotundă care va oferi tuturor participanţilor posibilitatea unui schimb de opinii pe această temă. Limbile de lucru în cadrul seminarului vor fi româna şi engleza cu traducere simultană asigurată.

Caracterul internaţional este dat de prezenţa, în cadrul evenimentului, a unor specialişti din cadrul unor oficii de proprietate industrială, care vor prezenta experienţele proprii în procesul de implementare a brevetului unitar în ţările lor.

Vă rugăm să introduceţi această dată în calendarul dumneavoastră. Înscrierile la acest eveniment vor avea loc în perioada 1-10 septembrie 2016 urmare invitaţiei transmise de către OSIM.

 


Seminar


În data de Miercuri, 18 Mai 2016, orele 16.00, avem plăcerea de a vă invita la sediul Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci (OSIM), din str. Ion Ghica nr.5, sector 3, Bucureşti, în Sala de lectură a Bibliotecii OSIM, unde va avea loc seminarul cu tema:

“Henri Coandă, 130 de ani de la naştere”

Evenimentul se va bucura de prezenţa unor specialişti români,
personalităţi marcante ale vieţii ştiinţifice.

Program

1. Cuvânt de deschidere
    Director General OSIM, dr. jur. ing. Bucura Ionescu
2. Henri Coandă ca inventator; Aerodina lenticulară Coandă ca soluţie tehnică
    Lector: dr. ing. Marius Arghirescu, examinator OSIM
3. Construcţii multicelulare
    Lector: cons. ist. Dan Antoniu
4. Câteva aspecte mai noi privitoare la “începuturile” lui Coandă
    Lector: dr. ing.Vasile Buiu
5. Patrimoniu cultural şi ştiinţific Coandă din România
    Lector: dr. ing. Sorin Dinea
6. Casa memorială Coandă, o dorinţă îndeplinită
    Lector: dr. ing. Sorin Dinea

Seminar PCT


epi/CEIPI in cooperare cu OSIM organizeaza un seminar pe tema PCT

Data: 11-12.02.2016

Locul seminarului: O.S.I.M., sala de conferinţe, etaj 5

Termenul pentru înregistrarea participării: 5.02.2016


Tematica PCT

Detalii
Seminar OMPI - “Evaluarea proprietăţii intelectuale”

Sibiu, 21-23 octombrie 2015


În perioada 21-23 octombrie 2015, Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci, împreună cu Organizaţia Mondială a Proprietăţii Intelectuale (OMPI), cu Universitatea Lucian Blaga din Sibiu şi cu Agenţia de Proprietate Intelectuală Dennemeyer din Braşov, a organizat la Sibiu, Hotel Împăratul Romanilor, seminarul “Evaluarea proprietăţii intelectuale”.


Seminarul internaţional a câştigat în fiecare an, atât  lectori valoroşi cât şi un număr important de participanţi. Anul acesta, am primit cu bucurie reprezentanţii OMPI, reprezentanţii Bulgariei, Croaţiei, Muntenegru şi Serbiei, invitaţii noştri speciali din Republica Moldova şi Macedonia cât şi reprezentanţi ai Centrelor Regionale de Promovare a Proprietăţii Industriale.


Este o manifestare de tradiţie, prin care am reuşit să aducem cât mai aproape principiile europene moderne în ceea ce priveşte evaluarea proprietăţii intelectuale, bazându-ne şi pe sprijinul unor  lectori renumiţi din Israel şi Belgia.
Un Nou Tratat în domeniul proprietăţii industriale
a fost încheiat sub egida OMPI,
semnat şi de către România la data de 21 mai 2015, la GenevaÎn numele României, doamna Maria Ciobanu, Ambasador pe lângă Organizaţia Naţiunilor Unite de la Geneva, a semnat, în prezenţa domnului Alexandru Ioan Andrei, Director General OSIM, "Actul de la Geneva" al Aranjamentului de la Lisabona privind protecţia denumirilor de origine şi înregistrarea lor internaţională (adoptat în 1958 şi revizuit la Stockholm în 1967).

