Atribuţii specifice, Programul de lucru, Conturile OSIM Adresa şi telefoanele OSIM Serviciile oferite şi prestate de OSIM Abonamente, RRPI, BOPI Baze de date, Registre şi Publicare electronică, Depunere electronică Centre Regionale Proprietate Intelectuală în Universităţi Căutare in site-ul OSIM Versiunea în limba engleză
ÎN ATENȚIA dumneavoatră:
Până în data de 29 noiembrie 2018 puteți accesa versiunea beta a noului site OSIM care este actualizat în paralel cu cel curent.
Vă rugăm să ne comunicați părerile dvs. privind această versiune beta a noului site OSIM.
Depunere electronică cereri
de înregistrare:
                - brevete de invenţie,
                - mărci,
                - desene şi modele
  Cont IBAN:  
RO05 TREZ 7032 0F33 5000 XXXX
Trezoreria Sector 3, Bucureşti
Cod BIC: TREZROBU
Cod fiscal: 4266081

ÎN ATENŢIA UTILIZATORILOR

Formularul pentru depunerea unei cereri de marcă în format ".pdf" poate fi salvat pe calculatorul dvs. dacă urmaţi aceste instrucţiuni.

În atenţia solicitanţilor de mărci

Cererile de marcă depuse pe e-mail nu vor fi luate în considerare.
>>> detalii aici >>>

             Linked in
  OSIM Brevete de invenţie Modele de utilitate Mărci şi Indicaţii geografice Desene şi modele Topografii de produse semiconductoareCertificate suplimentarede protecţie Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci  

“100 DE ANI DE PROTECȚIE A MĂRCILOR, EVOLUȚII, PERSPECTIVE, PROVOCĂRI”

În perioada 23-25.10.2018 se desfășoară la Sinaia lucrările seminarului ”100 de ani de protecție a mărcilor; evoluții, perspective, provocări”
Un periplu fascinant prin istoria mărcilor românești de ieri și de azi, regimul juridic al mărcilor istorice, proceduri judiciare în fața instanțelor naționale și europene având ca obiect marca, protejarea patrimoniului cultural, sunt câteva din temele ce au fost dezbătute în cadrul acestui eveniment deosebit de important pentru specialiștii din domeniul proprietății industriale.
Principalele modificări legislative privind legea mărcilor, reaua credință ca motiv de refuz și anulare a înregistrării mărcilor, noutățile din domeniul protecției desenelor și modelelor industriale, provocările proiectelor OSIM-EUIPO sunt temele care vor fi supuse discuției și vor încheia acest seminar dedicat Centenarului Marii Uniri.

>>>


Întrevedere bilaterală cu Directorul General OMPI – 2 octombrie 2018, Geneva

În contexul celei de-a 58-a serii de Reuniuni ale Adunărilor Statelor Membre ale Organizației Mondiale a Proprietății Intelectuale (OMPI), care se desfaşoară la Geneva, īn data de 2 octombrie 2018, Delegația României condusă de către dl Ionuț Barbu, Director General OSIM a avut o întrevedere bilaterală cu Directorul General OMPI, dl Francis Gurry.

>>>


Un nou Studiu lansat de Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală - EUIPO
IDENTIFICAREA ȘI ANALIZA PROGRAMELOR MALWARE DE PE SITE-URI SELECTATE, SUSPECTATE DE ÎNCĂLCAREA DREPTURILOR DE AUTOR
>>>

A 58-a Reuniune de Adunări ale Statelor Membre ale Organizației Mondiale a Proprietății Intelectuale (OMPI), 24 septembrie - 2 octombrie 2018, Geneva

În perioada 24 septembrie – 2 octombrie 2018, delegaţia României participă la cea de-a 58-a Reuniune de Adunări ale Statelor Membre ale Organizației Mondiale a Proprietății Intelectuale (OMPI), care se desfăşoară la Geneva, Elveţia. În calitate de stat membru OMPI, România este reprezentată de către Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci (OSIM), Oficiul pentru Drepturile de Autor din România (ORDA) şi Reprezentantul permanent al României pe lângă Oficiul Naţiunilor Unite de la Geneva şi Organizaţiile Internaţionale cu sediul în Elveţia.
>>>Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci organizează la Sinaia, în perioada 23-25.10.2018, la Hotel Mara,
Seminarul naţional cu tema:
“100  DE ANI DE PROTECŢIE A MĂRCILOR; EVOLUŢII, PERSPECTIVE, PROVOCĂRI  ÎN ROMÂNIA“

Detaliile organizatorice şi Programul evenimentului   >>>


Simpozionul Internațional

”PROPRIETATEA INDUSTRIALĂ ÎNTR-O ECONOMIE INOVATIVĂ” - ediția a XIV-a

În perioada 6-7 septembrie 2018, delegația OSIM condusă de Dl. Director General Ionuț BARBU, participă, la invitația D-nei Alicjia Adamczack Președintă a Oficiului de Brevete din Republica Polonia, la cea de-a XIV-a ediție a Simpozionului Internațional ”PROPRIETATEA INDUSTRIALĂ ÎNTR-O ECONOMIE INOVATIVĂ” desfășurat sub înaltul patronajul onorific al Președintelui Republicii Polonia.

>>>


Experienţa României în protecţia resurselor genetice şi cunoştinţelor tradiţionale,
prezentată la Conferinţa la Nivel Înalt de la Beijing între autoritățile publice cu atribuții în domeniul PI
din ţările de-a lungul Centurii şi Drumului

În perioada 28 - 29 august 2018, delegaţia României condusă de către Directorul General al Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci, dl Ionuţ Barbu şi dna Mirela-Liliana Georgescu, Şef Serviciu Examinare Fond Chimie-Farmacie, au participat la Conferinţa la Nivel Înalt între autoritățile publice cu atribuții în domeniul proprietăţii intelectuale din ţările de-a lungul Centurii şi Drumului, organizată la Beijing de către Administraţia Naţională de Proprietate Intelectuală a Republicii Populare Chineze (CNIPA) în cooperare cu Organizaţia Mondială a Proprietăţii Intelectuale (OMPI) şi alte autorităţi guvernamentale relevante din China.

>>>
Programul de lucru în perioada 14 august - 7 septembrie 2018:

- în zilele de 9, 13, 14, 20, 21, 22, 23, 27, 28, 29, 30 august 2018 şi 3, 4, 5, 6 septembrie 2018 programul de lucru al OSIM va începe la orele 800 şi se va încheia la orele 1700,
- în zilele de 10, 24 şi 31 august 2018 programul de lucru al OSIM va începe la orele 800 şi se va încheia la orele 1600,
- în ziua de 7 septembrie 2018 programul de lucru al OSIM va începe la orele 800 şi se va încheia la orele 1500.
[ Conform H.G. nr. 595/2018 - art.1, alin. (1) şi alin.(2) ]

Vineri, 08 iunie 2018, doi reprezentanţi ai OSIM au participat la Conferinţa "Contrafacerile în industria alimentară" şi la cea de-a doua Ediţie a "Galei proprietăţii intelectuale", organizate de Camera Naţională a Consilierilor în Proprietate Industrială din România, Legal Magazin şi Camera de Comerţ şi Industrie Bucureşti, ce s-au desfăşurat în Aula Carol I a Palatului Camerei de Comerţ şi Industrie Bucureşti.
În cadrul conferinţei au fost atinse următoarele teme de discuţie: "Rolul autorităţilor în asigurarea respectării drepturilor de proprietate industrială", "Sectoarele din industria agroalimentară cele mai afectate de fenomenul contrafacerii", "Studii de caz – companii care îşi protejează eficient mărcile Jurisprudenţă în domeniul contrafacerilor", "Activităţi de creştere a gradului de conştientizare cu privire la valoarea proprietăţii intelectuale şi prejudiciile cauzate de contrafacere şi piraterie", ocazie cu care, reprezentantul OSIM a prezentat tema "Rolul OSIM în respectarea şi apărarea drepturilor de proprietate industrială şi lupta împotriva contrafacerii.
Totodată, în cadrul Galei proprietăţii intelectuale, OSIM a primit "Premiul pentru contribuţia majoră la respectarea drepturilor de proprietate industrială.


>>>


6 IUNIE - ZIUA MONDIALĂ DE COMBATERE A CONTRAFACERII

RAPORT DE SINTEZĂ PRIVIND ÎNCĂLCAREA DPI 2018 - EUIPO


60 de miliarde euro se pierd în fiecare an în Uniunea Europeană din cauza contrafacerilor din 13 sectoare economice majore.
Noile cercetări efectuate de Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO) arată că, în fiecare an, în 13 sectoare economice se pierd 60 de miliarde euro din cauza contrafacerilor.

>>>

„Invenţii implementate cu ajutorul calculatorului protejate prin modele de utilitate” a reprezentat tema care a fost dezbătută în cadrul Conferinţei PRIA IT&C and Intellectual Property ce s-a desfăşurat la Athenee Palace Hilton Bucureşti.


>>>

În perioada 17-19 mai experţii OSIM au participat la a X-a ediţie a expoziţiei EUROINVENT 2018. Expoziţia a fost organizată de Forumul Inventatorilor din România, Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi şi Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi în colaborare cu numeroase instituţii academice naţionale şi internaţionale.
Specialiştii OSIM au avut şi de această dată ocazia de a răspunde sutelor de întrebări privind procedura de brevetare a soluţiilor tehnice sau de înregistrare a mărcilor şi desenelor industriale.

>>>

17.05.2018

OSIM a participat cu expoziţia „PUTEREA ISTORIEI 1918-2018”,dedicată brevetelor regale şi mărcilor înregistrate acum 100 de ani, la cea de-a doua ediţie a conferinţei „Connecting Europe through Innovation”, organizată de doamna europarlamentar Claudia Țapardel în colaborare cu Ministerul Economiei și Parlamentul României.


Ziua mondială a Proprietăţii Intelectuale 2018 Conferinţa “Powering Change: Women in Innovation and Creativity”

La initiaţiva Ambasadei Statelor Unite ale Americii la Bucuresti, conferinţa a avut loc în data de 16 mai 2018 şi a urmat tema din acest an a zilei internaţionale a Proprietăţii Intelectuale, dedicată aportului femeilor la dezvoltarea economică şi industrială in România şi în lume. În cadrul evenimentului, specialişti din cadrul OSIM au susţinut o serie de prezentări privind importanţa şi activităţile oficiului nostru şi de asemenea un omagiu adus femeilor inventatoare.


Seminar
„PROMOVAREA PROTECȚIEI PROPRIETĂȚII INDUSTRIALE ÎN ROMÂNIA – IMPLICAREA CENTRELOR REGIONALE PATLIB”

În data de 15 mai 2018, în cadrul OSIM, s-au desfăşurat lucrările Seminarului cu tema „PROMOVAREA PROTECȚIEI PROPRIETĂȚII INDUSTRIALE ÎN ROMÂNIA – IMPLICAREA CENTRELOR REGIONALE PATLIB”
În cuvântul de deschidere, Dl. Ionuț Barbu - Director General al OSIM, a subliniat importanța activității Centrelor Regionale PATLIB în ceea ce privește promovarea protecției proprietății industriale în țară, remarcând rolul Centrelor în crearea și consolidarea unei culturi în acest domeniu.
Seminarul a reprezentat atât un eveniment de un înalt nivel profesional cât și un bun prilej de schimb de experiență între specialiştii OSIM şi reprezentanţii Centrelor Regionale PATLIB.


>>>


3-4 mai 2018, Conferinta PATLIB 2018, Ljubljana, Slovenia

Felicitări reprezentanților CRPPI-PATLIB Cluj șI CRPPI-PATLIB Iași pentru prezentările susținute în cadrul Conferinței!
Mult succes tuturor specialiștilor din cadrul CRPPI-PATLIB România în activitatea de promovare a importanței protecției proprietății industriale!
Mulţumim tuturor celor care au sărbătorit alături de noi Ziua Mondială a Proprietăţii Intelectuale!
În perioada 25 – 26 aprilie 2018, o delegație din cadrul Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova (AGEPI), formată din specialiștii în domeniul tehnologiilor informaționale și e-transformare a efectuat o vizita de lucru la OSIM.
În cadrul vizitei, delegația AGEPI a avut discuții cu Conducerea OSIM și a efectuat un schimb de experienţă cu specialiștii din cadrul OSIM vizând sistemele „front office”/”back office” şi diseminare informaţii utilizate în cadrul OSIM pentru mărci, desene şi modele industriale.
Vizita se înscrie în seria schimburilor de experiență prevăzute în Programul comun de cooperare între OSIM și AGEPI pentru anii 2018-2019.26 APRILIE 2018 - ZIUA MONDIALĂ  A PROPRIETĂŢII  INTELECTUALE 

Cu ocazia Zilei Mondiale a Proprietăţii Intelectuale, în anul Centenarului Marii Uniri a României,
Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci vă invită să vizitaţi expoziţia „PUTEREA ISTORIEI” dedicată brevetelor regale şi mărcilor înregistrate acum 100 de ani.

Expoziția este deschisă în data de 26 aprilie 2018, între orele 1000 şi 1800, la sediul OSIM din str. Ion Ghica nr.5 Bucureşti.

Totul este pregătit! Vă așteptăm să ne vizitați!Academia Oficiul European de Brevete (OEB) cu sprijinul Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci (OSIM), organizează în ziua de 12.07.2018 la Bucureşti, seminarul PR32-2018 cu tema “Procedura PCT la OEB”

În cadrul acestui eveniment, participanţii vor putea afla informaţii noi cu privire la sistemul PCT (Patent Cooperation Treaty) şi serviciile oferite de catre OEB în acest sens. De asemenea, vor fi prezentate ultimele dezvoltări şi aspecte procedurale legate de sistemul PCT.
Seminarul se adresează în mod direct consilierilor PI şi personalului auxiliar al acestora.
Vă invităm să vă înregistraţi până la data de 11.06.2018. Având în vedere că locurile sunt limitate (maxim 40 locuri), participarea la seminar se va face în ordinea înscrierii.
Pentru mai multe informaţii şi înscriere, vă rugăm accesaţi următorul link:  Registration PR32-2018.În temeiul art.1 alin (1) din H.G. nr. 207/2018   ziua de 30 aprilie  2018 se stabileşte ca zi liberă.
Termenele de plată a taxelor în procedurile OSIM, cât şi termenele pentru îndeplinirea oricăror acte de procedură, ajunse la scadenţă în ziua 30 aprilie  2018, se prelungesc până la sfârşitul primei zile lucrătoare, respectiv 02 mai 2018.

În perioada 18 aprilie - 10 mai 2018, programul de lucru al OSIM va fi după cum urmează:

a) în zilele cuprinse în intervalul  18-19 și 23-26 aprilie,  2-3 și 7-10 mai 2018 programul de lucru al OSIM va începe la orele 800 şi se va încheia la orele 1700
b) în zilele de 20 și 27 aprilie 2018 programul de lucru al OSIM va începe la orele 800 şi se va încheia la orele 1500;
c) în ziua de 4  mai  2018 programul de lucru al OSIM va începe la orele 800 şi se va încheia la orele 1430.Academia OEB, în colaborare cu OSIM, organizează în perioada 10-13 aprilie, la București, Seminarul OS20/2018 cu titlul "Sistemul brevetului European, de la solicitare până la acordare" .
Evenimentul se adresează examinatorilor de brevete și se bucură de prezența la București a unui număr de 34 examinatori din 17 oficii naționale din Europa, inclusiv din OSIM.
>>>OSIM şi „ŞCOALA ALTFEL”

Elevilor din colegiile/liceele „Miguel Cervantes”, „Mircea Vulcănescu”, „Mihai Bravu”, „Gheorghe Airinei” şi „Octav Onicescu” le-au fost prezentate noţiuni generale privind importanţa protecţiei proprietăţii industriale. Interesul tinerilor pentru acest domeniu a fost dovedit de numărul mare de întrebări adresate specialistului OSIM.
Felicitări cadrelor didactice care au făcut posibilă această acţiune!

