Oficiul European de Brevete, prin intermediul Academiei Europene de Brevete, şi Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci au demarat în parteneriat cu Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieţei Interne (OHIM) o campanie de informare cu privire la importanţa protejării drepturilor de proprietate intelectuală. Campania se adresează mediului academic românesc şi are scopul de a dezvolta cultura proprietăţii intelectuale în universităţi.

Campania de informare demarată în acest an este un proiect pilot, care se desfăşoară concomitent în patru ţări europene: Spania, România, Republica Cehă şi Turcia.

Scopul proiectului este acela de a creşte gradul de conştientizare privind importanţa proprietăţii intelectuale, de a promova cultura proprietăţii intelectuale şi de a gestiona transferul de informaţii despre proprietatea intelectuală, având ca ţel extinderea curriculei universitare în domeniu.

Rezultatele proiectului ar putea fi, de exemplu, introducerea de cursuri de proprietate intelectuală în programa universitară, contribuţia la protejarea elementelor de creativitate şi de inovaţii existente în diferite domenii de cercetare, susținerea înființării unor structuri de inovare și transfer tehnologic în universități, etc.

Educaţia este un proces complex care necesită implicare constantă din partea dascălilor, studenţilor şi partenerilor, pentru obţinerea unor rezultate care tind spre excelenţă, în orice domeniu de activitate.

În cadrul programului vor fi invitate universităţi din România, recunoscute pentru interesul acordat pentru stimularea creativităţii studenţilor. Aceste universităţi desfăşoară deja activităţi şi programe complexe de studiu pentru studenţi, în scopul pregătirii acestora pentru viitoarele locuri de muncă.

Printre activităţile proiectului se numără:
un concurs dedicat cadrelor didactice şi studenţilor;
dezbatere naţională la care vor fi invitaţi reprezentanţi ai mediului academic, la cel mai înalt nivel, precum şi factori de decizie în domeniul protejării proprietăţii intelectuale;
câteva întâlniri regionale, al căror format va fi decis în urma consultării cu universităţile implicate în proiect.

În cadrul campaniei de informare, Academia Europeană de Brevete a încheiat parteneriate cu actori naţionali şi internaţionali recunoscuţi, care activează în domeniul educaţiei. Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci (OSIM) şi Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieţei Interne (OHIM) sunt doi actori cheie care vor susţine programul spre eficientizarea demersului şi obţinerea rezultatelor dorite în România.