Despre Osim
Contact
Servicii
Publicatii
Baze de date
Cautare
Versiunea
Home   
Categorii de documente produse sau gestionate conform legii

 
 
 Lista categoriilor de documente produse sau gestionate potrivit legii- Buletinele Oficiale de Proprietate Industrială (BOPI);

- Revista Română de Proprietate Industrială (RRPI)

- informaţiile conţinute în Registrul de cereri depuse şi în Registrul pentru desene şi modele,
  precum şi în Registrul mărcilor, accesibile pe Internet;

- brevetele de invenţie;

- cererile de brevet de invenţie publicate;

- modelele de utilitate înregistrate;

- listele de şedinţă şi soluţiile pronunţate de către Comisia de Reexaminare Invenţii
  şi Comisia de Contestaţii Mărci / Desene şi Modele;

- Raportul anual al OSIM;

- date statistice privind înregistrarea şi acordarea titlurilor de protecţie, aşa cum sunt prezentate în Raportul anual al OSIM.


 | Pagina de start | Despre OSIM | Marketing, Suport pentru transfer de tehnologie şi Registrul Consilierilor în PI | Contact | Servicii | e-OSIM | Căutare | Brevete | Modele de utilitate | Mărci |
| Desene şi Modele | Topografii de produse semiconductoare | Legislaţie | Formulare | Publicaţii |
| Biblioteca Tehnică şi Juridică | Editură şi Tipografie | Colecţia natională de brevete | Relaţii internaţionale | Biroul de presă | Arhiva |
| Consilieri în Proprietate Industrială | Proprietate Industrială în Internet | Centre Regionale | Comisii de contestaţii |


OFICIUL DE STAT PENTRU INVENŢII ŞI MĂRCI