>>>


"Şcoala altfel" în vizită la OSIM - 27.03.2018

O experienţă unică pentru elevii Liceului Teoretic Alexandru Vlahuţă!
Mulţumim cadrelor didactice pentru această iniţiativă ce se încadrează în obiectivul instituţiei de creştere a gradului de conştientizare a mediului preuniversitar asupra importanţei protecţiei proprietăţii industriale.

>>>


Salonul Internațional Proinvent 2018

Salonul Internațional Proinvent 2018 s-a desfăşurat în perioada 21-23 martie 2018 în Sala Polivalenta din Cluj-Napoca.
Salonul s-a bucurat de participarea a numeroase personalități politice precum și din mediul universitar și cel de afaceri. Astfel, în deschiderea Salonului au adresat cuvinte de mulțumire, felicitări și aprecieri, Rectorul Universității Tehnice Cluj, Dl. Prof. Dr. Ing. Vasile Țopa, Ministrul Secretar de Stat de la Ministerul Educației Naționale, Dl. Ioan Groza, Prefectul Județului Cluj, Dl. Ioan Aurel Cherecheș, Primarul Municipiului Cluj, Dl. Emil Boc, Rectorul Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară Cluj, Dl. Prof. Dr. Cornel Cățoi, Rectorul Universității de Artă și Design Cluj, Prof. Dr. Radu Moraru.
Delegația OSIM a transmis, în cadrul deschiderii, mesajul conducerii OSIM, al D-lui Director General Ionuț Barbu prin care a adresat felicitări organizatorilor și i-a asigurat de susținerea OSIM în ceea ce privește promovarea protecției proprietății industriale.


>>>Participarea Directorului General OSIM, Ionuţ Barbu
la Conferinţa Internaţională “Proprietatea Industrială – prezent şi viitor“

În contextul Preşedinţiei Bulgariei la Consiliul Uniunii Europene, în data de 16 martie 2018, domnul Ionuţ Barbu, Directorul General al OSIM a participat la Conferinţa Internaţională “Proprietatea Industrială – prezent şi viitor“, organizată la Sofia de către Oficiul pentru Brevete din Bulgaria în colaborare cu Ministerul Culturii din Bulgaria, Organizaţia Mondială a Proprietăţii Intelectuale (OMPI) şi Oficiul European de Brevete (OEB).>>>
Conferinţă - Proprietatea Intelectuală şi IT&C


În data de 14 martie s-a desfăşurat Ia Iaşi Conferinţa Proprietatea Intelectuală şi IT&C. Directorul Direcţiei Brevete de Invenţie dl Adrian Negoiţă a interacţionat cu cei peste 60 de participanţi pe teme de real interes cum ar fi:

- Protejarea soluţiilor IT&C prin model de utilitate – avantaje şi dezavantaje;
- Invenţiile create din fonduri publice – persoana îndreptăţită la acordarea brevetului;
- Stadiul tehnicii relevant - evitarea postării soluţiilor tehnice pe Internet înainte de depunerea cererilor de brevet/model de utilitate;
- Espacenet – literatura de brevete RO>>>Un nou raport publicat de Oficiului Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuala (EUIPO) şi Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OECD).

Comerțul cu mărfuri contrafăcute şi zonele de liber schimb


>>>


Seminar OSIM — EUIPO

În data de 6 martie 2018, în cadrul hotelului Novotel, s-au desfăşurat lucrările seminarului cu tema „Procedura de apel şi jurisprudenţa Oficiului Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO)”

Cei 50 de participanţi, consilieri în proprietate industrială, avocaţi, consilieri juridici, au interacţionat cu specialiştii de la EUIPO, realizând astfel un schimb de experienţă benefic activităţii de reprezentare a clienţilor în faţa oficiului.


>>>Întâlnire bilaterală OSIM - AGEPI
2 - 3 martie 2018

La Chișinău s-a desfășurat, în perioada 2-3 martie 2018, întâlnirea bilaterală la nivel de Directori Generali ai Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci şi Agenţiei de Stat pentru Proprietate Intelectuală din Republica Moldova.

Întrevederea a avut ca scop consolidarea relaţiilor bilaterale de cooperare OSIM-AGEPI în domeniul proprietăţii industriale și semnarea Planului comun de cooperare pentru anii 2018-2019. Au fost trecute în revistă evoluțiile recente ale celor două oficii precum și provocările cu care se confruntă în etapa actuală.

>>>Un nou Studiu lansat de Oficiul Uniunii Europene
pentru Proprietate Intelectuală - EUIPO

COSTUL ECONOMIC
AL ÎNCĂLCĂRII DREPTURILOR DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ
ÎN SECTORUL ANVELOPELOR ȘI ÎN CEL AL BATERIILOR


Se estimează că industria legitimă pierde anual 2,2 miliarde EUR din cauza prezenței anvelopelor contrafăcute pe piața UE și 180 de milioane EUR din cauza bateriilor contrafăcute, ceea ce corespunde unui procentaj de 7,5% și, respectiv, de 1,8% din vânzările acestor sectoare.

Țara cel mai puțin afectată de contrafacerea anvelopelor și a bateriilor în termeni relativi este Finlanda (3,1% și, respectiv, 0,8%), iar țara cea mai afectată este Lituania (19,2% și, respectiv, 5%). În termeni absoluți, impactul cel mai mare se înregistrează în  . . .Ziua de 17 ianuarie, reprezintă pentru noi, toți cei ce lucrăm în domeniul proprietății industriale, angajați ai OSIM, consilieri în proprietate industrială, reprezentați ai Centrelor Regionale de promovare a proprietății intelectuale, profesori și avocați, aniversarea primei Legi a brevetelor din România.
Așa cum scriam și în anii precedenți, după numeroase discuții, argumente pro și contra necesității unei astfel de legi în România anilor 1900, mulțumită susținerii de către ilustrul magistrat și politician Ion N. Lahovari, este promulgată şi publicată în 17 ianuarie 1906, Legea asupra brevetelor de invențiune, care a fost în vigoare până în anul 1967.

Deosebit de importante sunt prevederile acestei legi precum și impactul acestora asupra stimulării aplicării brevetelor și a încurajării inventatorilor.

În acest sens, cităm câteva aspecte și comentarii din Monografia ”DIN ISTORIA PROTECȚIEI PROPRIETĂȚII INDUSTRIALE ÎN ROMÂNIA”, Autori A Bădărău, P. Ciontu, N. Mihăilescu, editată de OSIM în 2003.

Astfel, Legea brevetelor conținea 42 articole, fiind structurată  pe următoarele
nouă capitole:

- Disposțiuni generale
- Durata brevetului
- Efectul brevetului de invențiune
- Formalitățile de îndeplinit pentru a obține brevetul de invențiune
- Taxele brevetului
- Serviciul de brevete
- Despre acțiunile în nulitate și decădere
- Despre contrafaceri, despre urmărirea și pedepsirea contrafacerei
- Disposițiuni particulare și tranzitorii.

În continuare în Monografie sunt redate succint, câteva dintre prevederile primei Legi a brevetelor din România:

Brevetul de invenție. Conform legii, orice persoană care a făcut o invenție nouă sau a adus o perfecționare la o invenție existentă , susceptibilă de a fi exploatată ca un obiect de industrie sau de comerț, “va putea obține drepturi exclusive și temporare de  exploatație în România, prin acordarea unui brevet de invențiune sau de perfecționare'' Acordarea brevetelor. Legea, stabilea două principii pentru acordarea brevetelor, și anume, acordarea fără examinare prealabilă și, respectiv, fără nici o garanție de orice natură din partea statului. Îndeplinirea condiţiilor de brevetare, era de competenţa instanţelor de judecată și urma a fi analizată în cazul unor acțiuni în anulare a brevetelor.

Stimularea aplicării brevetelor. Legea stimula titularii de brevete care “au fundat un stabiliment, în scop exclusiv de a executa obiectul brevetat”, prin aceea că puteau beneficia de avantajele “legii pentru încuragiarea industriei naționale”. Aici se aveau în vedere scutiri de impozite, de taxe vamale ș.a., prevăzute de legea din 1887, cu modificările ulterioare. Acest text ne arată că statul din acea vreme era interesat în dezvoltarea unei creații tehnice proprii.

Drepturi și obligații. Titularul brevetului avea dreptul exclusiv de a exploata, în folosul său, obiectul brevetat. Obligația de bază a titularului de brevet era exploatarea invenției pe teritoriul României. Neexploatarea invenției într-un interval de 4 ani, de la data acordării brevetului, sau întreruperea sa pe timp de doi ani, era sancționată prin decăderea din drepturi a titularului.

Serviciul de brevete. În lege se prevedea că toate chestiunile privitoare la brevetele de invențiune vor fi în atribuțiunile Ministerului Agriculturii, Industriei, Comerțului și Domeniilor, al Serviciului industriei și al brevetelor, creat prin această lege, în cadrul căruia funcționa un birou, numit la început “Biroul pentru aplicarea legii brevetelor de invențiune”, format, din trei persoane. Mai târziu, în 1920, acesta va deveni Oficiul Proprietății Industriale.

Măsuri de încurajare a inventatorilor. Legea, prevedea că, taxele încasate vor servi pentru “înființări de muzee și agenții industriale în țară și străinătate” precum și ca subvenții de încurajare a inventatorilor români, lipsiți de mijloace, pentru a “executa aparatul brevetat”.

Legea s-a bucurat de o deosebită apreciere, în revista La Propriété Industrielle  nr. 2, din februarie 1906, fiind publicat un studiu asupra legii române a brevetelor, care consideră că , în ansamblul său, legea conține toate elementele unei legi bune și că protecția pe care o va acorda invențiilor noi va contribui la dezvoltarea economică a României.

La aniversarea a 112 ani de la publicarea primei Legi a brevetelor din România, aducem un respectuos omagiu celor care au pus bazele cadrului juridic al sistemului de brevete în țară și ne dorim ca, prin profesionalism și competență, să contribuim la îndeplinirea dezideratelor acestora.

La mulți ani!


Stimați clienți, parteneri și colaboratori,

Pe această cale vă facem cunoscut faptul că începând cu data de 12.12.2017 se modifică programul de lucru cu publicul al casieriei instituției care va fi deschisă de Luni pană Joi între orele 8.30 – 10.00, 12.30 – 16.00 și Vineri între orele 8.30 – 10.00, 12.30 – 13.30.

În speranţa unei bune colaborări în viitor, vă dorim Sărbători fericite şi un nou an 2018 plin de împliniri !

Un nou Studiu lansat de Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală - EUIPO
„PROTECȚIA ȘI CONTROLUL INDICAȚIILOR GEOGRAFICE PENTRU PRODUSELE AGRICOLE ÎN STATELE MEMBRE ALE UE” 


Obiectivul principal al studiului este  >>>

OEB împreună cu Institutul de cercetare Handelsblatt au lansat un nou studiu: "Brevetele şi a 4a revoluţie industrială (4IR)"
http://www.epo.org/news-issues/news/2017/20171211.htmlÎn data de 28 noiembrie 2017 s-a desfășurat în incinta Camerei de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură Constanța Seminarul cu tema: Protecția proprietății industriale și inovarea-sprijin pentru internaționalizarea firmelor.

Evenimentul organizat în colaborare cu Centrul Regional de Promovare a Proprietății Intelectuale Constanța și Centrul Enterprise Europe Network s-a bucurat de prezența a peste 50 de reprezentanți ai mediului de afaceri și ai mediului academic local.
Temele supuse dezbaterii s-au referit la serviciile OSIM, cercetarea documentară în bazele de date din domeniul brevetelor de invenție, al mărcilor și al designului, și la studiile EUIPO privind contrafacerea și pirateria.


>>>Un nou studiu EUIPO
Cercetare privind modelele de afaceri online care încalcă drepturi de proprietate intelectuală - Etapa 2
Magazine online suspectate de încălcarea mărcilor prin folosirea numelor de domeniu utilizate anterior


Fenomenul a fost raportat    ...


Delegația României  participă la cea de-a 57-a sesiune a Adunării Generale a statelor membre ale Organizației Mondiale a Proprietății Intelectuale (OMPI), desfăşurată la Geneva în perioada 2-11 octombrie 2017.

În cadrul sesiunii, la care participă delegațiile a 191 de state, se face o analiză a activității desfășurate în perioada octombrie 2016 - octombrie 2017 și se iau decizii în legătură cu propunerile pentru activități viitoare care au ca scop armonizarea legislativă în domeniul proprietății intelectuale. Programele de cooperare care se vor derula între statele membre și OMPI sunt un punct importat pe ordinea de zi și au ca scop dezvoltarea culturii în domeniul proprietății intelectuale în sprijinul inovării și al respectării dreptului de autor și al drepturilor conexe.

În perioada 26 – 28 septembrie 2017, o delegație din cadrul Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova (AGEPI), formată din specialiștii în domeniul mărcilor, desenelor și modelelor industriale a efectuat o vizita de lucru la OSIM. În cadrul vizitei, delegația AGEPI a avut discuții cu Conducerea OSIM și a efectuat un schimb de experienţă cu specialiștii din cadrul OSIM vizând aspecte practice ale protecției celor două obiecte de proprietate industriala, precum și modalitățile de diseminare a informațiilor privind cele două tipuri de protecție.

Vizita se înscrie în seria schimburilor de experiență prevăzute în Planul comun de colaborare între OSIM și AGEPI pentru anii 2016-2017.


>>>În perioada 21-22 septembrie 2017, Organizaţia Mondială a Proprietății Intelectuale (OMPI), în colaborare cu Oficiul Român pentru Drepturile de Autor (ORDA), Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci (OSIM) și Universitatea Româno-Americană, a organizat  la București Conferința Sub-regională “Intellectual Property (IP) in the Digital Economy for Small and Medium-sized Enterprises (SMEs)”

>>>Specialiștii OSIM au fost prezenți în data de 21.09.2017, la evenimentul organizat cu ocazia lansării Asociaţiei pentru Combaterea Traficului Ilicit Viitorul - ACTIV, care a avut loc în sala de conferințe Enescu a hotelului Athene Palace Hilton-București.

Seminarul a reunit peste 50 de participanți din mediul politic, mediul de afaceri, reprezentanți ai asociațiilor de producători din industria textilă, industria tutunului, industria băuturilor spirtoase, precum și reprezentanți ai Direcției Generale a Vămilor și ai Poliției de frontieră, care au efectuat scurte prezentări a acțiunilor întreprinse în vederea combaterii traficului ilicit.

Delegația OSIM formată din D-na Carmen Solzaru, și D-na Elisabeta Berceanu, a prezentat o lucrare referitoare la studiile efectuate de către EUIPO prin Observatorul European al Încălcărilor Drepturilor de Proprietate Intelectuală, în acest context făcând totodată și o scurtă prezentare a rolului OSIM ca autoritate unică pe teritoriul României care asigură protecţia drepturilor de proprietate industrială.

Atât programul de lucrări, alegerea lectorilor cât și organizarea în ansamblu au făcut ca evenimentul să fie deosebit de reușit, continuarea acestui tip de seminarii fiind așteptată de către toți participanții.


>>>Întâlnire  bilaterală OSIM – AGEPI
7 - 8 Septembrie 2017


În scopul dezvoltării continue a relațiilor reciproc avantajoase stabilite între Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci (OSIM) şi Agenția de Stat pentru Proprietate Intelectuală (AGEPI) din Republica Moldova, în data de 7 septembrie 2017, la Chișinău, a avut loc întâlnirea bilaterală la nivel de Directori Generali ai celor două oficii.

