Despre Osim
Contact
Servicii
Publicatii
Baze de date
Cautare
Versiunea
Home   
MSTTRCPI

 
 
 
.....................................
.....................................


MARKETING, SUPORT PENTRU TRANSFER DE TEHNOLOGIE
ŞI REGISTRUL CONSILIERILOR ÎN PROPRIETATE INDUSTRIALĂ (MSTTRCPI)
Cursuri, examene, Gestionare Registrul Naţional al Consilierilor
în Proprietate Industrială din România

" Profesia de consilier în proprietate industrială
poate fi practicată numai de persoana fizică înscrisă în Registrul naţional al consilierilor în proprietate industrială şi care este membră a Camerei Naţionale a Consilierilor în Proprietate Industrială din România "


ANUNŢ !
   CURSURI DE INSTRUIRE ÎN DOMENIUL PROPRIETĂŢII INDUSTRIALE

  citeşte !  
   Formular curs 2016
   Formular curs mărci (2) 2016

OFICIUL DE STAT PENTRU INVENŢII ŞI MĂRCI organizează la sediul său din Bucureşti, str. Ion Ghica nr.5, sector 3, următoarele cursuri de instruire în domeniul proprietăţii industriale:
 1. Modulul MĂRCI ŞI INDICAŢII GEOGRAFICE:

  1. Durată: 5 zile
  2. Perioada: 30.05 - 3.06.2016 între orele 900 – 1630
  3. Loc de desfăşurare: OSIM, Sala de conferinţe, etajul 5
  4. Taxa de participare: 600 LEI

  Data limită pentru înscriere:  10 mai 2016

 2. Modulul BREVETE DE INVENŢIE ŞI MODELE DE UTILITATE:

  1. Durată: 5 zile
  2. Perioada: 16.05 - 20.05.2016 între orele 900 – 1630
  3. Loc de desfăşurare: OSIM, Sala de conferinţe, etajul 5                     
  4. Taxa de participare: 600 LEI

  Data limită pentru înscriere:  29 aprilie 2016

 3. Modulul DESENE ŞI MODELE:

  1. Durată: 3 zile
  2. Perioada: 23 - 25.05.2016 între orele 900 – 1630
  3. Loc de desfăşurare: OSIM, Sala de conferinţe, etajul 5                     
  4. Taxa de participare: 300 LEI

  Data limită pentru înscriere:  29 aprilie 2016


    Înscrierile se pot face direct la Registratura OSIM, prin fax: 021.312.38.19 sau prin e-mail: office@osim.ro, cu specificaţia „În atenţia Serviciului Strategie – Cooperare internaţională” pe baza unei cereri-tip ce se găseşte şi pe site-ul OSIM www.osim.ro
Înscrierea participanţilor se va face în ordinea primirii solicitărilor şi a achitării taxei de participare, în limita a 40 de locuri.
Taxa de participare poate fi achitată până la data limită a înscrierii direct la casieria OSIM sau în contul IBAN RO29 TREZ 7032 0F36 5000XXXX- Trezoreria sector 3 Bucureşti, cod fiscal 4266081, cu precizarea “pentru Cursul de PI”. Pentru confirmarea înscrierii vă rugăm să trimiteţi o copie după dovada plăţii la Serviciul Strategie – Cooperare internaţională (direct sau prin fax).    
Persoane de contact: Creţu Valentin, Zăngănescu Renate.
Pentru relaţii suplimentare telefon: 021-306.08.00/01/…/29, int. 221, 208,269.
  închide anunţul !  

Informaţii generale privind organizarea examenului pentru dobândirea calităţii de consilier în proprietate industrială.
  citeşte !  

Examenul se va desfăşura în conformitate cu prevederile O.G. nr.66/2000 republicată, modificată şi completată de Legea nr.331 din 17 iulie 2006 şi a Instrucţiunilor nr.108/17.10.2002 de aplicare a O.G. nr.66/2000, modificate prin Ordinul nr.113/17.09.2009, pentru următoarele obiecte ale dreptului de proprietate industrială:
Brevete de invenţie,
Mărci şi Indicaţii Geografice
Desene şi Modele
Topografii de produse semiconductoare

Înscrierile se fac la OSIM, pe bază de cerere, redactată în limba română, pe care solicitantul o va depune direct la registratura OSIM sau prin poştă, trimisă recomandată cu confirmare de primire. Cererea tip se găseşte la registratura OSIM şi pe pagina de internet www.osim.ro.

Cererea va fi însoţită de următoarele documente, depuse pe propria răspundere:
‑ curriculum vitae;
‑ copie a certificatului de naştere;
‑ copie a diplomei de absolvire a unui institut sau universităţi de învăţământ superior, cu menţionarea specializării tehnice, ştiinţifice sau juridice;
- cazier judiciar;
- copie după cartea de identitate;
- o adeverinţă eliberată de societatea ori unitatea în care solicitantul şi-a desfasurat sau îşi desfăşoară activitatea, din care să rezulte o vechime de minim 3 ani în domeniul profesiei de bază;
- adeverinţa care atestă practica de 3 ani în domeniul proprietăţii industriale eliberată sau vizată de Camera Naţională a Consilierilor în Proprietate Industrială din România.
- dovada de plată a tarifului de înscriere la examen, în funcţie de numărul de obiecte de proprietate industrială la care s‑a înscris.

