Despre Osim
Contact
Servicii
Publicatii
Baze de date
Cautare
Versiunea
Home   
Rapoarte anuale

 
 
 

Oficiul de Stat pentru invenţii şi Mărci (OSIM) este organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu autoritate unică pe teritoriul României în domeniul asigurării protecţiei proprietăii industriale (PI), în conformitate cu legislaţia naţională şi cu prevederile convenţiilor şi tratatelor internaţionale la care ţara noastră este parte, oficiul dezvoltând relaţii cu instituţii similare din alte state, precum şi cu organizaţiile internaţionale şi regionale de specialitate la care România este ţară membră, potrivit mandatului acordat.

În mod concret, OSIM este abilitat prin legi organice să acorde titluri de protecţie în domeniul proprietăţii industriale (brevete de invenţie, certificate de model de utilitate, certificate de înregistrare mărci, indicaţii geografice, desene şi modele), valabile pe teritoriul României, şi să valideze brevete europene şi mărcile internaţionale pentru care s-a solicitat, în baza convenţiilor şi tratatelor internaţionale, protecţie şi în ţara noastră.   |   Raport anual 2016   |   Raport anual 2015   |   Raport anual 2014   |

   |   Raport anual 2013   |   Raport anual 2012   |   Raport anual 2011   |

   |   Raport anual 2010   |   Raport anual 2009   |   Raport anual 2008   |

   |   Raport anual 2007   |   Raport anual 2006   |   Raport anual 2005   |

    |   Raport anual 2004   |   Raport anual 2003   |   Raport anual 2002   |

    |   Raport anual 2001   |


............•   BOPI

Secţiunea
Invenţii
Secţiunea
Certificat suplimentar de protecţie
Secţiunea
Cereri şi brevete de invenţie europene cu efecte în România
Secţiunea
Mărci şi Indicaţii geografice
Secţiunea
Desene şi ModeleDepunere electronică

| Pagina de start | Despre OSIM | Marketing, Suport pentru transfer de tehnologie şi Registrul Consilierilor în PI | Contact | Servicii | e-OSIM | Căutare | Brevete | Modele de utilitate | Mărci |
| Desene şi Modele | Topografii de produse semiconductoare | Legislaţie | Formulare | Publicaţii |
| Biblioteca Tehnică şi Juridică | Editură şi Tipografie | Colecţia natională de brevete | Relaţii internaţionale | Biroul de presă | Arhiva |
| Consilieri în Proprietate Industrială | Proprietate Industrială în Internet | Centre Regionale | Comisii de contestaţii |


OFICIUL DE STAT PENTRU INVENŢII ŞI MĂRCI