>>>"MĂRCILE ȘI INDICAȚIILE GEOGRAFICE ÎN CONTEXTUL ECONOMIC ACTUAL – MODIFICĂRI LEGISLATIVE; PRACTICA EXISTENTĂ ÎN PROCEDURA DE ÎNREGISTRARE"

În perioada 30.08-01.09.2017 s-au desfăşurat la Sinaia lucrările seminarul cu tema "Mărcile și indicațiile geografice în contextul economic actual – modificări legislative; practica existentă în procedura de înregistrare".
Cei peste 70 de specialişti din domeniul proprietăţii industriale care au participat la acest eveniment deosebit de important, au dezbătut aspecte privind reforma dreptului european al mărcilor, consecințele asupra legislației române în materie, acordul de coexistență, consimțământul la înregistrare și riscul de confuzie între mărci în România și Uniunea Europeană. Perspectiva națională și europeană privind Indicațiile geografice vs mărci precum şi experiența Republicii Moldova în domeniul protecţiei indicațiilor geografice şi denumirilor de origine au ridicat o serie de întrebări pe marginea cărora au avut loc dezbateri care au adus un plus valoare evenimentului.
Au fost prezentate proiectele EUIPO care urmează să fie implementate la nivelul OSIM precum şi practica EUIPO referitoare la examinarea opoziţiilor formulate împotriva mărcilor dintr-o singură literă. Toate temele prezentate au fost apreciate ca fiind de un real interes, iar discuţiile pe marginea acestora au prilejuit un real schimb de experienţă.


Experţii OSIM au prezentat noutăţi legislative şi au punctat elemente practice privind înregistrarea mărcilor şi desenelor la nivel naţional şi European.


>>>   Stimaţi utilizatori ai registrelor online pentru Mărci, Desene şi Modele:
Suntem bucuroşi să vă anunţăm că, începând de astăzi, OSIM pune la dispoziţia publicului noile aplicaţii pentru efectuarea de căutări în aceste registre.
Veţi avea la dispoziţie mai multe criterii de căutare, facilităţi de descărcare a datelor, o nouă grafică, precum şi alte îmbunătăţiri care sperăm să contribuie la creşterea calităţii activităţii de diseminare a informaţiilor din domeniul proprietăţii industriale.
Fiecare aplicaţie are un ghid de utilizare (Help) accesibil imediat la deschiderea acestora. Aveţi la dispoziţie şi modalitatea de a comunica rapid orice probleme legate de funcţionarea acestor noi aplicaţii.


Atragem atenţia celor care au stocat ca "bookmarks" vechile adrese web (URL) pentru registrele online de pe site-ul OSIM în browser, să le înlocuiască cu noile adrese:
       - pentru registrul Mărci: http://api.osim.ro:8083/TMreg
       - pentru registrul Desene şi Modele: http://api.osim.ro:8083/DMreg
Nimic nu rezistă în timp precum înregistrarea propriilor mărci.
OSIM anunţă, cu mândrie, că în Registrul Naţional al Mărcilor a fost înregistrată


Specialiștii OSIM au fost prezenți în data de 18.07.2017, la seminarul organizat de PRIA EVENTS în colaborare cu OSIM, în sala de conferințe a Hotelului RADISSON-București.

Peste 50 de participanți din mediul de afaceri, cabinete de consilieri în PI și avocați, Camere de comerț, și mediul bancar au apreciat prezentările domnului Adrian Negoiță, și a doamnelor Carmen Solzaru, Eugenia Nicolae, Elisabeta Berceanu, care s-au referit la necesitatea documentării   >>>
Un nou studiu EUIPO
"Protecția inovării prin secrete comerciale și brevete: Factori determinanți pentru firmele din Uniunea Europeană"


Acest studiu amplu, efectuat de Observatorul European pe baza unui exercițiu pilot implementat în Germania și publicat în septembrie 2016, utilizează datele obținute în urma examinării importanței secretelor comerciale și relația acestora cu brevetele în 24 State Membre UE.

Din acest studiu se desprind următoarele    >>>EUIPO lansează două noi studii
cu ocazia evenimentului "The International IP Enforcement Summit"
desfăşurat în Berlin în 22 iunie 2017 !

"Harta traseelor reale de comerţ cu produse contrafăcute"  este un raport comun OECD/EUIPO în care sunt "cartografiate" traseele comerciale din zece sectoare majore ale contrafacerii, sectoare care însumează mai mult de jumătate din totalul estimat global al comerţului cu produse contrafăcute.
Raportul arată cum sunt  grupurile de crimă organizată implicate şi în cazurile de încălcare a drepturilor de PI.
Veţi afla din acest document cum aceste grupări, din UE, sunt implicate în distribuirea de produse contrafăcute în ţări din afara Uniunii prin organizarea importului, transportului, depozitării şi distribuirii acestor bunuri contrafăcute pe teritoriul Uniunii Europene.


"Raport privind situaţia în 2017 a contrafacerii şi pirateriei din Uniunea Europeană" 
Document comun EUIPO/EUROPOL care prezintă evoluţia contrafacerii şi pirateriei din Uniunea Europeană, atât prin metode online cât şi offline. Raportul indică principalele puncte de tranzit prin care produsele contrafăcute sunt trimise în Africa, Uniunea Europeană şi SUA. În raport sunt prezentate şi diversele modalităţi de transport utilizate pentru distribuirea la niveluri alarmant de mari ale produselor contrafăcute.
Seminarul  "PROTECŢIA PROPRIETĂŢII INDUSTRIALE LA NIVEL NAŢIONAL ŞI EUROPEAN"

desfaşurat  în data de 14.06.2017  la Piteşti în sediul Camerei de Comerţ  şi Industrie Argeş cu sprijinul reprezentanţilor acesteia precum şi al Centrului regional ARGEŞ, găzduit de Universitatea din PITEŞTI a reunit reprezentanţi al mediului de afaceri local, mediului academic şi consilieri în proprietate industrială.

Experţii OSIM au prezentat noutăţi legislative şi au punctat elemente practice privind înregistrarea mărcilor şi desenelor la nivel naţional şi European.


Un nou studiu al EUIPO a fost lansat !
Utilizarea derivată a conținutului aparținând domeniului public - Industria cinematografică


Oficiul Austriac de Brevete a prezentat în cadrul Festivalului Pioneers-2017 prima identitate virtuală, Albert, care ajută clienţii să regăsească mărcile comerciale în tmview !      >>>Biblioteca Judeţeana I.A. Bassarabescu din Giurgiu a fost gazda unui eveniment deosebit de important privind crearea unei culturi în domeniul proprietăţii industriale în mediul preuniversitar. Inspectori şcolari, cadre didactice şi numeroşi elevi au audiat prezentările specialiştilor din OSIM. Tinerii au interacţionat cu lectorii şi au prezentat proiectele inovative pregătite special pentru acest eveniment.
Acţiunea, ce a avut loc în data de 26 mai, a fost organizată de Colegiul Naţional Ion Maiorescu în colaborare cu Liceul Tehnologic Ion Barbu şi Liceul Teoretic Nicolae Cartojan din Giurgiu.


În ziua de 25 mai 2017, s-au desfăşurat la Hotel Athenee Plalace Hilton din Bucureşti, lucrările Seminarul ʺProtecţia şi asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală cu privire la piesele de schimb autoʺ, organizat de Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci din România, în colaborare cu Organizația Mondială a Proprietății Intelectuale (OMPI).


Departamentul de Electrotehnică al Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava a  organizat în parteneriat cu Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci, în data de   25 mai 2017 Seminarul omagial ”In memoria Profesor Universitar dr. ing. Dorel CERNOMAZU”, inventator de elită, și creator de școală, membru al comunității academice sucevene.


Simpozionul ROMINVENT cu tema “Contrafacerea şi pirateria în domeniul proprietăţii intelectuale” a ajuns la a XIX-a ediţie.
Vă aşteptăm în perioada 11-13 octombrie 2017, la Hotel Sport, complexul Ana Hotels din Poiana Braşov.
Vom reveni curând cu detalii privind programul evenimentului.


În perioada 9-10 mai 2017, a avut loc în București, Seminarul sub-regional cu tema ”Teaching Intellectual Property to the Youth” organizat de OMPI în cooperare cu ORDA, OSIM, Ministerul Educației Naționale - MEN, Universitatea Româno-Americană și Asociația Științifică pentru Dreptul Proprietății Intelectuale (ASDPI).

În cadrul Seminarului au fost prezentate lucrări cu teme de un real interes referitoare la drepturile de autor și la drepturile de proprietate industrială, precum și rezultatele implementării unor cursuri de proprietate intelectuală în învățământul preuniversitar. De asemenea, lucrările seminarului au  fost prilejul unui schimb de experiență între specialiștii din cadrul instituțiilor participante și un număr mare de cadre didactice implicate în învățământul  preuniversitar.
>>>


Specialiştii OSIM au participat la Salonul Internaţional al Inovării şi Cercetării Ştiinţifice Studenţeşti - ”Cadet INOVA’17” – organizat de Academia Forţelor Terestre “Nicolae Bălcescu” la Sibiu în data de 27-29 Aprilie 2017, eveniment desfăşurat sub Înaltul Patronaj al Forumului Inventatorilor Români Iaşi (FIR) şi inclus în Agenda Culturală a Sibiului.
Salonul a cuprins o secțiune dedicată evocării omagiale “In Memoriam – Gerontolog, inventator, acad. prof. univ. dr. med. Ana ASLAN (1897 - 1988)” în cadrul căreia, delegația OSIM a susţinut o lucrare cu tema ”Inovarea pentru o viață mai bună”, în care au fost prezentate unele dintre brevetele de invenție având ca inventator pe dna. Ana ASLAN, ca un model al strategiei de protecție a rezultatelor cercetării științifice și valorificare a acestora prin produsele comercializate sub marca devenită notorie GEROVITAL.


OSIM în colaborare cu Universitatea ”Lucian Blaga”, Centrul Regional PATLIB–Sibiu şi Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Sibiu, a organizat în data de 26 aprilie 2017 seminarul cu tema “Inovarea pentru o viață mai bună”.

Evenimentul s-a adresat atât mediului universitar cât și IMM-urilor din Sibiu, și a constat în prezentarea de către lectorii din OSIM, ULBS și Centrul PATLIB Sibiu a unor lucrări specifice domeniului proprietății industriale, referitoare la brevete de invenție, mărci, desene și modele, precum și la serviciile OSIM.Ziua Mondială a Proprietăţii Intelectuale
a fost sărbătorită şi în cadrul Universităţii
din Piteşti.

Inovarea pentru o viaţă mai bună, brevetul european cu efect unitar, marca europeană şi designul comunitar au fost temele dezbătute în cadrul întâlnirii.
Ziua Mondială a Proprietăţii Industriale - 26 aprilie 2017

"Inovarea - pentru o viaţă mai bună"

Mesajul Directorul General OMPI Francis Gurry

Un nou studiu al EUIPO a fost lansat !
CETĂŢENII EUROPENI ŞI PROPRIETATEA INTELECTUALĂ:
PERCEPŢIE, CONȘTIENTIZARE ȘI COMPORTAMENT

Este proprietate intelectuală un concept abstract pentru cetățeni?
Ce procent din populația peste 15 ani consideră că “elitele” beneficiaza cel mai mult de pe urma protecției proprietății intelectuale?
Are generația tânără încredere în protecția proprietății intelectuale?
Duce lipsa protecției proprietății intelectuale la haos economic?
Este în creștere numărul persoanelor care cumpără marfa contrafacută deoarece au fost induse în eroare?
Sunt întrebări la care veți găsi răspuns analizând studiul de la adresa:

https://euipo.europa.eu/…/observ…/news/-/action/view/3507934

https://euipo.europa.eu/…/executiv…/executive_summary_ro.pdfSeminar "Protecţia şi asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală cu privire la piesele de schimb auto"

În data de 25 mai 2017, Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci (OSIM) în colaborare cu Organizaţia Mondială a Proprietăţii Intelectuale (OMPI) organizează la Bucureşti Seminarul cu tema "Protecţia şi asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală cu privire la piesele de schimb auto".Conferinţa „PRIA IT&C and Intellectual Property” - 22 martie 2017

Specialiştii OSIM, Dna Daniela Cristudor şi dl. Adrian Negoiţă, au participat în calitate de lectori la Conferinţa „PRIA IT&C and Intellectual Property”, eveniment dedicat proprietăţii intelectuale pentru sectorul IT&C, organizat de către PRIAevents, la hotel Caro Bucureşti.
Temele abordate s-au referit la cloud şi protecţia programelor de calculator, studii de caz, soluţii, legislaţie, pateneriate strategice.
Biblioteca Judeţeană "Octavian Goga" din Cluj Napoca a organizat împreună cu Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci, un seminar dedicat importanţei protecţiei proprietăţii industriale.

Lectorii OSIM, dna Mariana Muscalu şi dna Elisabeta Berceanu au susţinut prezentări cu tema: "Inovarea - pentru o viaţă mai bună" pentru liceenii din clasele terminale.

Dna Liliana Pop, reprezentanta Centrului Regional OSIM din cadrul Universităţii tehnice din Cluj - Napoca, a invitat auditoriul să viziteze, începând de mâine, Salonul Internaţional al Cercetării, Inovării şi Inventicii Pro Invent 2017, la sediul universităţii.

Seminar
"Protejaţi aspectul exterior al creaţiilor dvs. prin titluri de proprietate industrială"


Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci - OSIM împreună cu Centrul de Studii Arhitecturale și Urbane – din cadrul Universității de Arhitectură și Urbanism Ion Mincu - București, au organizat în data de 7 martie 2017, un seminar cu tema „Protejaţi aspectul exterior al creaţiilor dvs. prin titluri de proprietate industrială”.

Seminarul s-a bucurat de participarea D-nei prof. dr. arh. Ana-Maria Dabija, Director CSAU și a d-nei prof. dr. arh. Cristina Ochinciuc și a unui grup de studenți, masteranzi și doctoranzi.

Prezentările efectuate de către lectorii OSIM, au suscitat discuții profesionale în privința posibilității protecției creațiilor arhitecturale prin titluri de proprietate industrială, în mod special desene și modele, dar și mărci și brevete de invenție.

Seminarul este primul eveniment de promovare a proprietății industriale în cadrul Universității de Arhitectură București, și sperăm că va deschide o cale prin care arhitecții să își protejeze creațiile atât la nivel național cât și european. 

Cât ne costă contrafacerea ?
În 2015, la nivel mondial, s-au pierdut 45,3 miliarde euro ca urmare a contrafacerii telefoanelor inteligente
COMUNICAT DE PRESĂ - EUIPO


COSTURILE ECONOMICE ALE ÎNCĂLCĂRII DREPTURILOR DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ
ÎN SECTORUL PESTICIDELOR
COMUNICAT DE PRESĂ - EUIPO


10 februarie 2017

Oficiul European de Brevete în colaborare cu Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci (OSIM), a organizat la Bucureşti în perioada 6-10 februarie,
un eveniment dedicat examinatorilor de brevete, în cadrul a două seminarii consecutive privind claritatea-unitatea, noutatea şi activitatea inventivă.

Scopul principal al celor două seminarii este aprofundarea cunoştinţelor examinatorilor din oficiile naţionale cu privire la condiţiile de brevetabilitate, fiind adresat examinatorilor cu o experienţa mai mică de trei ani, în vederea unei abordări uniforme a procedurilor de examinare a brevetelor de invenţie.