"Actul de la Geneva al Aranjamentului de la Lisabona privind denumirile de origine şi indicaţiile georgrafice şi Regulamentul de execuţie al Actului de la Geneva" au fost adoptate de către Conferinţa Diplomatică, organizată de OMPI în perioada 11-21 mai 2015, Actul rămânând deschis pentru semnare la sediul OMPI timp de un an de la adoptarea sa.

La negocierile care au avut loc în cadrul Conferinţei Diplomatice a participat o delegaţie a Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci,  condusă  de  Directorul  General  OSIM, aceasta exprimându-se în favoarea unei protecţii eficiente şi uniforme ale tuturor indicaţiilor geografice şi, pentru dispoziţii echilibrate ale tratatului, care să răspundă atât intereselor producătorilor, cât şi ale consumatorilor.

În baza Noului Act de la Geneva, indicaţiile geografice şi denumirile de origine româneşti protejate în România, potrivit legislaţiei noastre naţionale, vor putea fi înregistrate la nivel internaţional şi protejate în toate ţările "Sistemului Lisabona".

Impactul acestui tratat va fi atât asupra producătorilor români, care îşi vor putea valorifica produsele tradiţionale pe alte pieţe, cât şi pentru consumatorul care va avea garanţia originii, calităţii şi caracteristicilor produselor din zona din care provin.Prima lege a brevetelor din România, “Legea asupra brevetelor de invenţiune”, a fost promulgată prin Decretul regal nr. 102 din 13 ianuarie 1906 şi publicată în Monitorul Oficial nr. 229 din 17 ianuarie 1906 ".
LEGE ASUPRA BREVETELOR DE INVENŢIUNE   17 ianuarie 1906 Din istoria protecţiei  proprietăţii industriale în România”   autori Alexei Bădărău, Petru Ciontu, Nicolae Mihăilescu   Redactat: Petru Ciontu

