"Don’t give your ideas away"


Cum se face înscrierea în program?

Coordonatorul echipei (cadru didactic sau student) înscrie în competiție echipa formatã din maxim 5 persoane, prin transmiterea unui email la adresa ruxandra.miuti@porternovelli.ro

Emailul de confirmare va conține obligatoriu urmãtoarele informații:

Universitatea și facultatea pe care o reprezintă
Lista nominalã a membrilor echipei

Organizatorii vor confirma primirea mesajului de înscriere și vor transmite celor înscriși regulamentul detaliat al competiției.

Detalii suplimentare puteti obține și la telefon 0735870756, persoană de contact Ruxandra Miuți.


Cui se adresează?

"Don’t give your ideas away" este un program care se adresează cadrelor didactice şi studenţilor din ultimii ani de studii, masteranzilor şi doctoranzilor înscrişi la universităţile din România.


Care este scopul?

În loc să lăsăm doar specialiştilor din domeniul juridic posibilitatea de a fi informaţi cu privire la cultura apărării dreptului oferit de proprietatea intelectuală şi cunoaşterea legislaţiei româneşti şi europene, lansăm această provocare tuturor cadrelor didactice şi studenţilor implicaţi în activităţi de cercetare.


Cum poate un specialist sau un viitor specialist să îşi protejeze proprietatea intelectuală?

Prin program, atât cadrele didactice cât şi studenţii, masteranzii sau doctoranzii au ocazia să:

înţeleagă care sunt nevoile de informare pe tema proprietăţii intelectuale;
acceseze informaţiile utile din sursele adecvate: instituţiile şi organismele româneşti şi europene preocupate de protejarea proprietăţii intelectuale;
realizeze un proiect integrat pe tema informării asupra proprietăţii intelectuale în universităţile lor şi să se alăture unei reţele naţionale de specialişti cu aceleaşi obiective.

Prin toate acestea, viitorii cercetători pot să contribuie la modelarea manierei în care se face comunicarea politicilor şi acţiunilor instituţiilor europene şi naţionale pe tema proprietăţii intelectuale, astfel încât aceasta să se armonizeze cât mai mult cu nevoile, cerinţele şi preocupările specialiştilor şi cadrelor didactice implicate în cercetare, în România.


Cum se desfăşoară programul?

Studenţii din ultimii an de studii, masteranzii şi doctoranzii facultăţilor înscrise în program au ocazia, într-o primă fază, să primească informaţii cu privire la protejarea proprietăţii intelectuale, precum şi îndrumare de specialitate. Instrucţiunile vor cuprinde şi recomandări referitoare la formatul materialelor propuse în concurs şi vor indica direcţiile generale ale unui posibil scenariu.

Toţi cei care se decid să răspundă provocării lansate de program vor trebui, în faza a doua, să structureze un proiect cu un plan de acţiune concret şi să facă un material conform instrucţiunilor primite în prima fază.

În cea de-a treia fază, proiectele realizate vor fi trimise la agenția de comunicare și relații publice care se va ocupa de implementarea campaniei, Nicola Porter Novelli.


Cum vor fi evaluate rezultatele?

Proiectele vor fi selectate de o comisie formată din experţi în proprietate intelectuală ai EPA, OHIM, OSIM.

Cele mai bune proiecte realizate în cadrul Programului "Don’t give your ideas away" vor fi premiate cu o vizită la biroul EPA de la Munchen şi, ulterior, oferite ca propunere de proiecte pilot de implementare a studiului temelor referitoare la proprietatea intelectuală în universităţi.


Care este calendarul programului?