Cele două seminarii fac parte din calendarul anual al Academiei Oficiului European de Brevete şi sunt organizate în baza Planului Bilateral de Cooperare al oficiului nostru cu OEB. Mai mult de 40 de participanţi din cadrul a 15 oficii PI din statele membre CBE dar şi din Brazilia, Cambogia, Mexic, Republica Moldova şi Vietnam, au fost prezenţi la Bucureşti în această perioadă.17 ianuarie  2017

„Numai prin ajutorul unei legi raţionale asupra brevetelor de invenţiune spiritul inventator şi cu el industria poate să se ridice” (Ion N. Lahovari, 1905)
Sărbătorim astăzi 111 ani de la publicarea, în Monitorul Oficial nr. 229 din 17 ianuarie 1906, a primei legi a brevetelor din România - “Legea asupra brevetelor de invenţiune”.
Este datoria noastră să  vă  amintim că au trecut  mai bine de 150 de ani  de la  primele trei proiecte de lege asupra brevetelor de invenţie din vremea lui Cuza, care  nu au putut fi promovate datorită situaţiei politice din epocă.
Un nou proiect de lege din 1873, după ce a fost prezentat Adunării Deputaţilor, este retras de guvern în anul următor.
Proiectele de lege din 1880 şi 1885, reluate din iniţiativă parlamentară, deşi discutate în comisiile parlamentului, au fost amânate.
În perioada 1890-1906, în Parlamentul României, s-au purtat numeroase, aprinse şi îndelungate discuţii cu privire la oportunitatea adoptării unei legi privind brevetele de invenţie.
Ion N. Lahovari, ministru la Ministerul Agriculturii, Industriei, Comerţului şi Domeniilor, în perioada 1904-1907, a prezentat Adunării Deputaţilor, la 8 decembrie 1905, Proiectul de lege asupra brevetelor de invenţiune. În expunerea de motive se arăta că “Într-o ţară care tinde la o dezvoltare din ce în ce mai mare, protecţia legală a proprietăţii industriale în toate sensurile este o necesitate incontestabilă şi din această cauză cele mai multe ţări au decretat de mult legi prin care să protejeze invenţiunile. Numai prin ajutorul unei legi raţionale asupra brevetelor de invenţiune spiritul inventator şi cu el industria poate să se ridice.”
Conform cu prevederilor legii s-a elaborat un Regulament pentru aplicarea legii brevetelor de invenţiune, aprobat prin Decretul nr. 1577 din 12 aprilie 1906 şi publicat în Monitorul Oficial nr. 16 din 21 aprilie 1906.
Legea şi Regulamentul, cu modificările ulterioare, aveau să fie în vigoare peste 60 de ani.
Este datoria noastră să continuăm efortul înaintaşilor noştri prin acordarea unei protecţii eficiente, prin susţinerea inovării, furnizarea de servicii de specialitate de calitate şi nu în ultimul rând prin omagiul adus celor care au contribuit la evoluţia protecţiei proprietăţii industriale.

La mulţi ani tuturor celor care au fost şi sunt  implicaţi  în protecţia şi apărarea drepturilor de proprietate industrială!| 2016 | 2015 | 2014 |  


  INFORMARE
Stimaţi clienţi, parteneri şi colaboratori,
Vă facem cunoscut faptul că începând cu data de 01.08.2017 taxele în lei se vor achită în contul:
RO05 TREZ 7032 0F33 5000 XXXX deschis la Trezoreria Statului Sector 3, str. Cireşului, nr. 6, sector 3, Bucureşti
Cod BIC: TREZROBU

 

Noutăţi
15.11.2018
Comisia de Contestaţii Mărci - Pronunţări din 15.11.2018
___________________
14.11.2018
Comisia de Contestaţii Mărci - ANEXA la LISTA DE ŞEDINȚĂ cu dosarele programate pentru soluţionare în 15.11.2018
___________________
13.11.2018
Comisia de Contestaţii Desene şi Modele - Pronunţări din 13.11.2018

Comisia de Contestaţii Mărci - Pronunţări din 13.11.2018
___________________
12.11.2018
Comisia de Contestaţii Desene şi Modele -  Pronunţări din 12.11.2018

Comisia de Contestaţii Mărci - Pronunţări din 12.11.2018

Comisia de Reexaminare Invenții - Pronunţări din 12.11.2018
___________________
09.11.2018
Comisia de Contestaţii Mărci - Pronunţări din 09.11.2018
___________________
08.11.2018
Comisia de Contestaţii Mărci - Pronunţări din 08.11.2018
___________________
07.11.2018
Comisia de Contestaţii Mărci - Lista de Şedinţă cu dosarele programate pentru soluţionare în 15.11.2018

Comisia de Contestaţii Desene şi Modele : -  Lista de Şedinţă cu dosarele programate pentru soluţionare în ziua de 12.11.2018

Comisia de Contestaţii Mărci - Citaţii - CCM 180/18, CCM 166/18

Comisia de Contestaţii-Revocări Invenţii - Lista de Şedinţă cu dosarele programate pentru soluţionare în 12.11.2018
___________________
06.11.2018
Comisia de Contestaţii Mărci - Pronunţări din 06.11.2018

Comisia de Contestaţii Mărci - Listele de Şedinţă cu dosarele programate pentru soluţionare în 08.11.2018
___________________
1.11.2018
Comisia de Reexaminare Invenții - Pronunţări din 31.10.2018

Comisia de Contestaţii Mărci - Pronunţări din 1.11.2018
___________________
31.10.2018
Comisia de Contestaţii Mărci - Pronunţări din 31.10.2018
___________________
30.10.2018
Comisia de Contestaţii-Revocări Invenţii - Lista de Şedinţă cu dosarele programate pentru soluţionare în 31.10.2018

Comisia de Contestaţii Mărci - Pronunţări din 29.10.2018, 30.10.2018
___________________
26.10.2018
Comisia de Contestaţii Mărci - Listele de Şedinţă cu dosarele programate pentru soluţionare în 29.10.2018, 30.10.2018, 31.10.2018
___________________
23.10.2018
Comisia de Contestaţii Mărci - Citaţii - CCM 19/2018, 144/2018, CCM 210/2017, CCM 263/2017
___________________
18.10.2018
Comisia de Reexaminare Invenții - Pronunţări din 18.10.2018
___________________
17.10.2018
Comisia de Contestaţii Mărci - Pronunţări din 16.10.2018
___________________
12.10.2018
Comisia de Contestaţii-Revocări Invenţii - Lista de Şedinţă cu dosarele programate pentru soluţionare în 18.10.2018
___________________
09.10.2018
Finaliștii concursului DesignEuropa Awards 2018
___________________
01.10.2018
Comisia de Contestaţii Mărci - Pronunţări din 28.09.2018
___________________
28.09.2018
Comisia de Contestaţii Mărci - Pronunţări din 27.09.2018
___________________
27.09.2018
Comisia de Contestaţii Mărci - Pronunţări din 25.09.2018 și 26.09.2018
___________________
26.09.2018
Depunerea electronică de mărci funcţionează.
___________________
21.09.2018
Comisia de Reexaminare Invenții - Pronunţări - dosare programate pentru soluționare în 20.09.2018
___________________
14.09.2018
Comisia de Contestaţii Mărci - Listele de Şedinţă cu dosarele programate pentru soluţionare în 25.09.2018, 26.09.2018, 27.09.2018, 28.09.2018
___________________
13.09.2018
Comisia de Contestaţii-Revocări Invenţii - Lista de Şedinţă cu dosarele programate pentru soluţionare în 20.09.2018
___________________
12.09.2018
Comisia de Contestaţii Mărci - Citaţii - CCM 91/2018, 108/2018, CCM 171/2017, CCM 262/2017
___________________
19.07.2018
Comisia de Contestaţii Mărci - Pronunţări din 15.06.2018 - dosare programate pentru soluționare în 12.06.2018
___________________
11.07.2018
Comisia de Contestaţii Mărci - Pronunţări din 10.07.2018 - dosare programate pentru soluționare în 12 și 13.06.2018
___________________
6.07.2018
Comisia de Reexaminare Invenții - Pronunţări - dosare programate pentru soluționare în 14.06.2018
___________________
4.07.2018
Comisia de Contestaţii Mărci - Pronunţări din 3.07.2018 - dosare programate pentru soluționare în 12 și 13.06.2018
___________________
22.06.2018
Comisia de Contestaţii Mărci - Pronunţări - cereri de recuzare
___________________
21.06.2018
Comisia de Contestaţii Mărci - LISTA DE ŞEDINŢĂ - privind soluţionarea cererilor de recuzare - 21.06.2018
___________________
18.06.2018
Comisia de Reexaminare Invenții - Pronunţări - dosare programate pentru soluționare în 14.06.2018
___________________
15.06.2018
Comisia de Contestaţii Mărci - Pronunţări din 13.06.2018- dosare programate pentru soluționare în 13.06.2018
___________________
14.06.2018
Comisia de Contestaţii Mărci - Pronunţări din 12.06.2018- dosare programate pentru soluționare în 12.06.2018
___________________
11.06.2018
Comisia de Contestaţii-Revocări Invenţii - Lista de Şedinţă cu dosarele programate pentru soluţionare în 14.06.2018
___________________
08.06.2018
Comisia de Contestaţii Mărci - Pronunţări din 06.06.2018- dosare programate pentru soluționare în 16 și 17.05.2018
___________________
08.06.2018
Comisia de Contestaţii Mărci Dosare programate pentru soluționare în 12 și 13.06.2018
___________________
7.06.2018
Comisia de Reexaminare Invenții - Lista de Şedinţă cu Pronunţările Comisiei de Reexaminare Invenţii din data 06.06.2018
___________________
04.06.2018
Comisia de Contestaţii Mărci - Citaţii - CCM 44/2018, CCM 120/17
___________________
01.06.2018
Comunicare comună privind reprezentarea unor noi tipuri de mărci
___________________
21.05.2018
Comisia de Contestaţii Mărci - Pronunţări din 21.05.2018- dosare programate pentru soluționare în 16.05.2018
___________________
17.05.2018
•  Comisia de Contestaţii Mărci - Pronunţări din 17.05.2018- dosare programate pentru soluționare în 17.05.2018
•  Comisia de Contestaţii Mărci - Pronunţări din 15.05.2018 și 16.05.2018 - dosare programate pentru soluționare în 15.05.2018 și 16.05.2018
___________________
15.05.2018
Comisia de Contestaţii-Revocări Invenţii - Pronunţări din 15.05.2018 - dosare programate pentru soluţionare în 15.05.2018
___________________
10.05.2018
Comisia de Contestaţii Mărci - Listele de Şedinţă cu dosarele programate pentru soluţionare în 16.05.2018 și 17.05.2018
___________________
09.05.2018
Comisia de Contestaţii Mărci - Listele de Şedinţă cu dosarele programate pentru soluţionare în 15.05.2018
___________________
07.05.2018
•  Comisia de Contestaţii-Revocări Invenţii - Lista de Şedinţă cu dosarele programate pentru soluţionare în 15.05.2018

•  Comisia de Contestaţii Mărci - Pronunţări din 03.05.2018 - dosare programate pentru soluționare în 17.04.2018 și 18.04.2018
___________________
03.05.2018
Comisia de Contestaţii-Revocări Invenţii - Pronunţări din 03.05.2018 - dosare programate pentru soluţionare în 19.04.2018
___________________
02.05.2018
200 de posturi disponibile în Programul Oficial de Internship al Guvernului României - ediţia 2018
___________________
27.04.2018
Comisia de Contestaţii Mărci - Citaţii - CCM 44/2018, CCM 14/2018, CCM 16/2018, CCM 299/2017, CCM 45/2018, CCM 276/15
___________________
20.04.2018
•  Comisia de Contestaţii-Revocări Invenţii - Pronunţări din 19.04.2018 - dosare programate pentru soluţionare în 19.04.2018

•  Comisia de Contestaţii Mărci - Pronunţări din 19.04.2018 - dosare programate pentru soluționare în 17.04.2018 și 18.04.2018
___________________
18.04.2018
Comisia de Contestaţii Mărci - Pronunţări din 17.04.2018 și 18.04.2018 - dosare programate pentru soluționare în 17.04.2018 și 18.04.2018
___________________
13.04.2018
•  Comisia de Contestaţii-Revocări Invenţii - Lista de Şedinţă cu dosarele programate pentru soluţionare în 19.04.2018
___________________
11.04.2018
Comisia de Contestaţii Mărci - Listele de Şedinţă cu dosarele programate pentru soluţionare în 17.04.2018 şi 18.04.2018.
___________________
05.04.2018
Comisia de Contestaţii Mărci - Pronunţări din 04.04.2018 - dosare programate pentru soluționare în 20.03.2018 și 21.03.2018
___________________
04.04.2018
Comisia de Contestaţii Mărci - Citaţii - CCM 240/2017, CCM 13/2018, CCM 14/2018, CCM 291/2018, CCM 14/2018, CCM 172/2017, CCM 290/2017, CCM 290/2017
___________________
03.04.2018
Informare privind Comunicare cu Biroul Internaţional al Organizaţiei Internaţionale de Proprietate Intelectuală (WIPO)
___________________
02.04.2018
La secțiunea Mărci și Indicații Geografice puteți consulta Clasificarea Internațională a Produselor și Serviciilor, Ediția a 11-a cu aplicabilitate de la 01.01.2018, tradusă în limba română
___________________
22.03.2018
•  Comisia de Contestaţii Mărci - Pronunţări din 22.03.2018
•  Comisia de Contestaţii Mărci - Pronunţări din 21.03.2018
___________________
21.03.2018
•  Comisia de Contestaţii Mărci - Pronunţări din 20.03.2018
___________________
20.03.2018
În data de 27 noiembrie 2018 va avea loc la Varşovia, în Polonia, decernarea premiilor europene pentru design, eveniment ce va fi organizat de EUIPO.
___________________
15.03.2018
•  Comisia de Contestaţii-Revocări Invenţii - Pronunţări din 15.03.2018 - dosare programate pentru soluţionare în 15.03.2018

•  Comisia de Contestaţii Mărci - Listele de Şedinţă cu dosarele programate pentru soluţionare în 20.03.2018 şi 21.03.2018.
___________________
14.03.2018
•  Comisia de Contestaţii Mărci - Pronunţări din 13.03.2018
___________________
09.03.2018
Comisia de Reexaminare Invenții - Lista de Şedinţă cu dosare programate pentru soluţionare în ziua de 15.03.2018
___________________
07.03.2018
Comisia de Contestaţii Mărci - Citaţii - CCM 247/2018, CCM 277/2018, CRM 390/16
___________________
02.03.2018
Comisia de Contestaţii Desene şi Modele -  PRONUNŢARI din 02.03.2018 - dosare programate pentru soluţionare în 15.02.2018
___________________
28.02.2018
•  Comisia de Contestaţii Mărci - Pronunţări din 27.02.2018
___________________
22.02.2018
•  Comisia de Contestaţii Mărci - Pronunţări din 21.02.2018 și 22.02.2018
___________________
21.02.2018
•  Comisia de Contestaţii Mărci - Pronunţări din data de 20.02.2018
___________________
16.02.2018
•  Comisia de Contestaţii-Revocări Invenţii - Pronunţări din 15.02.2018 - dosare programate pentru soluţionare în 15.02.2018

•  Comisia de Contestaţii Desene şi Modele -  PRONUNŢARI din 15.02.2018 - dosare programate pentru soluţionare în 15.02.2018
___________________
14.02.2018
Comisia de Contestaţii Mărci - Listele de Şedinţă cu dosarele programate pentru soluţionare în 20.02.2018, 21.02.2018, 22.02.2018.
___________________
08.02.2018
Comisia de Contestaţii Mărci - Pronunţări din data de 08.02.2018 - privind cererile de recuzare din dosarele CCM 77/15 și CCM 140/15
___________________
07.02.2018
Comisia de Contestaţii Mărci - Lista de ședință - privind soluţionarea cererilor de recuzare formulate în dosarele CCM 77/2015 şi CCM 140/2015 - programate pentru soluţionare în data de 08.02.2018
___________________
7.02.2018
Comisia de Contestaţii Desene şi Modele : -  Lista de Şedinţă - dosar programat pentru soluţionare în ziua de 15.02.2018
___________________
6.02.2018
Comisia de Reexaminare Invenții - Lista de Şedinţă cu dosare programate pentru soluţionare în ziua de 15.02.2018
___________________
05.02.2018
În cadrul colaborării cu Oficiul de Proprietate Intelectuală din China (SIPO), experții din cadrul OSIM, autorităţilor naţionale în domeniu PI, industriilor, universităţilor şi barourilor de avocaţi au posibilitatea de a beneficia de Programul de Master "Dreptul proprietăţii intelectuale", lansat cu suportul Guvernului Chinez.", lansat cu suportul Guvernului Chinez.
___________________
01.02.2018
Comisia de Contestaţii Mărci - Pronunţări din data de 01.02.2018 - privind cererile de recuzare din dosarele CCM 77/15 și CCM 140/15
___________________
26.01.2018
Comisia de Contestaţii Mărci - Lista de ședință - privind soluţionarea cererilor de recuzare formulate în dosarele CCM 77/2015 şi CCM 140/2015 - programate pentru soluţionare în data de 01.02.2018
___________________
17.01.2018
Comisia de Contestaţii Mărci - Citaţii - CCM 145/2017, CCM 154/2017, CCM 200/2017, CCM 252/2017
___________________
12.01.2018
Iniţiativă legislativă

