Despre Osim
Contact
Servicii
Publicatii
Baze de date
Cautare
Versiunea
Home   
Program de convergenţă EUIPO

 
 
 

PC6 - "Reprezentările grafice ale desenelor şi modelelor"

Întrebări frecvente despre practica comună

Comunicarea comună (principii ale practicii comune)*

*  Referitor la Pct. 3.2.4, lit. f) de la pag. 36 din documentul "Comunicarea comună (Principii ale practicii comune)" privind convergenţa reprezentărilor grafice ale desenelor şi modelelor industriale, OSIM acceptă astfel de vederi în cererea de înregistrare dar nu le poate admite la înregistrare având în vedere prevederile art. 2, lit d) şi art. 11 din Legea nr. 129/1992 privind protecţia desenelor şi modelelor coroborate cu prevederile art. 13(6)a) din H.G. nr. 211/2008 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii nr. 129/1992.


 

PC7 - "Armonizarea denumirilor de produse pentru desene şi modelelor"

Noul instrument de clasificare DesignClass, plecând de la denumirile de produse existente în Clasificarea Locarno,  oferă un set de caracteristici ușor de utilizat pentru a ajuta utilizatorii să găsească denumiri de produse în baza sa armonizată de date referitoare la produsele ce se potrivesc cel mai bine cu produsele pentru care doresc să înregistreze un design, înainte de depunerea unei cereri.

DesignClass a fost elaborat în cadrul proiectului "Convergență privind armonizarea denumirilor  produselor" în cadrul Programului de convergență (CP 7) și este în funcțional din 2016. Programul de convergență este dedicat promovării armonizării practicilor din cadrul ETMDN. România a făcut parte din Grupul de lucru pentru pachete și din Grupul de lucru privind crearea acestui nou instrument de clasificare a denumirilor de produse.

Prin limitarea riscului unei obiecții bazate pe simple formalități referitoare la o denumire adecvată de produs (care implică costuri suplimentare pentru remedierea oricăror deficiențe), DesignClass poate contribui la reducerea costurilor asociate depunerii cererilor de înregistrare de desene sau modele la diferite Oficii IP.


Aici puteţi accesa DesignClass
 Noutaţ în domeniul desenelor şi modelelor

 Istoricul reglementarii protectiei Desenelor si Modelelor în România >>>

 Legislaţia naţională în domeniul desenelor şi modelelor >>>


 Convenţii şi tratate internaţionale în domeniul desenelor şi modelelor >>>


 Ordine, dispoziţii şi instrucţiuni de serviciu în domeniul desenelor şi modelelor


 Formulare pentru utilizarea procedurilor de înregistrare, reînnoire, etc. a desenelor sau modelelor pe plan naţional >>>


 Cuantumul în lei al taxelor în domeniul proprietăţii industriale
- domeniul desene şi modele - începând cu data de 01.01.2018 - calculat la nivelul cursului B.N.R. leu-euro la data de 01.10.2017 — ANEXA Nr. 5 >>>


 Cuantumul în lei al taxelor în domeniul proprietăţii industriale
- domeniul desene şi modele - începând cu data de 01.01.2017 - calculat la nivelul cursului B.N.R. leu-euro la data de 01.10.2016 — ANEXA Nr. 5 >>>


 Calculator privind plata taxelor pentru desene şi modele >>>


 Conturile OSIM >>>


 Clasificarea internaţională pentru desene şi modele stabilită în baza

Aranjamentului de la Locarno
  
- engleză
- franceză
- română

 Buletinele Oficiale de Proprietate Industrială online >>>

 Buletinele Oficiale de Proprietate Industrială:
Secţiunea
 Registru de desene şi modele on-line >>>

 Persoane de contact din OSIM >>>

 Servicii OSIM în domeniul desenelor şi modelelor >>>

 Formulare pentru cercetări documentare - desene şi modele >>>

 Formularele pentru utilizarea procedurilor de înregistrare, reînnoire, etc. a desenelor şi modelelor comunitare - referire la pagina Oficiului Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală - EUIPO. >>>

 Calculator privind plata taxelor pentru desene şi modele comunitare - referire la pagina EUIPO. >>>

 Formularele pentru utilizarea procedurilor de înregistrare, reînnoire, etc. a desenelor şi modelelor pe plan internaţional - referire la pagina Organizaţiei Mondiale a Proprietăţii Intelectuale - OMPI >>>

 Taxele internaţionale privind procedurile de înregistrare, reînnoire, etc. a desenelor şi modelelor - referire la pagina - OMPI >>>

 Calculator privind plata taxelor pentru desene şi modele pe plan internaţional - referire la pagina Organizaţiei Mondiale a Proprietăţii Intelectuale - OMPI >>>

| Pagina de start | Despre OSIM | Marketing, Suport pentru transfer de tehnologie şi Registrul Consilierilor în PI | Contact | Servicii | e-OSIM | Căutare | Brevete | Modele de utilitate | Mărci |
| Desene şi Modele | Topografii de produse semiconductoare | Legislaţie | Formulare | Publicaţii |
| Biblioteca Tehnică şi Juridică | Editură şi Tipografie | Colecţia natională de brevete | Relaţii internaţionale | Biroul de presă | Arhiva |
| Consilieri în Proprietate Industrială | Proprietate Industrială în Internet | Centre Regionale | Comisii de contestaţii |


OFICIUL DE STAT PENTRU INVENŢII ŞI MĂRCI