Tariful pentru înscrierea la examen pentru fiecare dintre obiectele dreptului de proprietate industriala va fi achitat, la caseria OSIM sau în contul OSIM valabil la data organizării examenului.

CONDITII DE ÎNSCRIERE

Conform art.5 al OG nr. 66/2000 republicată în temeiul art. III din Legea nr.437/2002, completata si modificata de legea nr. 331 din 17 iulie 2006, calitatea de consilier în proprietate industriala poate fi dobândita, în urma promovarii unui examen sustinut în fata Oficiului de Stat pentru Inventii si Marci, în conditiile specificate de prezenta ordonanta, de catre persoana care face dovada îndeplinirii cumulative a urmatoarelor conditii:
a) este cetatean român, cetatean al unui stat membru al Uniunii Europene sau al altui stat al Spatiului Economic European;
b) are domiciliul, resedinta sau sediul profesional în România;
c) are deplina capacitate de exercitiu;
d) are studii superioare tehnice, stiintifice sau juridice;
e) are o practica de cel putin 3 ani în domeniul pregatirii profesionale de baza si de cel putin 3 ani în domeniul proprietatii industriale. Cele doua perioade pot fi suprapuse total sau partial;
f) nu a fost condamnata definitiv pentru o fapta prevazuta de legea penala care o face nedemna de a fi consilier în proprietate industriala. În conformitate cu art.10 din Instructiunile nr. 108 /17.10.2002 candidatii la examen pot opta pentru sustinerea examenului la unul sau mai multe obiecte dupa cum urmeaza:
a) absolventii institutelor de invatamânt superior cu profil tehnic, medical sau cei ai universitatilor facultatilor de profil real sau juridic sau asimilate acestora, pot candida pentru sustinerea examenului la toate obiectele;
b) absolventii universitatilor facultatilor de profil uman, economic sau asimilate acestora pot candida pentru sustinerea examenului pentru obiectul marci si indicatii geografice;
c) absolventii institutiilor de arte plastice si design pot candida pentru sustinerea examenului la obiectul desene si modele si la obiectul marci si indicatii geografice.

Pentru informatii suplimentare va puteti adresa Serviciului Marketing, Suport pentru Transfer de Tehnologie si Registrul Consilierilor în PI.

În vederea obtinerii adeverintei care atesta practica de 3 ani în domeniul proprietatii industriale veti contacta Camera Nationala a Consilierilor în Proprietate Industriala din România.
  închide anunţul !  

Subiecte date în anii anteriori la examenele pentru dobândirea calităţii de consilier în Proprietate Industrială

               citeşte !  

      
Brevete de invenţie
Mărci şi indicaţii geografice
Desene şi modele
Topografii
2011
______
2009
______
2008
2007
_____
_____
_____
2006
_____
_____
2005
_____
2004
_____

  închide anunţul !  


Se lansează etapa 2016 - 2017 a Proiectului de Susţinere a Candidaţilor (CSP-Candidate Support Project) în vederea pregătirii examenului pentru calificarea în profesia de consilier european în  domeniul brevetelor de invenţie în scopul reprezentării în faţa Oficiului European de Brevete (OEB).     > > >


AGENŢII SPECIALIZATE
           în PROPRIETATE INDUSTRIALĂ
membre ale camerei naţionale a consilierilor în proprietate industrială din România, publicate în Buletinele Oficiale de Proprietate Industrială

CONSILIERI
în PROPRIETATE INDUSTRIALĂ

membri ai camerei naţionale a consilierilor în proprietate industrială din România, publicaţi în Buletinele Oficiale de Proprietate Industrială, autorizaţi pentru domeniile:

Brevete de Invenţie

Mărci şi Indicaţii Geografice

Desene şi Modele

Topografii de Produse Semiconductoare
| Pagina de start | Despre OSIM | Marketing, Suport pentru transfer de tehnologie şi Registrul Consilierilor în PI | Contact | Servicii | e-OSIM | Căutare | Brevete | Modele de utilitate | Mărci |
| Desene şi Modele | Topografii de produse semiconductoare | Legislaţie | Formulare | Publicaţii |
| Biblioteca Tehnică şi Juridică | Editură şi Tipografie | Colecţia natională de brevete | Relaţii internaţionale | Biroul de presă | Arhiva |
| Consilieri în Proprietate Industrială | Proprietate Industrială în Internet | Centre Regionale | Comisii de contestaţii |


OFICIUL DE STAT PENTRU INVENŢII ŞI MĂRCI