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 84/1998 privind mărcile şi indicaţiile geografice, republicată
(data afișării : 12 ianuarie 2018)

Propunerile, sugestiile şi opiniile privind proiectul de act normativ se primesc în termen de 10 zile de la data publicării la adresa de e-mail: officeosim.ro


Proiect de Lege

Expunere de motive

___________________
20.12.2017
•  Comisia de Contestaţii Mărci - Pronunţări din data de 19.12.2017 - dosare programate pentru soluţionare în 12.12.2017, 13.12.2017, 14.12.2017
___________________
18.12.2017
•  Comisia de Contestaţii-Revocări Invenţii - Pronunţări din 18.12.2017 - dosare programate pentru soluţionare în 11.12.2017

•  Comisia de Contestaţii Mărci - Pronunţări din data de 15.12.2017 - dosare programate pentru soluţionare în 12.12.2017, 13.12.2017, 14.12.2017
___________________
14.12.2017
Comisia de Contestaţii Mărci - Pronunţări din data de 14.12.2017 - dosare programate pentru soluţionare în 14.12.2017
___________________
13.12.2017
Comisia de Contestaţii Mărci - Pronunţări din data de 12.12.2017, 13.12.2017 - dosare programate pentru soluţionare în 12.12.2017, 13.12.2017
___________________
11.12.2017
Comisia de Contestaţii Mărci - Pronunţări din data de 8.12.2017 - dosare programate pentru soluţionare în 21.11.2017, 22.11.2017, 23.11.2017
___________________
7.12.2017
Comisia de Contestație Mărci - Listele de Şedinţă cu dosarele programate pentru soluţionare în 12.12.2017, 13.12.2017, 14.12.2017.
___________________
6.12.2017
Comisia de Reexaminare Invenții - Lista de Şedinţă cu dosare programate pentru soluţionare în ziua de 11.12.2017
___________________
28.11.2017
Stimaţi clienţi, parteneri şi colaboratori,
Vă facem cunoscut că în 28 şi 29 noiembrie, între orele 1630 - 2000, vor avea loc lucrări de mentenanţă la sistemul informatic OSIM, fapt pentru care este posibil ca serviciile online oferite de către instituţia noastră să fie indisponibile în perioada menţionată.
Vă mulţumim pentru înţelegere

___________________
24.11.2017
Recomandări minime privind formatarea cererilor de brevet de invenţie
___________________
24.11.2017
Comisia de Contestaţii Mărci - Pronunţări din data de 24.11.2017 - dosare programate pentru soluţionare în 21.11.2017, 22.11.2017, 23.11.2017
___________________
23.11.2017
Comisia de Contestaţii Mărci - Pronunţări din data de 23.11.2017 - dosare programate pentru soluţionare în 23.11.2017
___________________
22.11.2017
Sistemul de depunere electronică a cererilor de brevet de invenţie funcţionează.
Vă mulţumim pentru înţelegere.

___________________
22.11.2017
Comisia de Contestaţii Mărci - Pronunţări din data de 22.11.2017 - dosare programate pentru soluţionare în 22.11.2017
___________________
21.11.2017
Comisia de Contestaţii Mărci - Pronunţări din data de 21.11.2017 - dosare programate pentru soluţionare în 21.11.2017
___________________
16.11.2017
Comisia de Contestație Mărci - Listele de Şedinţă cu dosarele programate pentru soluţionare
___________________
15.11.2017
Comisia de Reexaminare Invenții - Lista de Şedinţă cu dosare programate pentru soluţionare în ziua de 16.11.2017
___________________
06.11.2017
Comisia de Contestaţii Mărci - Citaţii - CCM 139/2017, CCM 217/2017
___________________
30.10.2017
Comisia de Contestaţii Mărci - Pronunţări din data de 27.10.2017 - dosare programate pentru soluţionare în 24.10.2017, 25.10.2017 şi 26.10.2017
___________________
27.10.2017
•  Comisia de Contestaţii Mărci - Pronunţări din data de 27.10.2017 - dosare programate pentru soluţionare în 27.10.2017
•  Comisia de Contestaţii-Revocări Invenţii - Pronunţări din 26.10.2017 - dosare programate pentru soluţionare în 19.09.2017
___________________
26.10.2017
•  Comisia de Contestaţii Mărci - Liste de şedinţă cu dosarele de contestaţie mărci programate pentru soluţionare în 27.10.2017
•  Comisia de Contestaţii Mărci - Pronunţări din data de 26.10.2017 - dosare programate pentru soluţionare în 26.10.2017
___________________
25.10.2017
•  Comisia de Contestaţii Mărci - Liste de şedinţă cu dosarele de contestaţie mărci programate pentru soluţionare în 26.10.2017 - ANEXĂ
•  Comisia de Contestaţii Mărci - Pronunţări din data de 24.10.2017 şi 25.10.2017 - dosare programate pentru soluţionare în 24.10.2017 şi 25.10.2017
___________________
20.10.2017
Comisia de Contestaţii Mărci - Liste de şedinţă cu dosarele de contestaţie mărci programate pentru soluţionare în 24.10.2017, 25.10.2017 şi 26.10.2017
___________________
19.10.2017
Comisia de Contestaţii-Revocări Invenţii - Pronunţări - dosare programate pentru soluţionare în 19.10.2017
___________________
17.10.2017
•  Comisia de Contestaţii Mărci - Pronunţări din data de 16.10.2017 - dosare programate pentru soluţionare în 26.09.2017, 27.09.2017 şi 28.09.2017
•  Comisia de Contestaţii-Revocări Invenţii - Liste de Şedinţă cu dosare programate pentru soluţionare în data de 19.10.2017
___________________
16.10.2017
Comisia de Contestaţii-Revocări Invenţii - Pronunţări din 12.10.2017 - dosare programate pentru soluţionare în 19.09.2017

•  Comisia de Contestaţii Mărci - Pronunţări din data de 09.10.2017 - dosare programate pentru soluţionare în 26.09.2017, 27.09.2017 şi 28.09.2017
___________________
10.10.2017
•  Comisia de Contestaţii-Revocări Invenţii - Pronunţări din 10.10.2017 - dosare programate pentru soluţionare în 19.09.2017

•  Comisia de Contestaţii Mărci - Pronunţări din data de 09.10.2017 - dosare programate pentru soluţionare în 26.09.2017, 27.09.2017 şi 28.09.2017
___________________
29.09.2017
•  Comisia de Contestaţii Mărci - Pronunţări din data de 29.09.2017 - dosare programate pentru soluţionare în 25.09.2017
•  Comisia de Contestaţii Mărci - Pronunţări din data de 28.09.2017 - dosare programate pentru soluţionare în 28.09.2017
___________________
27.09.2017
Comisia de Contestaţii Mărci - Pronunţări din data de 26.09.2017 - dosare programate pentru soluţionare în 26.09.2017 şi 27.09.2017
___________________
26.09.2017
Registrele online mărci, desene şi modele funcţionează.
Vă mulţumim pentru înţelegere şi ne cerem scuze pentru inconvenientele create.

___________________
26.09.2017
•  Comisia de Contestaţii Mărci - Liste de şedinţă cu dosarele de contestaţie mărci programate pentru soluţionare: ANEXA II - 26.09.2017

•  Comisia de Contestaţii Mărci - Pronunţări din data de 25.09.2017 - dosare programate pentru soluţionare în 25.09.2017

•  Comisia de Contestaţii Desene şi Modele : -  PRONUNŢARE din 19.09.2017 - dosar programat pentru soluţionare în 19.09.2017
___________________
25.09.2017
Registrele online mărci, desene şi modele nu funcţionează. Se lucrează la remedierea problemelor.
Mulţumim pentru înţelegere.

___________________
21.09.2017
Comisia de Contestaţii Mărci - Liste de şedinţă cu dosarele de contestaţie mărci programate pentru soluţionare: ANEXA - 26.09.2017, ANEXA - 28.09.2017
___________________
20.09.2017
Comisia de Contestaţii-Revocări Invenţii - PRONUNŢĂRI din 19.09.2017 - dosare programate pentru soluţionare în 19.09.2017
___________________
14.09.2017
Comisia de Contestaţii Mărci - Liste de şedinţă cu dosarele de contestaţie mărci programate pentru soluţionare în 25.09.2017, 26.09.2017, 27.09.2017, 28.09.2017
___________________
11.09.2017
Simpozion: Contrafacerea şi pirateria în domeniul proprietăţii intelectuale
___________________
11.09.2017
Comisia de Contestaţii-Revocări Invenţii - Liste de Şedinţă cu dosare programate pentru soluţionare în data de 19.09.2017
___________________
8.09.2017
Comisia de Contestaţii Desene şi Modele - Lista de şedinţă cu dosarele de contestaţie DM programate pentru soluţionare în data de 19.09.2017
___________________
29.08.2017
___________________
29.08.2017
___________________
24.08.2017
___________________
24.08.2017
___________________
18.08.2017
___________________
18.08.2017
___________________
18.08.2017
___________________
18.08.2017
___________________
16.08.2017
___________________
11.08.2017
Comisia de Contestaţii Mărci - Pronunţare din data de 11.08.2017 - dosar programat pentru soluţionare în 11.08.2017
___________________
11.08.2017
___________________
10.08.2017
Comisia de Contestaţii Mărci - Lista de şedinţă din data de 11.08.2017 - privind soluţionarea declaraţiilor de abţinere şi a cererii de recuzare formulate în dosar CCM 71A/2017
___________________
10.08.2017
___________________
09.08.2017
___________________
08.08.2017
___________________
07.08.2017
___________________
04.08.2017
___________________
02.08.2017
___________________
02.08.2017
În temeiul art.1 alin (1) din H.G. nr. 512/2017 ziua de 14 august 2017 se stabileşte ca zi liberă.
Termenele de plată a taxelor în procedurile OSIM, cât şi termenele pentru îndeplinirea oricăror acte de procedură, ajunse la scadenţă în ziua 14 august 2017, se prelungesc până la sfârşitul primei zile lucrătoare, respectiv 16 august 2017.

___________________
01.08.2017
În perioada 1 - 25 august 2017, programul de lucru al OSIM se prelungeşte cu 30 de minute în fiecare zi, după cum urmează:
  •  în zilele cuprinse în intervalul 1-3, 7-10, 16-17 şi 21-24 august 2017 programul de lucru al OSIM va începe la orele 800 şi se va încheia la orele 1700
  •  în zilele de 4 , 11, 18 şi 25 august 2017 programul de lucru al OSIM va începe la orele 800 şi se va încheia la orele 1430

___________________
01.08.2017
  INFORMARE
Stimaţi clienţi, parteneri şi colaboratori,
Vă facem cunoscut faptul că începând cu data de 01.08.2017 taxele în lei se vor achită în contul:
RO05 TREZ 7032 0F33 5000 XXXX deschis la Trezoreria Statului Sector 3, str. Cireşului, nr. 6, sector 3, Bucureşti.

___________________
01.08.2017
___________________
28.07.2017
___________________
26.07.2017
Comisia de Contestaţii-Revocări Invenţii - PRONUNŢĂRI din 24.07.2017 - dosare programate pentru soluţionare în 30.06.2017
___________________
26.07.2017
Comisia de Contestaţii Mărci - Pronunţări din 25.07.2017
___________________
25.07.2017
Comisia de Contestaţii Mărci - Pronunţări din 24.07.2017 - Liste de şedinţă din 27.06.2017, 28.06.2017 şi 29.06.2017
___________________
25.07.2017
___________________
25.07.2017
___________________
24.07.2017
___________________
21.07.2017
Comisia de Contestaţii-Revocări Invenţii - PRONUNŢĂRI din 21.07.2017 - dosare programate pentru soluţionare în 30.06.2017
___________________
19.07.2017
OSIM organizează Seminarul naţional cu tema "MĂRCILE ȘI INDICAȚIILE GEOGRAFICE ÎN CONTEXTUL ECONOMIC ACTUAL – MODIFICĂRI LEGISLATIVE; PRACTICA EXISTENTĂ ÎN PROCEDURA DE ÎNREGISTRARE"
___________________
19.07.2017
___________________
18.07.2017
Comisia de Contestaţii Mărci - Pronunţări din 18.07.2017 - Liste de şedinţă din 27.06.2017, 28.06.2017 şi 29.06.2017
___________________
18.07.2017
___________________
17.07.2017
___________________
14.07.2017
___________________
13.07.2017
___________________
13.07.2017
Vă informăm că serverul de e-mail OSIM funcţionează.
Vă mulţumim pentru înţelegere.

___________________
13.07.2017
Vă informăm că serverul de e-mail OSIM nu funcţionează. Se lucrează la remedierea problemei. Vom anunţa când va fi din nou funcţional.
Vă mulţumim pentru înţelegere.

___________________
12.07.2017
Comisia de Contestaţii Mărci - Pronunţări din 11.07.2017 - Liste de şedinţă din 27.06.2017 şi 29.06.2017
___________________
11.07.2017
___________________
11.07.2017
Comisia de Contestaţii Mărci - Pronunţări din 07.07.2017 - Liste de şedinţă din 27.06.2017 şi 28.06.2017
___________________
7.07.2017
___________________
5.07.2017
___________________
3.07.2017
•  Comisia de Contestaţii-Revocări Invenţii - PRONUNŢĂRI din 30.06.2017 - dosare programate pentru soluţionare în 30.06.2017

•  Comisia de Contestaţii Desene şi Modele : -  PRONUNŢARE din 30.06.2017 - dosar programat pentru soluţionare în 30.06.2017

•  Comisia de Contestaţii Mărci - Pronunţări din 27.06.2017, 28.06.2017, 29.06.2017 şi 30.06.2017 - Liste de şedinţă din 27.06.2017, 28.06.2017, 29.05.2017 şi 30.06.2017
___________________
3.07.2017
___________________
30.06.2017
___________________
30.06.2017
Comisia de Contestaţii Mărci - Lista de şedinţă din data de 30.06.2017 ora 1300 - privind soluţionarea cererii de recuzare
___________________
29.06.2017
___________________
28.06.2017
___________________
27.06.2017
___________________
26.06.2017
___________________
23.06.2017
•  Comisia de Contestaţii Mărci - ANEXĂ la lista de şedinţă cu dosarele de contestaţie mărci programate pentru soluţionare în 27.06.2017
•  Comisia de Contestaţii Mărci - Lista de şedinţă cu dosarele de contestaţie mărci programate pentru soluţionare în 29.06.2017
___________________
22.06.2017
Comisia de Contestaţii Mărci - Lista de şedinţă cu dosarele de contestaţie mărci programate pentru soluţionare în 27.06.2017 şi 28.06.2017
___________________
22.06.2017

Rezultatul final la concursul pentru ocuparea unui post de examinator în cadrul Serviciului Electricitate-Fizică, Direcţia Brevete de Invenţie şi Suport al Inovării
___________________
21.06.2017
Comisia de Contestaţii Mărci - Pronunţări din 19.06.2017 şi 20.06.2017 - Liste de şedinţă din 29.05.2017, 30.05.2017 şi 31.06.2017
___________________
21.06.2017
___________________
19.06.2017
___________________
19.06.2017

•   Punctaj proba interviu pentru ocuparea unui post de examinator în cadrul Serviciului Electricitate-Fizică, Direcţia Brevete de Invenţie şi Suport al Inovării

•   Concurs pentru ocuparea unui post vacant de expert din cadrul Direcţiei Economice, Serviciul Financiar-Contabilitate
___________________
15.06.2017
___________________
13.06.2017

