Despre Osim Contact Servicii Publicatii Baze de date Cautare Versiunea
Home
 
 
  Brevetele de Invenţie
         
  Cuantumul şi termenele privind plata taxelor pentru cererile de brevet de invenţie şi brevetele de invenţie  
   
   
     
 

REDUCERI LA PLATA TAXELOR DE BREVETARE

      Stimate solicitant sau titular de brevet,
subliniem aici importantele reduceri pe care le ofera Ordonanta guvernului nr. 41/1998*) (*republicata*) privind taxele in domeniul protectiei proprietatii industriale si regimul de utilizare a acestora, publicata in Monitorul Oficial nr. 959 din 29 noiembrie 2006, la plata taxelor de brevetare a unei cereri de brevet precum şi la mentinerea in vigoare a unui brevet de invenţie.

      Art. 2, lit. A şi lit. B din Ordonanţa 41/1998 menţionează categoriile de solicitanţi sau titulari care pot beneficia de reduceri la plata taxelor de brevetare precum şi condiţiile financiare în care se acordă reducerile.

    În cazul persoanelor fizice valoarea venitului mediu brut lunar (VMB) se calculează pe baza datelor publicate oficial, în ultimele 12 luni de Institutul Naţional de Statistică.

    Datele privind câştigul mediu brut lunar realizat pe economie

    În cazul persoanelor juridice, altele decât institutele de cercetare, instituţiile publice si unităţile non profit, reducerea se acordă în funcţie de Cifra de afaceri realizată în anul financiar anterior datei plăţii taxei şi se calculează în lei la valoarea cursului valutar de la data încheierii bilanţului contabil.