SERVICIILE BIBLIOTECII                                                                                                                                       
              INFORMATII GENERALE
           
 INFORMATII DIN DOMENIUL PROPRIETATII INDUSTRIALE
            
 CONSULTAREA BAZELOR DE DATE  PROPRII PENTRU IDENTIFICAREA SI LOCALIZAREA                
                 DOCUMENTELOR DE INTERES
            
 CONSULTAREA RESURSELOR INTERNET
                       SITE-URILE OFICIILOR DE PROPRIETATE INDUSTRIALA
                    
  BAZE DE DATE COMERCIALE SPECIALIZATE BIBLIOGRAFICE SI FULL-TEXT
                   
    CATALOAGELE ALTOR BIBLIOTECI
                   
    BULETINE OFICIALE DE PROPRIETATE INDUSTRIALA
            
 REFERINTE PRIN E-MAIL
            
 CONSULTAREA DOCUMENTELOR IN SALILE DE LECTURA (PE SUPORT HARTIE, CD-ROM SAU
                ON-LINE)
            
 ASISTENTA DE SPECIALITATE IN REGASIREA INFORMATIILOR

                    SERVICII CONTRA-COST LA DISPOZITIA UTILIZATORILOR
           
            
 TIPARIREA DOCUMENTELOR FULL-TEXT DIN BAZELE DE DATE ACCESATE
            
  EXECUTAREA DE COPII XEROGRAFIATE
            
  INSCRIPTIONARE DE DISKETE SI CD-URI LA CERERE