Rezultatul la proba scrisă pentru postul vacant de examinator din cadrul Serviciului Electricitate-Fizică, Direcţia Brevete de Invenţie şi Suport al Inovării
___________________
13.06.2017
•   Comisia de Contestaţii Desene şi Modele - Lista de şedinţă cu dosarele de contestaţie DM programate pentru soluţionare în data de 30.06.2017
•   Comisia de Contestaţii Mărci - Citaţie: CCM 1/2017
•   Comisia de Contestaţii Mărci - Pronunţări din 13.06.2017 - Liste de şedinţă din 30.05.2017
•   Comisia de Contestaţii Mărci - Pronunţări din 12.06.2017 - Liste de şedinţă din 29.05.2017
•   Comisia de Contestaţii Mărci - Pronunţări din 12.06.2017 - Liste de şedinţă din 30.05.2017
___________________
12.06.2017
___________________
09.06.2017
Comisia de Contestaţii-Revocări - Invenţii
Pronunțări din data de 9.06.2017

Contestaţii-Revocări - Comisia de Reexaminare Invenţii - Lista de Şedinţă cu dosare programate pentru soluţionare în data de 30.06.2017
___________________
09.06.2017
___________________
09.06.2017
Comisia de Contestaţii Mărci - Pronunţări din 07.06.2017 - Liste de şedinţă din 31.05.2017; Pronunţări din 27.04.2017, 08.02.2017, 15.12.2016 - Liste de şedinţă din 24.04.2017, 27.01.2017, 24.11.2016
___________________
08.06.2017
___________________
07.06.2017
Comisia de Contestaţii Mărci - Pronunţări din 31.05.2017 - Liste de şedinţă din 29.05.2017 şi 31.05.2017
___________________
06.06.2017

Selecţie dosare înscrise la concursul pentru ocuparea unui post vacant de execuţie pe perioadă nedeterminată de examinator de specialitate, în cadrul Serviciului Examinare Fond Electricitate-Fizică - Direcţia Brevete de Invenţie şi Suport al Inovării
___________________
31.05.2017
___________________
31.05.2017
      În temeiul art.1 alin (1) din HG nr. 333/2017, ziua de 2 iunie 2017 se stabileşte ca zi liberă.
      Termenele de plată a taxelor în procedurile OSIM, cât şi termenele pentru îndeplinirea oricăror acte de procedură, ajunse la scadenţă în ziua de 2 iunie 2017, se prelungesc până la sfârşitul primei zile lucrătoare, respectiv 6 iunie 2017.

___________________
30.05.2017

În perioada 6 - 15 iunie 2017, programul zilnic de lucru al OSIM se prelungește, după cum urmează:
  •  în zilele de 6, 7, 8, 12, 13, 14 şi 15 iunie 2017 programul de lucru al OSIM va începe la orele 800 şi se va încheia la orele 1700
  •  în ziua de 9 iunie 2017 programul de lucru al OSIM va începe la orele 800 şi se va încheia la orele 1630

___________________
30.05.2017
•  Comisia de Contestaţii Mărci - Pronunţări din 29.05.2017 şi 30.05.2017 - Liste de şedinţă din 29.05.2017 şi 30.05.2017

•  Comisia de Contestaţii-Revocă Invenţii - PRONUNŢĂRI din 29.05.2017 - dosare programate pentru soluţionare în 24.05.2017
___________________
30.05.2017

În perioada 6 - 15 iunie 2017, programul zilnic de lucru al OSIM se prelungește, după cum urmează:
  •  în zilele de 6, 7, 8, 12, 13, 14 şi 15 iunie 2017 programul de lucru al OSIM va începe la orele 800 şi se va încheia la orele 1700
  •  în ziua de 9 iunie 2017 programul de lucru al OSIM va începe la orele 800 şi se va încheia la orele 1630

___________________
29.05.2017
Comisia de Contestaţii-Revocă Invenţii - PRONUNŢĂRI din 25.05.2017 - dosare programate pentru soluţionare în 25.05.2017
___________________
29.05.2017
___________________
26.05.2017
Comisia de Contestaţii Mărci - Lista de şedinţă cu dosarele de contestaţie mărci programate pentru soluţionare în 29.05.2017
___________________
25.05.2017
___________________
24.05.2017
Comisia de Contestaţii Mărci - Liste de şedinţă cu dosarele de contestaţie mărci programate pentru soluţionare în 29.05.2017, 30.05.2017 şi 31.05.2017
___________________
23.05.2017
___________________
22.05.2017
•  Comisia de Contestaţii Mărci - Pronunţare din 22.05.2017 - Lista de şedinţă din data de 22.05.2017

•  Comisia de Contestaţii Mărci - Lista de şedinţă din data de 22.05.2017
___________________
19.05.2017
•  Comisia de Contestaţii Mărci: -  PRONUNŢARE din 18.05.2017 - Lista contestații mărci din 24.04.2017
___________________
17.05.2017
•  Comisia de Contestaţii Desene şi Modele - Lista de şedinţă cu dosarele de contestaţie DM programate pentru soluţionare în data de 25.05.2017

•  Comisia de Contestaţii Mărci: -  PRONUNŢĂRI din 16.05.2017 - dosare programate pentru soluţionare în 25.04.2017
___________________
16.05.2017
•  Comisia de Contestaţii-Revocă Invenţii - PRONUNŢĂRI din 21.04.2017 şi 24.04.2017 - dosare programate pentru soluţionare în 31.03.2017 şi 24.04.2017

•  Comisia de Contestaţii Mărci - Citaţii: CRM 224/12, CRM 226/12, CRM 211/12 şi CRM 215/12
___________________
15.05.2017
___________________
15.05.2017
Comisia de Contestaţii Mărci: -  PRONUNŢĂRI din 15.05.2017 - dosare programate pentru soluţionare în 26.04.2017
___________________
15.05.2017
___________________
15.05.2017
Contestaţii-Revocări - Comisia de Reexaminare Invenţii - Lista de Şedinţă cu dosare programate pentru soluţionare în data de 25.05.2017
___________________
11.05.2017
   Registrul on-line Mărci funcţionează.
Vă mulţumim pentru înţelegere şi ne cerem scuze pentru inconvenientele create.

___________________
10.05.2017
___________________
08.05.2017
•    Listele candidaţilor admişi pentru susţinerea examenului de atestare a calităţii de consilier în proprietate industrială
•    Lista candidaţilor respinşi pentru susţinerea examenului de atestare a calităţii de consilier în proprietate industrială

___________________
03.05.2017
Depunerea electronică de mărci funcţionează.
___________________
02.05.2017
Comisia de Contestaţii Mărci: -  PRONUNŢĂRI din 02.05.2017 - dosare programate pentru soluţionare în 24.04.2017 şi 26.04.2017
___________________
02.05.2017
Registrul on-line Mărci nu va fi accesibil. Se lucrează pentru remedierea defecţiunilor şi actualizarea acestuia.
Ne cerem scuze pentru eventualele inconveniente.
Vom anunţa, pe site, reluarea serviciului după remedierea problemelor.

___________________
28.04.2017
Depunerea electronică mărci nu funcţionează. Se lucrează la remedierea problemelor.
Mulţumim pentru înţelegere.

___________________
27.04.2017
•  Comisia de Contestaţii Desene şi Modele : -  PRONUNŢĂRI din 19.04.2017 - dosare programate pentru soluţionare în 31.03.2017

•  Comisia de Contestaţii Mărci: -  PRONUNŢĂRI din 27.04.2017 şi ANEXA - dosare programate pentru soluţionare în 27.04.2017 şi ANEXA
___________________
26.04.2017
Comisia de Contestaţii Mărci: -  PRONUNŢĂRI din 25.04.2017 şi 26.04.2017 - dosare programate pentru soluţionare în 25.04.2017 şi 26.04.2017
___________________
26.04.2017
Comisia de Contestaţii Mărci: -  PRONUNŢĂRI din 24.04.2017 - dosare programate pentru soluţionare în 24.04.2017
___________________
26.04.2017
___________________
26.04.2017
Comisia de Contestaţii Mărci: -  PRONUNŢĂRI din 25.04.2017 - dosare programate pentru soluţionare în 28.03.2017, 29.03.2017 şi 30.03.2017
___________________
25.04.2017
Comisia de Contestaţii-Revocă Invenţii - PRONUNŢĂRI din 21.04.2017 şi 24.04.2017 - dosare programate pentru soluţionare în 31.03.2017 şi 24.04.2017
___________________
25.04.2017
Depunerea electronică mărci nu funcţionează. Se lucrează la remedierea problemelor.
Mulţumim pentru înţelegere.

___________________
24.04.2017
Comisia de Contestaţii Mărci - Listele de Şedinţă cu dosarele programate pentru soluţionare în 26.04.2017 şi 27.04.2017
___________________
21.04.2017
Contestaţii-Revocări - Comisia de Reexaminare Invenţii - ANEXĂ la Lista de Şedinţă cu dosare programate pentru soluţionare în data de 24.04.2017
___________________
21.04.2017
___________________
20.04.2017
Comisia de Contestaţii Mărci: -  PRONUNŢĂRI din 19.04.2017 - dosare programate pentru soluţionare în 29.03.2017 şi 30.03.2017
___________________
19.04.2017
Comisia de Contestaţii Mărci: -  PRONUNŢĂRI din 18.04.2017 - dosare programate pentru soluţionare în 28.03.2017
___________________
18.04.2017
•  Comisia de Contestaţii Mărci - Listele de Şedinţă cu dosarele programate pentru soluţionare în 24.04.2017 şi 25.04.2017
•  Contestaţii-Revocări - Comisia de Reexaminare Invenţii - Lista de Şedinţă cu dosare programate pentru soluţionare în data de 24.04.2017
___________________
13.04.2017
___________________
12.04.2017
Depunerea electronică de mărci funcţionează.
___________________
11.04.2017
Comisia de Contestaţii Mărci: -  PRONUNŢĂRI din 04.04.2017 şi 05.04.2017 - dosare programate pentru soluţionare în 28.03.2017 şi 29.03.2017
___________________
3.04.2017
Incepând cu data de 03.04.2017 cererile de înregistrare a desenelor şi modelelor se publică pe site-ul OSIM în format .PDF; le puteţi consulta, gratuit, în pagina care conţine Buletinele oficiale de proprietate industrială, secţiunea Desene şi Modele.
___________________
3.04.2017
Comisia de Contestaţii Mărci: -  PRONUNŢĂRI din 31.03.2017 - dosare programate pentru soluţionare în 21.02.2017
___________________
3.04.2017
Comisia de Contestaţii D.M.: -  amână pronunțarea pentru 19.04.2017 - dosare programate pentru soluţionare în 31.03.2017
___________________
31.03.2017
Comisia de Contestaţii-Revocă Invenţii - PRONUNŢĂRI din 31.03.2017 - dosare programate pentru soluţionare în 31.03.2017
___________________
31.03.2017
___________________
30.03.2017
Comisia de Contestaţii Mărci: -  PRONUNŢĂRI din 29.03.2017 şi 30.03.2017 - dosare programate pentru soluţionare în 29.03.2017 şi 30.03.2017
___________________
29.03.2017
Comisia de Contestaţii Mărci: -  PRONUNŢĂRI din 28.03.2017 - dosare programate pentru soluţionare în 28.03.2017
___________________
28.03.2017
___________________
23.03.2017
•  Contestaţii-Revocări - Comisia de Reexaminare Invenţii - Lista de Şedinţă cu dosare programate pentru soluţionare în data de 31.03.2017

•  Comisia de Contestaţii Desene şi Modele - Lista de şedinţă cu dosarele de contestaţie DM programate pentru soluţionare în data de 31.03.2017

•  Comisia de Contestaţii Mărci - Listele de Şedinţă cu dosarele programate pentru soluţionare în 28.03.2017, 29.03.2017 şi 30.03.2017
___________________
16.03.2017
___________________
15.03.2017
Comisia de Contestaţii Mărci - Citaţii: CCM 224/16, CCM 226/16 şi CCM 348/16
___________________
10.03.2017
•  Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci (OSIM) organizează la sediul său, din str. Ion Ghica nr. 5, examen pentru dobândirea calităţii de consilier în proprietate industrială

•  EQE CANDIDATE SUPPORT PROJECT
Proiectul de Susţinere a Candidaţilor în vederea pregătirii examenului pentru calificarea în profesia de consilier european în  domeniul brevetelor de invenţie, etapa 2017 - 2018   


___________________
10.03.2017
•  Comisia de Contestaţii Mărci: -  PRONUNŢĂRI din 09.03.2017 - dosare programate pentru soluţionare în 21.02.2017, 22.02.2017 şi 23.02.2017
•  Comisia de Contestaţii-Revocă Invenţii - PRONUNŢĂRI din 09.03.2017 - dosare programate pentru soluţionare în 28.02.2017
___________________
08.03.2017
Comisia de Contestaţii Mărci: -  PRONUNŢĂRI din 07.03.2017 - dosare programate pentru soluţionare în 20.02.2017
___________________
01.03.2017
Comisia de Contestaţii-Revocă Invenţii - PRONUNŢĂRI din 28.02.2017 - dosare programate pentru soluţionare în 28.02.2017
___________________
24.02.2017
•  Comisia de Contestaţii Mărci: -  PRONUNŢĂRI din 22.02.2017 şi 23.02.2017 - dosare programate pentru soluţionare în 22.02.2017 şi 23.02.2017

•  Contestaţii-Revocări - Comisia de Reexaminare Invenţii - Lista de Şedinţă cu dosare programate pentru soluţionare în data de 28.02.2017
___________________
22.02.2017
Comisia de Contestaţii Mărci: -  PRONUNŢĂRI din 20.02.2017 şi 21.02.2017 - dosare programate pentru soluţionare în 20.02.2017 şi 22.02.2017
___________________
16.02.2017
•  Comisia de Contestaţii Mărci: -  PRONUNŢĂRI din 15.02.2017 - dosare programate pentru soluţionare în 25.01.2017, 26.01.2017, 27.01.2017 şi 30.01.2017
•  Comisia de Contestaţii Mărci - Listele de Şedinţă cu dosarele programate pentru soluţionare în 20.02.2017, 21.02.2017, 22.02.2017 şi 23.02.2017
___________________
15.02.2017
___________________
14.02.2017
___________________
13.02.2017
___________________
10.02.2017
___________________
09.02.2017
Registrul online de mărci funcţionează.
___________________
09.02.2017
___________________
09.02.2017
Comisia de Contestaţii Mărci:
-  PRONUNŢĂRI din 08.02.2017 - dosare programate pentru soluţionare în 25.01.2017, 26.01.2017 şi 30.01.2017

___________________
09.02.2017
___________________
08.02.2017
___________________
07.02.2017
___________________
03.02.2017
___________________
02.02.2017
Comisia de Contestaţii Mărci:
-  PRONUNŢĂRI din 01.02.2017 - dosare programate pentru soluţionare în 25.01.2017 şi 27.01.2017

___________________
02.02.2017
___________________
01.02.2017
___________________
01.02.2017
Comisia de Contestaţii-Revocă Invenţii - PRONUNŢĂRI din 31.01.2017 - dosare programate pentru soluţionare în 31.01.2017
___________________
31.01.2017
___________________
31.01.2017
Comisia de Contestaţii Mărci:
-  PRONUNŢĂRI din 25.01.2017, 27.01.2017 şi 30.01.2017 - dosare programate pentru soluţionare în 25.01.2017, 27.01.2017 şi 30.01.2017

___________________
31.01.2017
___________________
27.01.2017
___________________
27.01.2017
Comisia de Contestaţii Mărci:
-  PRONUNŢĂRI din 26.01.2017 - dosare programate pentru soluţionare în 26.01.2017

___________________
27.01.2017
___________________
26.01.2017
___________________
26.01.2017
___________________
26.01.2017
Comisia de Contestaţii Mărci - Listele de Şedinţă cu dosarele programate pentru soluţionare în 27.01.2017 şi 30.01.2017
___________________
20.01.2017
___________________
19.01.2017
•     Comisia de Contestaţii Desene şi Modele - Lista de şedinţă cu dosarele de contestaţie DM programate pentru soluţionare în data de 31.01.2017 - ora 1330
•     Comisia de Contestaţii Mărci - Listele de Şedinţă cu dosarele programate pentru soluţionare în 25.01.2017 şi 26.01.2017
___________________
19.01.2017
      În temeiul art.1 alin (1) din HG nr. 28/2017, ziua de 23 ianuarie 2017 se stabileşte ca zi liberă.
      Termenele de plată a taxelor în procedurile OSIM, cât şi termenele pentru îndeplinirea oricăror acte de procedură, ajunse la scadenţă în ziua de 23 ianuarie 2017, se prelungesc până la sfârşitul primei zile lucrătoare, respectiv 25 ianuarie 2017.