Apariţia primilor germeni ai producţiei maşiniste, în deceniile 5 şi 6 ale secolului al XIX-lea în Ţara Românească şi Moldova, precum şi crearea unei pieţe interne mai dezvoltate, ca urmare a Unirii Principatelor Române, a impus adoptarea unor măsuri care să ocrotească dezvoltarea industriei pe teritoriul României.
Cucerirea independenţei de stat în 1877 a avut o influenţă covârşitoare asupra dezvoltării economico-sociale a ţări, marcând începutul unei perioade de dezvoltare modernă.
Politica vamală, inaugurată în 1875, întemeiată pe convenţii şi aranjamente comerciale, a creat industriei româneşti o situaţie şi mai grea, iar balanţa comercială, care în perioada 1864-1876 era excedentară, a devenit, cu rare excepţii, deficitară.
Curentul în favoarea protecţionismului industrial devenise atât de accentuat, încât, în 1884, industriaşii români au organizat la Iaşi al doilea congres economic, unde s-a adoptat Programul mişcării economice din România, în 16 puncte, prin care s-a cerut promovarea unei politici protecţioniste pentru toate industriile. Este interesant de subliniat că la acest congres s-au manifestat şi atitudini favorabile pentru introducerea brevetelor de invenţie.
Promovarea industriei a cunoscut, în principal, două direcţii: protecţia vamală şi încurajarea industriei.
Protecţia vamală a industriei s-a manifestat prin adoptarea în 1886 a Tarifului vamal general, cu un caracter net protecţionist şi care, cu unele modificări ulterioare, rămâne în vigoare un sfert de secol. Pe baza acestuia se renegociază sau se încheie convenţii comerciale cu Elveţia, Anglia, Rusia, Germania ş.a.
Încurajarea industriei, aplicată concomitent cu protecţia vamală, s-a concretizat prin adoptarea unor legi de încurajare a întreprinderilor industriale. Astfel, în mai 1887 este adoptată legea Măsuri generale pentru a veni în ajutorul industriei naţionale, prima lege care instituie sistemul de încurajare materială de către stat a industriei româneşti. Pe baza acestei legi, orice intreprindere, indiferent de provenienţa capitalului (autohton sau străin), care avea un capital de minimum 50.000 lei, 25 de lucrători şi maşini perfecţionate, beneficia pe timp de 15 ani de scutiri de orice impozite, de taxe vamale la importul de utilaje pentru investiţii proprii şi la materiile prime din import, de reducere cu 35-45% a tarifelor de transport pe căile ferate ale statului etc. În acelaşi timp, mărfurile produse erau protejate prin tariful vamal de concurenţa celor din exterior.
Rezultatele aplicării politicii de protejare a industriei s-au văzut în următoarele decenii.
Comerţul exterior al României cunoaşte, corespunzător gradului de dezvoltare economică, o creştere accentuată.
Cu toate acestea, la sfârşitul secolului al XIX-lea şi începutul secolului al XX-lea, în comparaţie cu alte ţări din centrul şi apusul Europei, România era o ţară aflată la începuturile dezvoltării industriale.
Încă de la unirea Pricipatelor Române, au fost multiple încercări de promovare a unei legi privind brevetele de invenţie. Primele trei proiecte de lege asupra brevetelor de invenţie din vremea lui Cuza, cele din 1860, 1861 şi 1865, nu au putut fi promovate datorită situaţiei politice din epocă. Proiectul din 1873, după ce a fost prezentat Adunării Deputaţilor, este retras de guvern în anul urmtor. Proiectele de lege din 1880 şi 1885, reluate din iniţiativă parlamentară, deşi discutate în comisiile parlamentului, au fost amânate.
Spre sfârşitul secolului XIX, tot mai mulţi inventatori români solicitau protecţia prin brevet a invenţiilor, unii din aceştia asigurându-şi brevetarea şi uneori chiar realizarea invenţiilor în străinătate. Este de subliniat faptul că cererile de brevet, deşi se depuneau la Ministerul Agriculturii, Industriei, Comerţului şi Domeniilor, guvernul nu a prezentat parlamentului nici un proiect de lege specială pentru protecţia vreunei invenţii. Aceste proiecte de legi au fost promovate din iniţiativă parlamentară, la cererea inventatorilor.