Comunicarea concursului - 1 mai - 13 mai 2012
Înscrierea în concurs şi formarea echipelor compuse dintr-un cadru didactic şi 3-4 studenţi - 14 mai - 18 mai 2012
Informare şi documentare - 18 mai - 25 mai 2012
Realizarea proiectelor: 25 mai - 8 iunie 2012
Trimiterea proiectelor pentru înscrierea în concurs: 8 iunie 2012
Selectarea proiectelor câştigătoare: 15 iunie 2012
PremiereaRezultate concurs "Don’t give your ideas away"

Primul loc, castigatori ai vizitei de lucru la Munchen: Universitatea Stefan cel Mare, Suceava (79,67 puncte)

Concluzia juriului a fost ca proiectele contin idei creative, relevante pentru domeniul proprietatii intelectuale, care merita aprecierea si sprijin pentru a fi implementate. Ca urmare, urmatoarele universitati sunt invitate la evenimentul national din luna septembrie, pentru a-si sustine public strategiile propuse:

1. Universitatea Stefan cel Mare, Suceava (79,67 puncte)
2. Universitatea Babes Bolyai Cluj (78,67 puncte)
3. Universitatea Politehnica Timisoara (78,33 puncte)
4. Universitatea Politehnica Bucuresti (77,33 puncte)
5. Universitatea Ovidius Constanta (67.67 puncte)

Felicitam toate echipele pentru implicare si le multumim pentru timpul acordat proiectelor propuse.

Echipe câștigătoare

1. Universitatea Ștefan cel Mare, Suceava
Coordonator: Asistent univ. dr. Elena Daniela Olariu
Studenți:
Ștefania Stolniceanu
Florin David
Lucian Mihail Iurosag
Vlad Mihai Franciuc

2. Universitatea Babeș Bolyai Cluj
Coordonator: Conf. dr. Corina Luminița Roșioru
Studenți:
Ștefan Claudiu Mirescu
Tiberiu Szoke-Nagy
Ion Utiu
Adina Maria Milea

3. Universitatea Politehnica Timișoara
Coordonator: Prof.Dr.Ing.Tudor Iclanzan
Conf.Dr.Ing.Daniel Stan
Doctorand Cristian Cioană
Doctorand Andrei Adam
Masterand Ion Sinko

4. Universitatea Politehnica București
Prof. dr. ing. Florin Rădulescu
Șef lucrari dr. ing. Ioan Ștefan Sacala
Student Alexandru Claudiu Rădulescu

5. Universitatea Ovidius Constanța
Coordonator: Lect. univ. dr. Constantin Anechițoae
Studenți:
Daniela Iancu
Georgiana Necula
Răzvan Gabriel Odor
Georgiana Oprescu


PROPRIETATEA INTELECTUALĂ ÎNTRE
CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ ŞI AVANTAJ COMPETITIV


Bucureşti, 11 octombrie 2012. Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci (OSIM), împreună cu Academia Europenă de Brevete (EPA) şi Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieţei Interne (OHIM), anunţă încheierea primului an al campaniei de informare având ca subiect proprietatea intelectuală. Campania a fost derulată pe parcursul anului universitar 2011-2012 în mediul academic românesc, fiind un proiect pilot care s-a desfăşurat concomitent în patru ţări membre ale convenţiei Oficiului European de Brevete (EPO): Spania, Republica Cehă, Turcia şi România, membră atât în Organizaţia Brevetului Europea, cât şi a convenţiei Oficiului European de Brevete.

Scopul proiectului, care va continua şi în acest an universitar, este acela de a creşte gradul de conştientizare privind importanţa proprietăţii intelectuale, de a promova cultura proprietăţii intelectuale şi de a gestiona transferul de informaţii despre proprietatea intelectuală, având ca ţel extinderea curriculei universitare în domeniu. Viitorii specialişti, absolvenţi ai universităţilor cu profil tehnic trebuie să cunoască rolul proprietăţii intelectuale ca "mecanism de echilibrare între interesele concurente care înconjoară inovarea: interesele creatorului individual şi interesele societăţii; interesele producătorului şi interesele consumatorului; interesul pentru încurajarea inovării şi creaţiei şi interesul pentru împărţirea beneficiilor care derivă din acestea", definit astfel de către domnul Francis Gurry, Director General OMPI.

