Despre Osim
Contact
Servicii
Publicatii
Baze de date
Cautare
Versiunea
Home   
Eveminente, Seminarii, Simpozioane

 
 
 

O delegaţie a Oficiului pentru Armonizare în Piaţa Internă - OHIM, condusă de Antonio Campinos, preşedintele acestui organism al Uniunii Europene, specializat în înregistrarea şi administrarea mărcilor comunitare şi a design-ului comunitar, a făcut o vizită la Bucureşti în ziua de 05 februarie 2014
Directorul general al OSIM, Ionel Muscalu a primit miercuri 05 februarie, delegaţia Oficiului de Armonizare în Piaţa Internă – OHIM, condusă de Antonio Campinos, preşedintele acestui
organism al Uniunii Europene specializat în înregistrarea şi administrarea mărcilor comunitare şi a design-ului comunitar.

Vizita preşedintelui Campinos s-a efectuat la invitaţia directorului general al OSIM şi a avut ca scop analizarea stadiului implementării proiectelor iniţiate şi conduse de OHIM, pentru toate oficiile naţionale din ţările membre ale Uniunii Europene, precum şi evaluarea poziţiei OSIM în procesul de integrare în cadrul Reţelei Europene a Mărcii şi Design-ului.

În cadrul întâlnirii bilaterale, OSIM a prezentat nivelul de implementare, problemele apărute în cursul implementării, rezolvate şi cu sprijinul OHIM, exprimându-şi totala disponibilitate pentru continuarea cooperării până la deplina integrare în Reţea.

OHIM a felicitat conducerea OSIM şi întregul personal implicat în procesul complex de implementare a proiectelor, arătând că România se află în grupul conducător, respectiv în primele patru ţări din cele 27 state implicate, privind cele 11 proiecte implementate, dar şi faptul că OSIM poate atrage în continuare fonduri europene.

Ambele părţi vor să creeze instrumente reale şi solide de informare în vederea protecţiei creativităţii. De aceea, principalele instrumente de informare şi de lucru, respectiv paginile de internet ale OHIM şi OSIM, să fie cât mai prietenoase şi mai uşor accesabile, pentru a putea demonstra uşor utilitatea acestora. Accesul la bazele de date şi navigarea în interiorul acestora, pentru o reală predictibilitate cu privire la cererile de protecţie depuse, reprezintă pentru ambele oficii o urgenţă, asupra căreia specialiştii şi-au arătat interesul şi au relevat importanţa.

Având în vedere că programele şi proiectele iniţiate de OHIM au rolul de catalizatori de convergenţă, ţinta de convergenţă nu poate fi atinsă decât cu eforturi susţinute din partea fiecărui Oficiu naţional, chiar şi prin schimbări de legislaţie naţională. OSIM a arătat că este hotărât să continue alocarea de resurse necesare pentru a contribui la reuşita funcţionării Reţelei Mărcii şi design-ului European, în beneficiul utilizatorilor sistemului proprietăţii industriale din Europa.

Întâlnirea a inclus şi vizite la Ministrul Economiei, domnul Andrei Dominic Gerea şi la Ministerul Afacerilor Externe, dar şi o masă rotundă cu principalii utilizatori români ai serviciilor furnizate atât de OSIM şi OHIM.

Purtător de cuvât OSIM


 
 
 
| Pagina de start | Despre OSIM | Marketing, Suport pentru transfer de tehnologie şi Registrul Consilierilor în PI | Contact | Servicii | e-OSIM | Căutare | Brevete | Modele de utilitate | Mărci |
| Desene şi Modele | Topografii de produse semiconductoare | Legislaţie | Formulare | Publicaţii |
| Biblioteca Tehnică şi Juridică | Editură şi Tipografie | Colecţia natională de brevete | Relaţii internaţionale | Biroul de presă | Arhiva |
| Consilieri în Proprietate Industrială | Proprietate Industrială în Internet | Centre Regionale | Comisii de contestaţii |


OFICIUL DE STAT PENTRU INVENŢII ŞI MĂRCI