În perioada 1890-1906, în Parlamentul României, s-au purtat numeroase, aprinse şi îndelungate discuţii cu privire la oportunitatea adoptării unei legi privind brevetele de invenţie.
O comisie instituită de guvern a propus un proiect de lege pentru brevetele de invenţie însă nu s-a pus de acord asupra unui punct de vedere pentru acordarea protecţiei legale a invenţiilor.
Congresul Camerelor de Comerţ şi Industrie din România (mai 1900) a adoptat o rezoluţie prin care brevetarea invenţiilor nu este oportună , urmând ca invenţiile meritoase să se breveteze prin legi speciale după un examen prealabil.
Ca şi în 1896, puternica influenţă a industriaşilor a amânat adoptarea legii brevetelor de invenţie.
Cu toată opoziţia, manifestată în uItimii 10 ani, guvernul era hotărât să pună în discuţia parlamentului proiectul de lege asupra brevetelor de invenţie, fără a mai consulta Camerele de Comerţ şi Industrie, respectiv Uniunea Generală a Industriaşilor din România (UGIR).
Ion N. Lahovari, titular la Ministerul Agriculturii, Industriei, Comerţului şi Domeniilor, în perioada 1904-1907, a prezentat Adunării Deputaţilor, la 8 decembrie 1905, Proiectul de lege asupra brevetelor de invenţiune. În expunerea de motive se arăta că “Într-o ţară care tinde la o dezvoltare din ce în ce mai mare, protecţia legală a proprietăţei industriale în toate sensurile este o necesitate incontestabilă şi din acestă cauză cele mai multe ţări au decretat de mult legi prin care să protejeze invenţiunile. Numai prin ajutorul unei legi raţionale asupra brevetelor de invenţiune spiritul inventator şi cu el industria poate să se ridice.”
Imediat după punerea în discuţie a proiectului de lege, în şedinţa din 16 decembrie 1905 a Adunării Deputaţilor, preşedintele UGIR, G.G. Assan, se adresează ministrului Ion N. Lahovari cu o amplă scrisoare, în care sunt expuse motivele industriaşilor şi comercianţilor, exprimate şi la congresul din mai 1900.
Această ultimă încercare a industriaşilor de a amâna adoptarea unei legi a brevetelor de invenţie a rămas fără rezultat.
Din cele trei sisteme de brevetare, existente la acea dată, legiuitorul a ales sistemul de eliberare a brevetului “fără examinarea prealabilă a invenţiunei, pe riscul şi pericolul aceluia care a făcut cererea”, folosit în Franţa, Belgia şi Italia.
Proiectul de lege a fost adoptat de Adunare cu 70 de voturi, contra 4, iar de Senat, în şedinţa din 21 decembrie 1905, cu 46 de voturi pentru şi 2 contra.
Astfel, după 46 de ani, de la apariţia primului proiect de lege şi după numeroase discuţii şi frământări care au avut loc atât în lumea industrială, cât şi în Parlamentul ţării, “Legea asupra brevetelor de invenţiune”, prima lege a brevetelor din România, a fost promulgată prin Decretul regal nr. 102 din 13 ianuarie 1906 şi publicată în Monitorul Oficial nr. 229 din 17 ianuarie 1906.
Conform cu prevederilor legii s-a elaborat un Regulament pentru aplicarea legei brevetelor de invenţiune, aprobat prin Decretul nr. 1577 din 12 aprilie 1906 şi publicat în Monitorul Oficial nr. 16 din 21 aprilie 1906.
Legea şi Regulamentul, cu modificările ulterioare, aveau să fie în vigoare peste 60 de ani, până la 30 decembrie 1967.
În lege se prevedea că toate chestiunile privitoare la brevetele de invenţiune vor fi în atribuţiunile Ministerului agriculturiii, industriei, comerţului şi domeniilor, la Serviciul industriei şi al brevetelor, creat prin această lege, în cadrul căruia funcţiona un birou, numit la început “Biroul pentru aplicarea legii brevetelor de invenţiune”, format din trei persoane. Mai târziu, în 1920, acesta va deveni Oficiul Proprietăţii Industriale.
În revista La Propriété Industrielle nr. 2 din februarie 1906, pag. 23-25, a apărut un studiu asupra legii române a brevetelor. După analiza principalelor prevederi, în finalul lucrării, se arăta că în ansamblul său legea conţine toate elementele unei legi bune şi că protecţia pe care o va acorda invenţiilor noi va contribui la dezvoltarea economică a României.

