Despre Osim
Contact
Servicii
Publicatii
Baze de date
Cautare
Versiunea
Home   
DESENE ŞI MODELE

 
 
 

Servicii OSIM
în domeniul Desenelor şi Modelelor


CERCETAREA - DOCUMENTARĂ ÎN DOMENIUL DESENELOR ŞI MODELELOR

Formulare pentru cercetări documentare - desene şi modele
                     - ( în format Word )
                     - ( în format pdf )


Pentru serviciile din domeniul desenelor şi modelelor se aplică
următoarele reduceri de tarife:
          a) unităţile economice din categoria întreprinderilor mici şi mijlocii beneficiază de 30%
reducere dacă în anul fiscal anterior a înregistrat o cifră de afaceri mai mica decât
echivalentul în lei a 2 milioane euro, situaţie dovedită prin anexarea la comanda respectivă
a unei declaraţii pe propria răspundere ştampilată şi semnată de persoana autorizată;
          b) unităţile de cercetare şi instituţiile de învatamânt superior, precum şi persoanele fizice
beneficiază de o reducere de 30% la preţul final al lucrării;
          c) Centrele Regionale pentru Promovarea Protecţiei Proprietăţii Industriale şi consilierii de
proprietate industrială beneficiază de o reducere de 20% la preţul final al lucrării.

Reducerile de tarife prevăzute la lit. a şi b nu se cumulează şi se aplică începând cu data de 01.05.2005.

În asigurarea protecţiei juridice a desenelor şi modelelor, un rol important il joacă identificarea creaţiilor de design, cunoscute în domeniul respectiv, prin realizarea unor cercetări documentare.

Cercetările documentare pentru design industrial se executa in conformitate cu ORDINUL nr. 19/27.04.2005.

Efectuarea unei cercetări documentare nu este obligatorie, dar, în cele mai multe cazuri, vă salvează de cheltuieli nedorite şi daunele care ar trebui plătite în cazul utilizării unui design deja protejat.


       Formalităţile pentru efectuarea unei cercetări documentare sunt foarte simple.
Este suficientă completarea formularului special dedicat serviciilor de cercetări documentare design industrial, achitarea tarifului corespuntator şi trimiterea copiei dupa documentul de plată, alături de formularul completat, la OSIM către Serviciul Desene şi Modele.
       Tariful legal pentru efectuarea unei cercetări documentare se poate plăti direct la casieria OSIM sau, prin ordin de plată, în contul OSIM nr. RO05 TREZ 7032 0F33 5000 XXXX deschis la Trezoreria Sector 3, Bucureşti.
       Cercetările documentare sunt realizate atât în baza naţională de date, cea comunitară, cât şi in baza de date internaţională.
       Pentru a veni în sprijinul creatorilor şi al producătorilor de produse noi OSIM, prin intermediul Serviciului Desene şi Modele, pune la dispoziţia solicitanţilor următoarele tipuri de cercetări documentare:
      1. Cercetare documentară de anterioritate privind noutatea
           (pentru un singur desen sau model)
      2. Cercetare documentară selectivă privind identificarea patrimoniului de desene şi modele  înregistrate in România, ale unui titular sau autor
      3. Cercetare documentară in vederea evitării contrafacerii
           (pentru un singur desen sau model)
      4. Cercetare documentară privind situaţia juridică a unui certificat de înregistrare al unui desen sau model (titular decăzut din drepturi, schimbare de titular, certificat în vigoare, anulat stc.)
      5a. Supravegherea concurenţei - abonament pe 6 luni
      5b. Supravegherea concurenţei - abonament pe 6 luni, cu cercetare documentară prealabilă pe ultimii 3 ani

       Realizarea unei cercetări documentare, înainte de a solicita înregistrarea unui desen/model nu este obligatorie, dar uneori poate fi necesară, mai ales dacă nu aveţi certitudinea că produsul pe care doriţi să-l protejati vă conferă exclusivitate în exploatarea acestuia, conform Legii 129/1992.Noutaţ în domeniul desenelor şi modelelor

 Istoricul reglementarii protectiei Desenelor si Modelelor în România >>>

 Legislaţia naţională în domeniul desenelor şi modelelor >>>


 Convenţii şi tratate internaţionale în domeniul desenelor şi modelelor >>>


 Ordine, dispoziţii şi instrucţiuni de serviciu în domeniul desenelor şi modelelor


 Formulare pentru utilizarea procedurilor de înregistrare, reînnoire, etc. a desenelor sau modelelor pe plan naţional >>>


 Cuantumul în lei al taxelor în domeniul proprietăţii industriale
- domeniul desene şi modele - începând cu data de 01.01.2018 - calculat la nivelul cursului B.N.R. leu-euro la data de 01.10.2017 — ANEXA Nr. 5 >>>


 Cuantumul în lei al taxelor în domeniul proprietăţii industriale
- domeniul desene şi modele - începând cu data de 01.01.2017 - calculat la nivelul cursului B.N.R. leu-euro la data de 01.10.2016 — ANEXA Nr. 5 >>>


 Calculator privind plata taxelor pentru desene şi modele >>>


 Conturile OSIM >>>


 Clasificarea internaţională pentru desene şi modele stabilită în baza

Aranjamentului de la Locarno
  
- engleză
- franceză
- română

 Buletinele Oficiale de Proprietate Industrială online >>>

 Buletinele Oficiale de Proprietate Industrială:
Secţiunea
 Registru de desene şi modele on-line >>>

 Persoane de contact din OSIM >>>

 Formularele pentru utilizarea procedurilor de înregistrare, reînnoire, etc. a desenelor şi modelelor comunitare - referire la pagina Oficiului Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală - EUIPO. >>>

 Calculator privind plata taxelor pentru desene şi modele comunitare - referire la pagina EUIPO. >>>

 Formularele pentru utilizarea procedurilor de înregistrare, reînnoire, etc. a desenelor şi modelelor pe plan internaţional - referire la pagina Organizaţiei Mondiale a Proprietăţii Intelectuale - OMPI >>>

 Taxele internaţionale privind procedurile de înregistrare, reînnoire, etc. a desenelor şi modelelor - referire la pagina - OMPI >>>

 Calculator privind plata taxelor pentru desene şi modele pe plan internaţional - referire la pagina Organizaţiei Mondiale a Proprietăţii Intelectuale - OMPI >>>

| Pagina de start | Despre OSIM | Marketing, Suport pentru transfer de tehnologie şi Registrul Consilierilor în PI | Contact | Servicii | e-OSIM | Căutare | Brevete | Modele de utilitate | Mărci |
| Desene şi Modele | Topografii de produse semiconductoare | Legislaţie | Formulare | Publicaţii |
| Biblioteca Tehnică şi Juridică | Editură şi Tipografie | Colecţia natională de brevete | Relaţii internaţionale | Biroul de presă | Arhiva |
| Consilieri în Proprietate Industrială | Proprietate Industrială în Internet | Centre Regionale | Comisii de contestaţii |

OFICIUL DE STAT PENTRU INVENŢII ŞI MĂRCI