Despre Osim
Contact
Servicii
Publicatii
Baze de date
Cautare
Versiunea
Home   
Informaţii de interes public

 
 
 


Posturi vacante la OSIM

Solicitarea informaţiilor de interes public
LEGE nr. 544 din 12 octombrie 2001 (*actualizată*)
privind liberul acces la informaţiile de interes public

(aplicabilă începând cu data de 1 februarie 2013*)

HOTĂRÂRE nr. 123 din 7 februarie 2002
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public

LEGE nr. 109 din 25 aprilie 2007 (*actualizată*)
privind reutilizarea informatiilor din instituţiile publice (actualizată la data de 6 decembrie 2015*)

Numele şi prenumele responsabililor cu difuzarea informaţiilor publice
dna Renate Cristina ZĂNGĂNESCU - responsabil cu difuzarea informaţiilor publice
      telefon: 037.282.59.85, e-mail: renate.zanganescuosim.ro
dna Irina TOLTICĂ - locţiitor al responsabilului cu difuzarea informaţiilor publice
      telefon: 037.282.59.85, e-mail: irina.tolticaosim.ro

Formular pentru solicitare în baza Legii nr. 544/2001

Modalităţi de contestare a răspunsului OSIM cu privire la informaţiile de interes public solicitate
• În cazul în care o persoană se consideră vătămată în drepturile sale, cu privire la solicitarea de informaţii publice, aceasta poate face plângere la secţia de contencios administrativ a tribunalului în a cărei rază teritorială domiciliază, sau la Tribunalul Bucureşti.

• Plângerea se face în termen de 30 de zile de la expirarea termenului de răspuns al OSIM.

• Formular pentru reclamaţii administrative
       fişier format 'doc'  |  fişier format 'pdf'

Lista documentelor de interes public, furnizate la cerere, în condiţiile legii

Lista categoriilor de documente produse sau gestionate potrivit legii

Rapoarte de evaluare a implementării Legii nr.544/2001

Buget OSIM

Situaţia plăţilor lunare

Bilanţuri contabile

Achiziţii publice

Declaraţiile de avere şi Declaraţiile de interese

Formulare specifice domeniului proprietăţii industriale

 | Pagina de start | Despre OSIM | Marketing, Suport pentru transfer de tehnologie şi Registrul Consilierilor în PI | Contact | Servicii | e-OSIM | Căutare | Brevete | Modele de utilitate | Mărci |
| Desene şi Modele | Topografii de produse semiconductoare | Legislaţie | Formulare | Publicaţii |
| Biblioteca Tehnică şi Juridică | Editură şi Tipografie | Colecţia natională de brevete | Relaţii internaţionale | Biroul de presă | Arhiva |
| Consilieri în Proprietate Industrială | Proprietate Industrială în Internet | Centre Regionale | Comisii de contestaţii |


OFICIUL DE STAT PENTRU INVENŢII ŞI MĂRCI