___________________
18.01.2017
___________________
18.01.2017
Comisia de Contestaţii Mărci:
DATORITĂ DECLARĂRII ZILEI DE 23 IANUARIE 2017 ZI LIBERĂ, ŞEDINŢA DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR PROGRAMATĂ ÎN DATA DE 23.01.2017 VA FI MUTATĂ ÎN DATA DE 30.01.2017 LA ACEEAŞI ORĂ (930)


Contestaţii-Revocări - Comisia de Reexaminare Invenţii - Lista de Şedinţă cu dosare programate pentru soluţionare în data de 31.01.2017
___________________
16.01.2017
Oficiul European de Proprietate Intelectuală (EUIPO) organizează concursuri pentru ocuparea posturilor de administratori - EUIPO/AD/01/17(AD6) şi asistenţi - EUIPO/AST/02/17(AST 3) în domeniul proprietăţii intelectuale.
Detalii privind concursurile găsiţi pe site-ul EUIPO: https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/vacancies
___________________
13.01.2017
Comisia de Contestaţii Mărci:
-  PRONUNŢĂRI din 09.01.2017 - dosare programate pentru soluţionare în 14.12.2016

___________________
13.01.2017
___________________
12.01.2017
___________________
12.01.2017
Comisia de Contestaţii Mărci - Citaţii pentru Şedinţele de Contestaţii Mărci din 23.01.2017 şi 25.01.2017
___________________
12.01.2017
___________________
11.01.2017
___________________
10.01.2017
Comisia de Contestaţii-Revocă Invenţii - PRONUNŢĂRI din 09.01.2017 - dosare programate pentru soluţionare în 16.12.2016
___________________
10.01.2017
___________________
10.01.2017
Comisia de Contestaţii Mărci:
-  PRONUNŢĂRI din 09.01.2017 - dosare programate pentru soluţionare în 12.12.2016, 13.12.2016 şi 15.12.2016

___________________
10.01.2017
___________________
09.01.2017
___________________
05.01.2017
___________________
04.01.2017
___________________
28.12.2016
___________________
22.12.2016
Comisia de Contestaţii Mărci:
-  PRONUNŢĂRI din 22.12.2016 - dosare programate pentru soluţionare în 13.12.2016

___________________
22.12.2016
___________________
21.12.2016
Comisia de Contestaţii Mărci:
-  PRONUNŢĂRI din 21.12.2016 - dosare programate pentru soluţionare în 14.12.2016
-  PRONUNŢĂRI din 20.12.2016 - dosare programate pentru soluţionare în 13.12.2016

___________________
20.12.2016
___________________
19.12.2016
Comisia de Contestaţii Mărci:
-  PRONUNŢĂRI din 15.12.2016 - dosare programate pentru soluţionare în 24.11.2016, 14.12.2016 şi 15.12.2016

___________________
16.12.2016
Comisia de Contestaţii-Revocă Invenţii - PRONUNŢĂRI din 16.12.2016 - dosare programate pentru soluţionare în 16.12.2016
___________________
16.12.2016
___________________
14.12.2016
Comisia de Contestaţii Mărci:
-  PRONUNŢĂRI din 14.12.2016 - dosare programate pentru soluţionare în 12.12.2016
-  PRONUNŢĂRI din 13.12.2016 - dosare programate pentru soluţionare în 13.12.2016

___________________
14.12.2016
___________________
12.12.2016
•  Comisia de Contestaţii Mărci - PRONUNŢĂRI din 12.12.2016 - dosare programate pentru soluţionare în 12.12.2016

•  Comisia de Contestaţii Mărci - PRONUNŢĂRI din 09.12.2016 - dosare programate pentru soluţionare în 22.11.2016
___________________
12.12.2016
___________________
09.12.2016
În intervalul 09.12.2016 ora 1600 – 12.12.2016 ora 0900 Depunerea electronică mărci, nu va fi funcţională din cauza unor lucrări de mentenanţă. Mulţumim pentru înţelegere.
___________________
09.12.2016
___________________
09.12.2016
Comisia de Contestaţii-Revocă Invenţii - PRONUNŢĂRI din 08.12.2016 - dosare programate pentru soluţionare în 17.11.2016
___________________
08.12.2016
Comisia de Contestaţii Mărci - Listele de Şedinţă cu dosarele programate pentru soluţionare în 12.12.2016, 13.12.2016, 14.12.2016 şi 15.12.2016

Comisia de Contestaţii Mărci - PRONUNŢĂRI din 07.12.2016 - dosare programate pentru soluţionare în 22.11.2016 şi 23.11.2016
___________________
07.12.2016
Contestaţii-Revocări - Comisia de Reexaminare Invenţii - Lista de Şedinţă cu dosare programate pentru soluţionare în data de 16.12.2016
___________________
05.12.2016
Comisia de Contestaţii Mărci - PRONUNŢĂRI din 25.11.2016 - dosare programate pentru soluţionare în 21.11.2016
___________________
29.11.2016
Comisia de Contestaţii Mărci - Citaţie: CCM 209/16 marca "cvartetul de coarde GAUDEAMUS ROMÂNIA" nr. depozit M 2014 07836
___________________
29.11.2016
___________________
28.11.2016
___________________
28.11.2016
Comisia de Contestaţii Mărci - PRONUNŢĂRI din 25.11.2016 - dosare programate pentru soluţionare în 22.11.2016, 23.11.2016 şi 24.11.2016
___________________
24.11.2016
Comisia de Contestaţii Mărci - PRONUNŢĂRI din 24.11.2016 - dosare programate pentru soluţionare în 24.11.2016
___________________
23.11.2016
Comisia de Contestaţii Mărci - PRONUNŢĂRI din 23.11.2016 - dosare programate pentru soluţionare în 23.11.2016
___________________
22.11.2016
Comisia de Contestaţii Mărci - PRONUNŢĂRI din 22.11.2016 - dosare programate pentru soluţionare în 22.11.2016
___________________
22.11.2016
___________________
21.11.2016
Comisia de Contestaţii Mărci - PRONUNŢĂRI din 21.11.2016 - dosare programate pentru soluţionare în 24.10.2016, 25.10.2016, 26.10.2016
___________________
21.11.2016
___________________
21.11.2016
Comisia de Contestaţii Mărci - PRONUNŢĂRI din 21.11.2016 - dosare programate pentru soluţionare în 21.11.2016
___________________
18.11.2016
___________________
18.11.2016
Comisia de Contestaţii-Revocă Invenţii - PRONUNŢĂRI din 17.11.2016 - dosare programate pentru soluţionare în 17.11.2016
___________________
17.11.2016
___________________
16.11.2016
Comisia de Contestaţii Mărci - PRONUNŢĂRI din 15.11.2016 - dosare programate pentru soluţionare în 25.10.2016, 26.10.2016
___________________
15.11.2016
Comisia de Contestaţii Mărci - Listele de Şedinţă cu dosarele programate pentru soluţionare în 21.11.2016, 22.11.2016, 23.11.2016 şi 24.11.2016
___________________
15.11.2016
___________________
14.11.2016
14.11.2016
Comisia de Contestaţii Mărci - PRONUNŢĂRI din 14.11.2016 - dosare programate pentru soluţionare în 24.10.2016
___________________
11.11.2016
10.11.2016
___________________
08.11.2016
•  Comisia de Contestaţii-Revocă Invenţii - PRONUNŢĂRI din 08.11.2016 - dosare programate pentru soluţionare în 18.10.2016
•  Contestaţii-Revocări - Comisia de Reexaminare Invenţii - Lista de Şedinţă cu dosare programate pentru soluţionare în data de 17.11.2016
___________________
08.11.2016
___________________
04.11.2016
Anunţ
Examenul pentru dobândirea calităţii de consilier în proprietate industrială se va organiza în perioada  24-29 aprilie 2017.
Detalii privind organizarea examenului vor fi afişate pe pagina www.osim.ro cu 60 de zile înainte de data desfăşurării. Examenul se va desfăşura în conformitate cu prevederile O.G. nr.66/2000 republicată, modificată şi completată de Legea nr.331 din 17 iulie 2006 şi a Instrucţiunilor nr.108/17.10.2002 de aplicare a O.G. nr.66/2000, modificate prin Ordinul nr.113/17.09.2009, pentru următoarele obiecte ale dreptului de proprietate industrială: Brevete de invenţie, Mărci şi Indicaţii Geografice, Desene şi Modele.

___________________
02.11.2016
Anunţ
pentru persoanele interesate de publicarea unui articol în Revista Română de Proprietate Industrială (R.R.P.I.)

___________________
01.11.2016
Serviciu efectuat gratuit de OSIM până la sfârşitul anului 2016
___________________
01.11.2016
Anunţ

Din cauza defectării unui echipament al sistemului informatic OSIM, vă informăm că accesul la pagina de internet a OSIM cât şi accesul la poşta electronică se va efectua cu scurte întreruperi.
Ne cerem scuze pentru orice probleme generate şi vă informăm că echipa tehnică depune toate eforturile pentru a remedia cât mai repede problema prezentată.
Vă mulţumim pentru înţelegere

___________________
28.10.2016
Comisia de Contestaţii Mărci - PRONUNŢĂRI din 28.10.2016 - dosare programate pentru soluţionare în 26.10.2016
___________________
28.10.2016
___________________
28.10.2016
Comisia de Contestaţii Mărci - PRONUNŢĂRI din 27.10.2016 - dosare programate pentru soluţionare în 27.10.2016
___________________
27.10.2016
Comisia de Contestaţii Mărci - PRONUNŢĂRI din 26.10.2016 - dosare programate pentru soluţionare în 26.10.2016
Comisia de Contestaţii Desene şi Modele - PRONUNŢĂRI din 24.10.2016 - dosare programate pentru soluţionare în 29.09.2016 - ora 1330
___________________
26.10.2016
___________________
25.10.2016
Comisia de Contestaţii Mărci - PRONUNŢĂRI din 25.10.2016 - dosare programate pentru soluţionare în 25.10.2016
___________________
24.10.2016
Comisia de Contestaţii Mărci - PRONUNŢĂRI din 24.10.2016 - dosare programate pentru soluţionare în 24.10.2016
Comisia de Contestaţii-Revocă Invenţii - PRONUNŢĂRI din 11.10.2016 - dosare programate pentru soluţionare în 21.09.2016
___________________
21.10.2016
___________________
20.10.2016
___________________
19.10.2016
Comisia de Contestaţii Mărci - PRONUNŢĂRI din 18.10.2016 - dosare programate pentru soluţionare în 27.09.2016 şi 28.09.2016
___________________
18.10.2016
•  Contestaţii-Revocări - Comisia de Reexaminare Invenţii - PRONUNŢĂRI   în 18.10.2016 - dosare programate pentru soluţionare în 18.10.2016

•  Comisia de Contestaţii Mărci
Listele de Şedinţă cu dosarele programate pentru soluţionare în 24.10.2016, 25.10.2016, 26.10.2016 şi 27.10.2016
___________________
17.10.2016
Comisia de Contestaţii Mărci - PRONUNŢĂRI din 17.10.2016 - dosare programate pentru soluţionare în 29.09.2016
___________________
12.10.2016
Comisia de Contestaţii Mărci - PRONUNŢĂRI din 11.10.2016 - dosare programate pentru soluţionare în 29.09.2016
___________________
12.10.2016
Prezentările din cadrul seminarului privind implementarea brevetului unitar în România  >>>
___________________
11.10.2016
În data de 12.10.2016, Bilioteca Județeană "I.H. Rădulescu", Dâmbovița, organizează în cadrul Porților Deschise, la Centrul Europe Direct Târgoviște, Seminarul cu tema: "Educația în domeniul proprietății industriale - o nevoie stringentă a României", în cadrul programului desfășurării acestei acțiuni au fost invitați specialiști din cadrul OSIM pentru a susține lucrări pe tema protecției proprietății industriale și anume marca comunitară și designul comunitar.
___________________
10.10.2016
___________________
10.10.2016
•  Comisia de Contestaţii Mărci - Citaţii pentru Şedinţa de Contestaţii Mărci din data de 25.10.2016 ora 930

•  Contestaţii-Revocări - Comisia de Reexaminare Invenţii - Liste de Şedinţă cu dosare programate pentru soluţionare în data de 18.10.2016
___________________
05.10.2016
Comisia de Contestaţii-Revocări - Invenţii - PRONUNŢĂRI - ERATĂ- la poziţia 16 din lista pronunţărilor din data de 21.09.2016
___________________
05.10.2016
___________________

În data de 03.10.2016, a început a 56-a serie a reuniunilor Adunării Generale a Organizaţiei Mondiale de Proprietate Intelectuală (OMPI).
Dna Bucura Ionescu, Director General OSIM a prezentat Declaraţia Generală din partea României (textul Declaraţiei)

___________________

În organizarea Oficiului de Stat pentru Invenţii si Mărci – OSIM şi a Oficiului European de Brevete – OEB, s-a desfăşurat în Bucureşti, primul seminar din România dedicat implementării sistemului brevetului european cu efect unitar. ___________________
03.10.2016
___________________
30.09.2016
Comisia de Contestaţii Mărci - PRONUNŢĂRI din 29.09.2016 - dosare programate pentru soluţionare în 27.09.2016, 28.09.2016, 29.09.2016

Comisia de Contestaţii Desene şi Modele - PRONUNŢĂRI din 29.09.2016 - dosare programate pentru soluţionare în 29.09.2016 - ora 1330
___________________
29.09.2016
___________________
29.09.2016
Comisia de Contestaţii Mărci - PRONUNŢĂRI din 28.09.2016 - dosare programate pentru soluţionare în 28.09.2016
___________________
28.09.2016
Comisia de Contestaţii Mărci - PRONUNŢĂRI din 27.09.2016 - dosare programate pentru soluţionare în 27.09.2016
___________________
27.09.2016
___________________
23.09.2016
Comisia de Contestaţii-Revocări - Invenţii - PRONUNŢĂRI - în 23.09.2016 - dosare programate pentru soluţionare în 21.09.2016
___________________
23.09.2016
___________________
22.09.2016
___________________
21.09.2016
Comisia de Contestaţii-Revocări - Invenţii - PRONUNŢĂRI - în 21.09.2016 - dosare programate pentru soluţionare în 21.09.2016
___________________
20.09.2016
___________________
20.09.2016
Comisia de Contestaţii Mărci
Listele de Şedinţă cu dosarele programate pentru soluţionare în 27.09.2016, 28.09.2016 şi 29.09.2016
Comisia de Contestaţii Desene şi Modele
Lista de şedinţă cu dosarele de contestaţie DM programate pentru soluţionare în data de 29.09.2016 - ora 1330
___________________
19.09.2016
___________________
19.09.2016
14.09.2016
___________________
14.09.2016
___________________
14.09.2016
Comisia de Contestaţii-Revocări - Invenţii
- Lista de Şedinţă cu dosarele programate pentru soluţionare în data de 21.09.2016
___________________
13.09.2016
___________________
12.09.2016
___________________
08.09.2016
___________________
07.09.2016
___________________
06.09.2016
___________________
05.09.2016
___________________
31.08.2016
___________________
30.08.2016
___________________
30.08.2016
Din cauza unei avarii la reţeaua de alimentare cu energie electrică a sistemului informatic OSIM, vă informăm că Depunerea electronică a cererilor de înregistrare mărci nu este funcțională .
Ne cerem scuze pentru orice probleme generate

