Academia Europeană de Brevete (EPA)

Mandatul Academiei Europene de Brevete, din cadrul Oficiului European de Brevete din Munchen, reflectă necesitatea îmbunătăţirii structurii de formare şi de educaţie din Europa, referitoare la proprietatea intelectuală legată de brevete.

Academia Europeană de Brevete (EPA) este o instituţie a Organizaţiei Europene de Brevete, iar misiunea sa este de a promova şi a sprijini educaţia şi formarea referitoare la proprietatea intelectuală legată de brevete. Academia Europeană de Brevete asigură coordonarea generală a educaţiei externe şi a activităţilor de formare ale Oficiului European de Brevete.


Organizaţia Europeană de Brevete (EPO)

Organizaţia Europeană de Brevete este o organizaţie interguvernamentală înfiinţată pe 07 octombrie 1977, având la bază Convenţia Brevetului European (CBE), semnată la München în 1973. Organizaţia are două organisme, Oficiul European de Brevete, ca organism executiv şi Consiliul de Administraţie, care supervizează activităţile Oficiului.

Organizaţia are în prezent 38 de state membre, cuprinzând toate statele membre ale Uniunii Europene, la care se adaugă Albania, Croaţia, Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei, Islanda, Liechtenstein, Monaco, Norvegia, San Marino, Serbia, Elveţia şi Turcia. Misiunea sa de acordare a brevetelor europene în conformitate cu EPC este efectuată de către Oficiul European de Brevete. Organizaţia îşi are sediul în München.


Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieţei Interne (OHIM)

Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieţei Interne este organismul oficial al Uniunii Europene pentru mărci şi design, cu sediul în Alicante, Spania. Acesta lucrează în parteneriat strâns cu oficiile naţionale de proprietate intelectuală din statele membre ale UE, cu organisme internaţionale şi cu Comisia Europeană, acoperind o gamă largă de aspecte care privesc titularii şi utilizatorii de drepturi de proprietate intelectuală.

Oficiul se implică în activităţi de cooperare şi armonizare cu oficiile naţionale din cadrul UE, precum şi cu instituţii relevante din domeniul proprietăţii intelectuale din afara UE, inclusiv Organizaţia Mondială a Proprietăţii Intelectuale (WIPO). Oficiul menţine, de asemenea, contacte strânse cu organizaţiile de utilizatori importante şi are drept scop să aducă beneficii utilizatorilor de mărci comerciale şi a sistemelor naţionale de mărci, prin promovarea convergenţei dintre birouri, atât în ceea ce priveşte practicile, cât şi instrumentele de proprietate intelectuală.


Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci (OSIM)

Bazele instituţionale ale Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci au fost puse în 1906, odată cu gestionarea primei legi române privind brevetele de invenţie.

Începând din 1990, OSIM elaborează şi supune spre aprobare Guvernului strategia dezvoltării protecţiei proprietăţii industriale în România şi aplică politica în domeniu. OSIM administrează un set de legi şi acte normative care definesc legislaţia română în domeniul protecţiei proprietăţii industriale, care sunt complet armonizate acquisul comunitar şi cu prevederile internaţionale în domeniu.

OSIM are, de asemenea, un rol activ la elaborarea strategiei naţionale în domeniul protecţiei proprietăţii industriale în România, în punerea în aplicare a politicii guvernamentale în acest domeniu. OSIM acordă titlurile de protecţie în domeniul protecţiei proprietăţii industriale pe teritoriul naţional şi întreţine relaţii cu organizaţiile guvernamentale şi interguvernamentale similare şi cu organizaţiile internaţionale de specialitate la care statul român este parte.