Despre Osim
Contact
Servicii
Publicatii
Baze de date
Cautare
Versiunea
Home   
Important pentru solicitanţii de mărci

 
 
 


ÎN ATENŢIA SOLICITANŢILOR DE MĂRCI


Conform dispozițiilor art. 12 alin. 2 din HG nr. 1134/2010 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii nr. 84/1998 privind mărcile și indicațiile geografice, depunerea la OSIM a cererilor de înregistrare mărci se poate face:
    - direct şi cu confirmare de primire la Registratura generală a OSIM;
    - prin poştă, trimisă recomandat cu confirmare de primire, sau prin fax;
    - pe cale electronică, on-line în pagina de internet a OSIM.

Cererile de marcă depuse pe e-mail nu vor fi luate în considerare.


 
    

| Pagina de start | Despre OSIM | Marketing, Suport pentru transfer de tehnologie şi Registrul Consilierilor în PI | Contact | Servicii | e-OSIM | Căutare | Brevete | Modele de utilitate | Mărci |
| Desene şi Modele | Topografii de produse semiconductoare | Legislaţie | Formulare | Publicaţii |
| Biblioteca Tehnică şi Juridică | Editură şi Tipografie | Colecţia natională de brevete | Relaţii internaţionale | Biroul de presă | Arhiva |
| Consilieri în Proprietate Industrială | Proprietate Industrială în Internet | Centre Regionale | Comisii de contestaţii |


OFICIUL DE STAT PENTRU INVENŢII ŞI MĂRCI