Despre Osim
Contact
Servicii
Publicatii
Baze de date
Cautare
Versiunea
Home   
Facturi înşlătoare

 
 
 


ÎN ATENŢIA TUTUROR SOLICITANŢILOR/TITULARILOR
DE DREPTURI DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ


Luând act de faptul că, deţinătorii de drepturi de proprietate industrială au primit o serie de înştiinţări de plată emise de diverse firme, în vederea achitării unor taxe pentru promovarea acestor drepturi, Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci (OSIM) este împuternicit să facă următoarele precizări:
Evitaţi
solicitările
de plăţi frauduloase


Nu plătiţi înainte să verificaţi dacă sursa este oficială.

      Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci (OSIM) nu este în nici un fel implicat în emiterea acestor înştiinţări de plată şi nu este răspunzător de acţiunile firmelor respective
      valorile taxelor percepute de OSIM pentru procedurile legale sunt cele prevăzute în O.G. nr 41/1998, republicată în M. Of. nr. 959/29.10.2006 cu modificarile ulterioare, şi pe site-ul OSIM: http://www.osim.ro.
      notificarile emise de OSIM privind plata taxelor pentru diverse proceduri legale poartă antetul instituţiei, motivarea legala a plaţii şi conturile aferente, aceleaşi cu cele de pe site-ul OSIM: http://www.osim.ro.
În acest context recomandam solicitanţilor/titularilor aflaţi în situaţii asemănătoare să manifeste atenţie la astfel de înştiinţări şi să se asigure asupra emitentului.
În ceea ce priveşte alte informaţii, puteţi contacta Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci, la numerele de telefon: 021.306.08.00, 021.306.08.01, 021.306.08.29 şi 037.282.59.70.
 
    

| Pagina de start | Despre OSIM | Marketing, Suport pentru transfer de tehnologie şi Registrul Consilierilor în PI | Contact | Servicii | e-OSIM | Căutare | Brevete | Modele de utilitate | Mărci |
| Desene şi Modele | Topografii de produse semiconductoare | Legislaţie | Formulare | Publicaţii |
| Biblioteca Tehnică şi Juridică | Editură şi Tipografie | Colecţia natională de brevete | Relaţii internaţionale | Biroul de presă | Arhiva |
| Consilieri în Proprietate Industrială | Proprietate Industrială în Internet | Centre Regionale | Comisii de contestaţii |


OFICIUL DE STAT PENTRU INVENŢII ŞI MĂRCI