Norme privind codurile standard pentru identificarea diferitelor tipuri de documente de brevet

 

I. Coduri din Grupa 1 / ST.16

A0 - Cerere de brevet de inventie publicata înainte de termenul legal de 18 luni de la data de depozit sau data priorităţii recunoscute sau înainte de împlinirea termenului de 6 luni de la data deschiderii fazei naţionale (art. 23 alin. 3*)

A1 - Cerere de brevet de invenţie publicată în termenul legal, împreună cu raportul de documentare

A2 - Cerere de brevet de invenţie publicată în termenul legal, fără raportul de documentare

A3 - Raport de documentare al unei cereri de brevet de invenţie publicat ulterior publicării cererii

A4 - Cerere de brevet de invenţie, publicată în termen de 3 luni de la data declasificării informaţiilor cuprinse în aceasta (art. 23 alin. 5*)

A8 - Cerere de brevet de invenţie cu corecturi în pagina de capăt (bibliografică) a documentului

A9 - Cerere de brevet de invenţie cu corecturi în descriere, revendicări şi/sau desene


B1 - Brevet de invenţie;

B2 - Brevet de invenţie menţinut în forma modificată în urma procedurii de revocare (art. 52*)

B8 - Brevet de invenţie, cu corecturi în pagina de capăt (bibliografică) a documentului

B9 - Brevet de invenţie cu corecturi în descriere, revendicări şi/sau desene, la care s-a efectuat retipărirea parţială sau completă a documentului

C3 - Brevet de invenţie eliberat după procedura de anulare în parte în baza hotărârii TB (art. 54 alin.2*)

C4 - Brevet de invenţie eliberat după procedura de anulare ca urmare a unei acţiuni în justiţie, referitoare la dreptul la brevet (art. 66 alin.2*)

C8 - Brevet de invenţie eliberat după procedura de anulare, cu corecturi în pagina de capăt (bibliografică) a documentului

C9 - Brevet de invenţie eliberat după procedura de anulare, cu corecturi în descriere, revendicari şi/sau desene, la care s-a efectuat retipărirea parţială sau completă a documentului


II. Coduri din Grupa 3 /ST.16

T - Certificat de protecţie tranzitorie (art.5(1)**)

T1 - Traducerea revendicărilor cererii de brevet european (art.5(2)***)

T2 - Traducerea fasciculului brevetului european (art.6(2)***)

T3 - Traducerea fasciculului brevetului european menţinut în forma modificată în urma unei proceduri de opoziţie (art. 6 (3) ***)

T8 - Pagina de capăt retipărită a unei cereri de brevet european publicată sau a unui brevet de european publicat, ca urmare a unor corecturi ale acesteia

T9 - Traducere cu corecturi a unui document de brevet european publicat


III. Coduri din Grupa 6/ST.16

I1 - Cerere de Certificat suplimentar de protecţie, pentru medicamente şi pentru produse de protecţie a plantelor

I2 - Certificat suplimentar de protecţie pentru medicamente şi pentru produse de protecţie a plantelor


IV. Coduri din Grupa 2/ST. 16

U1 - Model de utilitate înregistrat, publicat împreuna cu raportul de documentare

U2 - Model de utilitate înregistrat, publicat fara raportul de documentare

U3 - Raport de documentare publicat ulterior modelului de utilitate

U8 - Model de utilitate înregistrat, cu corecturi în pagina de capat (bibliografica) a documentului

Y - Raport de documentare efectuat la cererea tertilor, pentru revendicarile modificate ale modelului de utilitate.

Z - Model de utilitate mentinut, cu revendicari modificate în urma unei proceduri de anulare

__________________________________________

* LEGEA nr. 64/1991, privind brevetele de inventie, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 613, din 19 august 2014

** LEGEA nr. 93/1998, privind protecţia tranzitorie a brevetelor de invenţie, publicată în Monitorul Oficial al României, nr. 186, din 20 mai 1998

*** LEGEA nr. 611/2002, privind aderarea României la Convenţia privind eliberarea brevetelor europene, adoptată la München, la 5 octombrie 1973, precum şi la Actul de revizuire a acesteia, adoptat la München, la 29 noiembrie 2000 (publicată în Monitorul Oficial al României, nr. 844/22.XI.2002)