Rezultatele activităţilor - un concurs dedicat cadrelor didactice şi studenţilor, întâlniri regionale între OSIM și universități implicate în proiect, precum și diverse alte evenimente - au fost discutate în cadrul dezbaterii naţionale cu tema "Proprietatea Intelectuală între cercetare ştiinţifică şi avantaj competitiv", care a avut loc la Bucureşti pe data de 3 octombrie 2012.

Participanţii la eveniment, reprezentanţi ai mediului academic, ai mediului de afaceri şi ai autorităţilor, precum şi personalităţi cu experienţă în domeniu, au discutat despre importanţa proprietăţii intelectuale, atât din punctul de vedere al cercetării ştiinţifice, cât şi din cel al avantajului pe care o idee protejată îl poate oferi. În condiţiile de competitivitate cerute astăzi de piaţă, aceasta poate deveni chiar premisa unei afaceri de succes.

Domnul Richard Flammer, Principal Director Patent Information and European Patent Academy, a precizat în deschiderea dezbaterii rolul pe care instituţia sa îl are în crearea unei culturi a proprietăţii intelectuale: "Este important pentru noi toţi să auzim cât mai multe poveşti de succes, dar în egală măsură să discutăm şi situaţiile dificile cu care dumneavoastră vă confruntaţi în România, în activitatea dumneavoastră de inovare, de protejare a proprietăţii intelectuale şi de valorificare a rezultatelor inovării în piaţă."

"Ne aflăm la încheierea unui an în care, în calitate de partener al EPA şi OHIM, am încercat să pătrundem în cât mai multe universităţi din România cu mesajul referitor la importanţa protejării proprietăţii intelectuale. Am întâlnit pe parcursul acestui an parteneri vechi, alături de care ne străduim de ceva vreme să punem bazele unei culturi a proprietăţii intelectuale, dar şi echipe noi, tinere, care abia pornesc la drum. Am încercat să găsim un limbaj comun cu fiecare dintre ei, să aflăm care sunt situaţiile dificile cu care se confruntă şi să le oferim soluţii, pornind de la rolul pe care instituţia noastra îl are în protejarea proprietăţii intelectuale.", a spus doamna Bucura Ionescu, Director al Departamentului de Brevete în cadrul OSIM.

"Mă aştept mai mult în viitor ca o idee născută în interiorul unei universităţi, printr-o abordare matură, să poată să ajungă în piaţă. Inventatorii au nevoie de asistenţă din partea instituţiilor noastre pentru a şti dacă o idee bună este pe calea cea bună pentru a ajunge în faţa unui om de afaceri sau nu. În curând veţi auzi de proiecte pilot la nivel naţional, astfel încât să alegem cele mai bune modele, din care să beneficieze şi universităţile şi mediul de afaceri", a precizat domnul Adrian Curaj, Director

General al Unităţii Executive pentru Finanţarea Învăţământului Superior, Cercetării, Dezvoltării şi Inovării (UEFISCDI).

"Camera de Comerţ şi Industrie a României (CCIR) este cea mai puternică asociaţie a mediului de afaceri din România. Putem spune că avem toate cele necesare promovării ideilor inovatoare, nu doar prin camerele de comerţ şi industrie judeţene, dar şi prin camerele de comerţ bilaterale şi asociaţiile profesionale. În cadrul structurilor noastre, primim cereri de parteneriate şi idei de afaceri. Aşadar, vă încurajăm să apelaţi la structurile noastre pentru a vă promova ideile", a menţionat doamna Dana Pavel, Director Drept şi Legislaţie, CCIR, adresându-se reprezentanţilor universităţilor, prezenţi la dezbatere.

Cum subiectul proprietăţii intelectuale se reflectă în toate domeniile vieţii, revine universităţilor sarcina de a le oferi studenţilor instrumentele de studiu necesare, şi de a le creşte astfel şansele de angajare în viitor. Astfel, cadre didactice şi studenţi, masteranzi sau doctoranzi, au participat împreună la concursul "Don’t Give Your Ideas Away", ediţia 2012. În cadrul evenimentului a avut loc şi o ceremonie în cadrul căreia au fost înmânate diplome celor mai valoroase echipe, care au reprezentat Universitatea Ştefan cel Mare din Suceava, Universitatea Babes Bolyai din Cluj, Universitatea Politehnică din Timişoara, Universitatea Politehnică din Bucureşti, Universitatea Ovidius din Constanţa.

