Despre Osim
Contact
Servicii
Publicatii
Baze de date
Cautare
Versiunea
Home   
Achiziţii publice

 
 
 pentru anul 2013
.............................................

05.11.2013
Documentaţia de atribuire a procedurii de cerere de oferte on line pentru  atribuirea  contractului/contractelor de furnizare a 65 de PC-uri, 16 laptop-uri si 30 de monitoare este publicată integral în SEAP, având Invitaţia de participare nr.355275.


09.10.2013
Documentaţia integrală pentru atribuirea contractului/contractelor de furnizare pentru 7 servere poate fi regasită în S.E.A.P., având numărul Invitaţiei de participare 354563.


22.07.2013
Documentaţia de atribuire pentru achiziţionarea de către OSIM a serviciilor de reparare şi întreţinere a echipamentului de reprografie din dotarea instituţiei este publicată în SEAP, având Invitaţia de participare nr. 350745 /18.07.2013 - procedura de cerere de oferte se va desfăşura integral prin mijloace electronice.


22.07.2013
Documentaţia de atribuire pentru achiziţionarea de către OSIM a lucrărilor pentru modernizarea şi reabilitarea a 4 etaje ale clădirii monument istoric este publicată în SEAP, având Invitaţia de participare nr. 350744 /18.07.2013 - procedura de cerere de oferte se va desfăşura integral prin mijloace electronice


"Anunţ publicitate achiziţie servicii de completare şi validare a unei baze de date a OSIM"  |  Caiet de sarcini


Documentaţia de atribuire pentru achiziţionarea de către OSIM a serviciilor de întreţinere a sistemului central de date al OSIM este publicată în SEAP, având Invitaţia de participare nr. 344075 /19.03.2013 - procedura de cerere de oferte se va desfăşura integral prin mijloace electronice


Documentaţia de atribuire pentru achiziţionarea de către OSIM a serviciilor de transport aerian ocazional de pasageri este publicată în SEAP, avand Anunţul de participare nr. 142465/12.03.2013 - procedura de licitaţie deschisă se va desfăşura integral prin mijloace electronice
 
Arhivă anunţuri Achiziţii Publice :

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

 


| Pagina de start | Despre OSIM | Marketing, Suport pentru transfer de tehnologie şi Registrul Consilierilor în PI | Contact | Servicii | e-OSIM | Căutare | Brevete | Modele de utilitate | Mărci |
| Desene şi Modele | Topografii de produse semiconductoare | Legislaţie | Formulare | Publicaţii |
| Biblioteca Tehnică şi Juridică | Editură şi Tipografie | Colecţia natională de brevete | Relaţii internaţionale | Biroul de presă | Arhiva |
| Consilieri în Proprietate Industrială | Proprietate Industrială în Internet | Centre Regionale | Comisii de contestaţii |


OFICIUL DE STAT PENTRU INVENŢII ŞI MĂRCI