“Din istoria protecţiei proprietăţii industriale în România”
autori Alexei Bădărău, Petru Ciontu, Nicolae Mihăilescu

Redactat: Petru Ciontu


Seminarul "OPPOSITION" - BucureştiÎn cadrul programului special de seminarii cu subiectul "Viaţa unui brevet European", organizat de EPI (Institutul consilierilor pentru brevetul European), care a prezentat informaţii începând de la etapa premergătoare depunerii unei cereri de brevet de invenţie până la apărarea drepturilor, în data de 21.11.2014 s-a desfăşurat la sediul OSIM, ultimul seminar din cadrul acestui program ce a abordat tema privind opoziţiile şi apelurile .

Lucrările seminarului au fost deschise de domnul Alexandru Ioan Andrei, Director General al Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci.

În cadrul seminarului au fost prezentate, într-o manieră interactivă, aspecte practice privind procedura de opoziţie, diferite situaţii întalnite în practică, precum şi procedura de apel.

 
 
 Prezenta României la Salonul Invenţiilor de la Geneva, desfăşurat pe perioada 02-06 aprilie 2014 la cunoscutul complex expozitional PALEXPO, a reprezentat un frumos succes. Prezenţa românească cu 30 invenţii, dintre care 24 atent selectate de Ministerul Educaţiei şi Cercetării şi încă 6 prezente în regim independent, în Standul României organizat şi coordonat de Minister, cu trei reprezentanţi în juriul internaţional, precum şi cu prezenţa OSIM în cadrul standului comun al OMPI, Oficiului Elveţian şi unor Oficii naţionale, a produs o puternică şi excelentă impresie.

Rezultatul este foarte bun şi constă în: 18 medalii de aur, 8 medalii de argint şi 4 de bronz , la care se adaugă 17 premii speciale din partea unor universităţi, firme şi chiar state participante, precum şi câştigarea marelui premiu al Salonului, acordat unei soluţii româneşti brevetate şi achiziţionate de o firmă elveţiană care a expus-o în cadrul Salonului.

Conform specialiştilor OSIM, dna. Tatiana Radu şi dl. Valentin Creţu, prezenţi la Salon, două invenţii au fost recompansate cu două premii speciale ale OSIM :

1. Primul Premiu special a fost acordat dlui. Dr. Bogdan Vlădilă pentru „Echipament pentru aplicarea locala a unui câmp electromagnetic de extrem de joasa frecvenţă”

2. Al doile premiu special a fost acordat dlui. Ovidiu Teofanescu pentru inventia : „Remorcă publicitară” - Autor Ovidiu Teofanescu

    
                   10 aprilie 2014


În perioada 02-04 aprilie, Directorul General OSIM, dl. Ionel MUSCALU, se află în vizită oficială la Chişinău, la oficiul omolog al Republicii Moldova, AGEPI.

                   4 aprilie 2014


În cursul zilei de 03 aprilie 2014, directorul general adjunct al Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci-OSIM, dr. ing. Alexandru Ştrenc a primit o delegaţie a Oficiului European de Brevete-OEB, condusă de dl. Georg ARTELSMAIR, Director Cooperare Europeană, cu care a discutat stadiul implementării Programului Bilateral de Cooperare (BCP). Au fost abordate realizările în cadrul BCP precum şi unele actualizări ale acestuia.
    4 aprilie 2014


Oficiul de Stat pentru Invenţii si Mărci, în colaborare cu Teatrul „Tudor Vianu” din Giurgiu, a organizat un interesant si instructiv colocviu pe tema creaţiei tehnice, dedicat personalităţii incontestabile si minţii scormonitoare, tinere si neobosite a contemporanului nostru Virgilius Justin Capră, autor a peste 100 solutii tehnice de exceptie, inventator roman, la implinirea varstei de 81 de ani.
    3 martie 2014


La invitaţia directorului general al OSIM Ionel Muscalu, o delegaţie a Oficiului pentru Armonizare în Piaţa Internă - OHIM, condusă de Antonio Campinos, preşedintele acestui organism al Uniunii Europene, specializat în înregistrarea şi administrarea mărcilor comunitare şi a design-ului comunitar, a făcut o vizită la Bucureşti în ziua de 05 februarie. Vizita a cuprins şi o intâlnire cu Ministrul economiei, domnul Andrei Dominic GEREA.

    5 februarie 2014
Evenimente, Seminarii, Simpozioane

| Pagina de start | Despre OSIM | Marketing, Suport pentru transfer de tehnologie şi Registrul Consilierilor în PI | Contact | Servicii | e-OSIM | Căutare | Brevete | Modele de utilitate | Mărci |
| Desene şi Modele | Topografii de produse semiconductoare | Legislaţie | Formulare | Publicaţii |
| Biblioteca Tehnică şi Juridică | Editură şi Tipografie | Colecţia natională de brevete | Relaţii internaţionale | Biroul de presă | Arhiva |
| Consilieri în Proprietate Industrială | Proprietate Industrială în Internet | Centre Regionale | Comisii de contestaţii |


OFICIUL DE STAT PENTRU INVENŢII ŞI MĂRCI