Pentru detalii, vă rugăm să sunaţi la 0755 070 101 sau să scrieţi pe adresa de email Luiza.Cretu@porternovelli.ro, persoană de contact Luiza Creţu.

Pentru informaţii suplimentare, vă invităm să accesaţi pagina despre campanie.


Despre Academia Europeană de Brevete (EPA)

Mandatul Academiei Europeană de Brevete, cu sediul la Oficiul European de Brevete din Munchen, reflectă necesitatea de a îmbunătăţi structurile de formare şi de educaţie din Europa referitoare la proprietatea intelectuală legată de brevete.

Academia Europeană de Brevete (EPA) este o instituţie a Organizaţiei Europene de Brevete, iar misiunea sa este de a promova şi sprijini educaţia şi formarea referitoare la proprietatea intelectuală legată de brevete. Academia Europeană de Brevete asigură coordonarea generală a educaţiei externe şi activităţilor de formare ale Oficiului European de Brevete.


Despre Organizaţia Europeană de Brevete (EPO)

Organizaţia Europeană de Brevete este o organizaţie interguvernamentală înfiinţată pe 07 octombrie 1977, având la bază Convenţia Europeană a Brevetelor (EPC), semnată la München în 1973. Organizaţia are două organisme, Oficiul European de Brevete şi Consiliul de Administraţie, care supervizează activităţile Oficiului.

Organizaţia are în prezent 38 de state membre, cuprinzând toate statele membre ale Uniunii Europene, împreună cu Albania,Croaţia, Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei, Islanda, Liechtenstein, Monaco, Norvegia, San Marino, Serbia, Elveţia şi Turcia. Misiunea sa de acordare a brevetelor europene în conformitate cu EPC este efectuată de către Oficiul European de Brevete. Organizaţia îşi are sediul în München.


Despre Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieţei Interne (OHIM)

Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieţei Interne este organismul oficial al Uniunii Europene pentru mărci comerciale şi modele, cu sediul în Alicante. Acesta lucrează de asemenea în parteneriat strâns cu oficiile naţionale de proprietate intelectuală în statele membre ale UE, cu organisme internaţionale şi cu Comisia Europeană, acoperind o gamă largă de aspecte care privesc proprietarii şi utilizatorii de drepturi de proprietate intelectuală.

Oficiul se implică în activităţi de cooperare şi armonizarea cu oficiile naţionale din cadrul UE, precum şi cu instituţii relevante din domeniul proprietăţii intelectuale din afara UE, inclusiv partenerii săi din Trilaterala şi Organizaţia Mondială a Proprietăţii Intelectuale (WIPO). Oficiul menţine, de asemenea, contacte strânse cu organizaţiile de utilizatori importante şi are drept scop să aducă beneficii utilizatorilor de mărci comerciale şi a sistemelor naţionale de mărci, prin promovarea convergenţei dintre birouri, atât în ceea ce priveşte practicile şi instrumentele de proprietate intelectuală.


Despre Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci (OSIM)

Bazele Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci au fost puse în 1906, odată cu gestionarea primei legi române privind brevetele de invenţie.

Începând din 1990, OSIM elaborează şi supune spre aprobare Guvernului strategia dezvoltării protecţiei propreităţii industriale în România şi aplică politica în domeniu. O.S.I.M. administrează un set legi şi acte normative care definesc legislaţia română în domeniul protecţiei proprietăţii industriale.

Ca atribuţie de bază, O.S.I.M. înregistrează şi examinează cererile din domeniul proprietăţii industriale, eliberând titluri de protecţie care conferă titularilor drepturi exclusive pe teritoriul României.