Despre Osim
Contact
Servicii
Publicatii
Baze de date
Cautare
Versiunea
Home   
Eveminente, Seminarii, Simpozioane

 
 
 


Reforma structurală a Camerelor de Apel ale Organizației Europene de Brevete  a fost votată în cadrul Consiliului de Administraţie din iunie 2016 şi are ca scop corelarea autonomiei organizatorice şi manageriale a Camerelor, cu respectarea principiilor legalităţii conferite de cadrul Convenţiei Europene a Brevetului.

Consiliul de Administraţie a decis intrarea în vigoare a reformei, prin reorganizarea Camerelor de Apel ca Unitate separată a OEB în locul Direcţiei 3, care a funcţionat până în prezent, prin crearea funcţiei de Președinte al Camerelor de Apel şi instituirea Comitetului Camerelor de Apel (BOAC- Boards of Appeal Committee), cu rol consultativ pentru Consiliul de Administraţie, în ce priveşte monitorizarea independenţei Unităţii de Apeluri, a eficienţei acesteia şi a evaluării performanţelor angajaţilor.

În cadrul şedinţei din octombrie 2016, Consiliul de Administraţie a decis componenţa Comitetului Camerelor de Apel, Directorul General al OSIM, dna Bucura Ionescu reprezentant RO, fiind aleasă ca membru alături de reprezentantul Elveţiei şi cel al Spaniei. Ca membrii externi ai Comitetului au fost aleşi trei judecători din Germania, Marea Britanie şi Norvegia.

Pe 28 noiembrie 2016 în cadrul primei şedinţe a fost ales în funcţia de preşedinte al BOAC, reprezentantul Elveţiei, dl. Roland Grossenbacher, iar ca vicepreşedinte, reprezentantul României, dna Bucura Ionescu

Pe ordinea de zi a şedinţei a figurat pregătirea alegerii Preşedintelui Camerelor de Apel ale OEB, în vederea propunerii unui candidat pentru numirea de către Consiliul de Administraţie din decembrie 2016.

După examinarea cererilor depuse, în procedura de selecţie au rămas cinci candidaţi care au fost intervievaţi de membrii BOAC şi de preşedintele OEB, dl. Benoit Batistelli. Pe baza interviurilor, preşedintele OEB şi BOAC au decis să propună împreună, Consiliului de Administraţie, pentru poziţia de Preşedinte al Camerelor de Apel ale OEB, candidatul care a întrunit punctajul cel mai mare.


| Pagina de start | Despre OSIM | Marketing, Suport pentru transfer de tehnologie şi Registrul Consilierilor în PI | Contact | Servicii | e-OSIM | Căutare | Brevete | Modele de utilitate | Mărci |
| Desene şi Modele | Topografii de produse semiconductoare | Legislaţie | Formulare | Publicaţii |
| Biblioteca Tehnică şi Juridică | Editură şi Tipografie | Colecţia natională de brevete | Relaţii internaţionale | Biroul de presă | Arhiva |
| Consilieri în Proprietate Industrială | Proprietate Industrială în Internet | Centre Regionale | Comisii de contestaţii |


OFICIUL DE STAT PENTRU INVENŢII ŞI MĂRCI