Despre Osim Contact Servicii Publicatii Baze de date Cautare Versiunea
Home
 
 
I
n
f
o
r
m
a
ţ
i
i
 

u
t
i
l
e
 

p
e
n
t
r
u
 

d
o
c
u
m
e
n
t
a
r
e
a
 

î
n
 

i
n
t
e
r
n
e
t

 
  Pagina Oficiului European de Brevete - www.european-patent-office.org
 
  espace@net-  puteţi face o căutare în:
  • documentele brevetelor Oficiului European de Brevete (EP),
  • cererile de brevet înregistrate şi publicate conform Tratatului de Cooperare în domeniul Brevetelor (PCT),
  • brevetele japoneze (PAJ),
  • brevetele din întreaga lume (WORLDWIDE)
  • brevetele româneşti acordate în ultimii doi ani http://ro.espacenet.com
Mai multe informaţii despre espace@enet
 
  DEPATISNET
   www.depatisnet.de se poate face căutarea în datele bibliografice al următoarelor colecţii de documente de brevet :
AT  - 1973,
CH - 1973,

DD - 1973,

DE  - 1973,

EP  - 1978,

FR  - 1973,

GB  - 1973,

JP   - 1973,

US  - 1973,

WO - 1978
 
   Pentru colecţia de brevete USA 
 se recomandă accesarea paginii Oficiului de Brevete şi Mărci al Statelor Unite ale Americii:

  http://www.uspto.gov

 


Pagina de start | Despre Osim | Marketing | Contact | Servicii | Baze de Date | Cautare | Brevete | Marci
Desene si Modele | Topografii de produse semiconductoare | Soiuri de Plante | Legislatie | Formulare | Publicatii
Biblioteca Tehnica si Juridica | Editura si Tipografie | Colectia nationala de brevete | Relatii internationale | Biroul de presa | Arhiva
Consilieri in Proprietate Industriala | Proprietate Industriala in Internet | Centre Regionale