___________________
25.08.2016
___________________
19.08.2016
___________________
17.08.2016
___________________
12.08.2016
Versiune actualizată a manualului utilizatorului pentru înregistrarea online a cererilor de marcă
___________________
11.08.2016
___________________
10.08.2016
___________________
9.08.2016
___________________
9.08.2016
___________________
22.07.2016
Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci (OSIM) organizează, în colaborare cu Oficiul European de Brevete (OEB), un eveniment internaţional cu tema Brevetul Unitar   >>>
___________________
22.07.2016
Comisia de Contestaţii Mărci - PRONUNŢĂRI din 21.07.2016 - dosare programate pentru soluţionare în 29.06.2016
___________________
21.07.2016
Comisia de Contestaţii Mărci - PRONUNŢĂRI din 19.07.2016 - dosare programate pentru soluţionare în 28.06.2016, 29.06.2016 şi 30.06.2016
___________________
13.07.2016
Comisia de Contestaţii Mărci - PRONUNŢĂRI din 12.07.2016 - dosare programate pentru soluţionare în 28.06.2016
___________________
06.07.2016
___________________
05.07.2016
___________________
30.06.2016
Comisia de Contestaţii-Revocări - Invenţii - PRONUNŢĂRI - cazurilor CRI 14/2016, CRI 17/2016 şi CRI 15/2016 programate pentru soluţionare în 30.06.2016

Comisia de Contestaţii Mărci - Listele de Şedinţă cu dosarele programate pentru soluţionare în 28.06.2016, 29.06.2016 şi 30.06.2016
___________________
30.06.2016
___________________
23.06.2016
Comisia de Contestaţii-Revocări - Invenţii - PRONUNŢĂRI - dosare programate pentru soluţionare în 23.06.2016

Comisia de Contestaţii Mărci - Listele de Şedinţă cu dosarele programate pentru soluţionare în 28.06.2016, 29.06.2016 şi 30.06.2016
___________________
22.06.2016
___________________
17.06.2016
Simpozion ROMINVENT cu tema "Contrafacerea şi pirateria în domeniul proprietăţii intelectuale" - ediţia a XVIII-a - în perioada 19-21 octombrie 2016
___________________
14.06.2016
Comisia de Contestaţii Mărci - PRONUNŢĂRI din 14.06.2016 - dosare programate pentru soluţionare în 24.05.2016, 25.05.2016 şi 26.05.2016
___________________
09.06.2016
Comisia de Contestaţii-Revocări - Invenţii - PRONUNŢĂRI - dosare programate pentru soluţionare în 19.05.2016

Comisia de Contestaţii-Revocări - Invenţii
- Lista de Şedinţă cu dosarele programate pentru soluţionare în data de 23.06.2016
___________________
08.06.2016
Comisia de Contestaţii Mărci - PRONUNŢĂRI - dosare programate pentru soluţionare în 24.05.2016, 25.05.2016 şi 26.05.2016
___________________
08.06.2016
___________________
07.05.2016
Comisia de Contestaţii-Revocări - Invenţii
Pronunţări - dosare programate pentru soluţionare în data de 19.05.2016
___________________
06.06.2016
___________________
06.06.2016
___________________
06.06.2016
Anunţ privind depunerea candidaturilor pentru posturile de judecători calificaţi din punct de vedere juridic şi de judecători calificaţi din punct de vedere tehnic la Curtea unică în materie de brevete
___________________
03.06.2016
Informare privind traducerile fasciculelor de brevet europene cu efecte în România
___________________
03.06.2016
Premiile Desene și Modele comunitare, Milano, Noiembrie 2016
___________________
01.06.2016
___________________
30.05.2016
Organizaţia Mondială a Proprietăii Intelectuale (OMPI) pune la dispoziţia celor interesaţi, pe pagina sa de web, strategiile de proprietate intelectuală pentru universităţi şi instituţii de cercetare.
Baza de date a strategiilor de IP poate fi vizualizată prin link-ul: http://www.wipo.int/policy/en/university_ip_policies/index.html

___________________
26.05.2016
Comisia de Contestaţii Mărci - PRONUNŢĂRI - dosare programate pentru soluţionare în 24, 25, 26.05.2016
Comisia de Contestaţii Desene şi Modele - PRONUNŢĂRI - dosare programate pentru soluţionare în 26.05.2016 - ora 1330
___________________
24.05.2016
___________________
19.05.2016
Comisia de Contestaţii Desene şi Modele - Lista de Şedinţă cu dosarele de contestaţie D.M. programate pentru soluţionare în data de 26.05.2016
___________________
18.05.2016

18.05.2016
Comisia de Contestaţii Mărci - Listele de Şedinţă cu dosarele programate pentru soluţionare în 24.05.2016, 25.05.2016 şi 26.05.2016
Comisia de Contestaţii-Revocări - Invenţii - Pronunţare din 12.05.2016 - dosar programat pentru soluţionare în data de 21.04.2016
___________________
16.05.2016
Comisia de Contestaţii-Revocări - Invenţii - Listele de Şedinţă cu dosarele programate pentru soluţionare în 19.05.2016 - ora 930
___________________
13.05.2016
Comisia de Contestaţii Mărci - PRONUNŢĂRI din data de 12.05.2016 - dosare programate pentru soluţionare în 20, 21, 22.04.2016
___________________
12.05.2016
___________________
11.05.2016
Seminar "Henri Coandă, 130 de ani de la naştere" - Sala de lectură a Bibliotecii OSIM , miecuri, 18 mai 2016, ora 1600
___________________
06.05.2016
Comisia de Contestaţii-Revocări - Invenţii
- Pronunţări din 05.05.2016 - dosare programate pentru soluţionare în data de 19.04.2016
- Pronunţare din 18.04.2016 - dosare programate pentru soluţionare în data de 24.03.2016

___________________
04.05.2016
___________________
28.04.2016
EQE CANDIDATE SUPPORT PROJECT
Proiectul de Susţinere a Candidaţilor în vederea pregătirii examenului pentru calificarea în profesia de consilier european în  domeniul brevetelor de invenţie, etapa 2016 - 2017   
___________________
28.04.2016
___________________
27.04.2016
Comisia de Contestaţii-Revocări - Invenţii - PRONUNŢĂRI din 26.04.2016 - dosare programate pentru soluţionare în data de 19.04.2016

Comisia de Contestaţii Mărci - PRONUNŢĂRI din data de 26.04.2016 - dosare programate pentru soluţionare în data de 22.04.2016
___________________
25.04.2016
Comisia de Contestaţii Mărci - PRONUNŢĂRI din data de 22.04.2016 - dosare programate pentru soluţionare în 20.04.2016, 21.04.2016, 22.04.2016
___________________
22.04.2016
Comisia de Contestaţii Mărci - PRONUNŢĂRI din data de 20.04.2016 - dosare programate pentru soluţionare în data de 20.04.2016
___________________
20.04.2016
Comisia de Contestaţii-Revocări - Invenţii - PRONUNŢĂRI: dosare programate pentru soluţionare în data de 19.04.2016
___________________
18.04.2016
Comisia de Contestaţii Mărci - PRONUNŢĂRI din data de 18.04.2016 - dosare programate pentru soluţionare în 22.03.2016 şi 24.03.2016
___________________
18.04.2016
Comisia de Contestaţii-Revocări - Invenţii - PRONUNŢĂRI: 18.04.2016 - CSP / CRI 14/2014
___________________
18.04.2016
___________________
15.04.2016
Comisia de Contestaţii Mărci - Listele de Şedinţă cu dosarele programate pentru soluţionare în 20.04.2016, 21.04.2016 şi 22.04.2016
___________________
14.04.2016
Comisia de Contestaţii-Revocări - Invenţii - PRONUNŢĂRI: dosare programate pentru soluţionare în 17.04.2016 - ora 930 şi 24.04.2016 - ora 1330
Comisia de Contestaţii Mărci - PRONUNŢĂRI - din data de 14.04.2016
___________________
12.04.2016
___________________
12.04.2016
Comisia de Contestaţii Mărci- PRONUNŢĂRI - din data de 12.04.2016
___________________
8.04.2016
Comisia de Contestaţii-Revocări - Invenţii - Listele de Şedinţă cu dosarele programate pentru soluţionare în 18.04.2016 - ora 930, 19.04.2016 - ora 930 şi 21.04.2016 - ora 1330
___________________
7.04.2016
___________________
5.04.2016
Comisia de Contestaţii Mărci- PRONUNŢĂRI
___________________
5.04.2016
___________________
4.04.2016

ANUNŢ PRIVIND SISTAREA ÎNSCRIERILOR LA CURSUL DE INSTRUIRE ÎN DOMENIUL MĂRCILOR
OSIM sistează înscrierile la Cursul de instruire în domeniul Mărcilor şi Indicaţiilor Geografice ce se va desfăşura în perioada 09-13.05.2016 toate locurile fiind deja ocupate.
___________________
2.04.2016
___________________
1.04.2016
___________________
1.04.2016
Comisia de Contestaţii Mărci
   - Citare prin publicitate
___________________
31.03.2016
Comisia de Contestaţii Mărci- PRONUNŢĂRI
___________________
31.03.2016
___________________
30.03.2016
Comisia de Contestaţii Mărci- PRONUNŢĂRI
___________________
30.03.2016
___________________
29.03.2016
Comisia de Contestaţii Mărci- PRONUNŢĂRI
___________________
28.03.2016
___________________
25.03.2016
Depunerea electronică a cererilor de mărci şi a celor de desene şi modele se întrerupe astăzi, 25.03.2016, între 12:30 – 14:00.
Se vor actualiza unele funcţionalităţi şi se vor sincroniza legăturile către site-ul EUIPO (fost OHIM) ca urmare a modificării denumirii acestuia.

___________________
25.03.2016
___________________
25.03.2016
Comisia de Contestaţii Mărci- PRONUNŢĂRI dosare programate pentru soluţionare în ziua de 24.03.2016 şi anexă
___________________
24.03.2016
___________________
24.03.2016
Comisia de Contestaţii Mărci, Invenţii, Desene şi Modele - PRONUNŢĂRI
___________________
22.03.2016
___________________
21.03.2016
Comisia de Contestaţii Mărci - Listele de Şedinţă cu dosarele programate pentru soluţionare în 17.03.2016 - ora 1330
___________________
18.03.2016
Comisia de Contestaţii Mărci - Listele de Şedinţă cu dosarele programate pentru soluţionare în 22.03.2016, 23.03.2016 şi 24.03.2016 - ora 930

Comisia de Contestaţii-Revocări - Invenţii - Lista de şedinţă cu dosarele programate pentru soluţionare în data de 24.03.2016 -ora 1330

Comisia de Contestaţii Desene şi Modele - PRONUNŢĂRI - lista din 17.03.2016 - ora 1330
___________________
17.03.2016
___________________
16.03.2016
Comisia de Contestaţii Mărci - PRONUNŢĂRI:
- pronunţări din data de 15.03.2016 - liste din 23.02.2016, 24.02.2016, 25.02.2016, 26.02.2016 -ora 930

___________________
15.03.2016
___________________
15.03.2016
Anunţ
Cursuri OSIM

14.03.2016
___________________
11.03.2016
Comisia de Contestaţii Desene şi Modele - Lista de Şedinţă cu dosarele de contestaţie D.M. programate pentru soluţionare în data de 17.03.2016

Comisia de Contestaţii Mărci - Lista de Şedinţă cu dosarele programate pentru soluţionare data de 17.03.2016

Comisia de Contestaţii Mărci - CITAŢII - pentru Şedinţa de Contestaţii Mărci din data de 22.03.2016

Comisia de Contestaţii-Revocări - Invenţii- Lista de şedinţă cu dosarele programate pentru soluţionare în data de 17.03.2016 -ora 930
___________________
10.03.2016
Comisia de Contestaţii-Revocări - Invenţii
- PRONUNŢĂRI -
Lista de şedinţă din 18.02.2016 -ora 930

___________________
10.03.2016

Anunţ
• Rezultatele probei interviu la concursul organizat pentru ocuparea unui post contractual vacant de execuţie, pe perioadă nedeterminată, de examinator la Serviciul Mărci şi Indicaţii Geografice, Biroul Examinare Indicaţii Geografice, Eliberări Acte, Transmiteri Drepturi, Reînnoiri şi Registrul Naţional

• Concurs pentru ocuparea unui post contractual vacant, pe perioadă nedeterminată, de expert în cadrul Serviciului Achiziţii-Administrativ, Direcţia Economică

• Rezultatul probei interviu la concursul organizat pentru ocuparea unui post contractual vacant de execuţie, pe perioadă nedeterminată, de expert în cadrul Biroului Financiar, Serviciului Financiar-Contabilitate, Direcţia Economică

• Rezultatele de la proba interviu la concursul organizat pentru ocuparea unui post contractual vacant de execuţie, pe perioadă nedeterminată, de expert în cadrul Serviciului Achiziţii-Administrativ, Direcţia Economică
___________________
08.03.2016
___________________
04.03.2016
___________________
03.03.2016
Comisia de Contestaţii Mărci - PRONUNŢĂRI - liste din 23.02.2016, 24.02.2016, 25.02.2016 -ora 930 partea a-II-a
___________________
03.03.2016

Reformă în domeniul mărcilor comunitare
La data de 23 martie 2016, va intra în vigoare Amendamentul Regulamentului privind mărcile comunitare, iar începând cu această dată, Oficiul de Armonizare în Piaţa Internă (OHIM) se va numi "Oficiul de Proprietate Intelectuală al Uniunii Europene". Accesând link-ul, puteţi citi mai multe despre acest subiect şi veţi găsi inclusiv textul Regulamentului în întregime, inclusiv în limba română. Sunt disponibile, de asemenea, şi alte informaţii cu privire la acest proces de reformă legislativă.
___________________
02.03.2016
___________________
02.03.2016
Comisia de Contestaţii Mărci - PRONUNŢĂRI - liste din 23.02.2016, 24.02.2016, 25.02.2016 şi 26.02.2016 - ora 930
___________________
26.02.2016
___________________
26.02.2016
“Premiile DesignEuropa” reprezintă o nouă iniţiativă OHIM de promovare a importanţei şi valorii Designului la nivel european şi de a premia excelenţa în acest domeniu. În anul 2016 va avea loc prima ediţie a acestei competiţii, iar festivitatea de decernare a premiilor va avea loc la Milano în Italia, în data de 30 Noiembrie.
Sunt eligibile pentru înscrierea în competiţie companiile sau persoanele fizice de orice naţionalitate, posesoare ale unui certificat de înregistrare pentru un Design Comunitar eliberat de către OHIM şi cu produse comercializate în orice ţară.
Înscrierile se pot face până la sfârşitul lunii iunie 2016, detalii privind competiţia, criteriile de eligibilitate şi înscrierea sunt disponibile pe site-ul OHIM, accesând acest link.

___________________
25.02.2016
___________________
25.02.2016
Anexă la Lista de şedinţă cu dosarele de contestaţie mărci programate pentru soluţionare în ziua de 26.02.2016 - ora 930
___________________
24.02.2016
___________________
23.02.2016
___________________
15.02.2016
Listele de şedinţă cu dosarele de contestaţie mărci programate pentru soluţionare în zilele de 23.02.2016; 24.02.2016; 25.02.2016; 26.02.2016 - ora 930
___________________
11.02.2016
___________________
09.02.2016

Mijloace fixe şi obiecte de inventar propuse pentru casare

Comisia de Contestaţii-Revocări - Invenţii
-
Lista de şedinţă din 18.02.2016 - ora 930


Comisia de Contestaţii Mărci - CITAŢII - pentru Şedinţa de Contestaţii Mărci din data de 23.02.2016
___________________
25.01.2016
Seminar PCT
___________________
11.01.2016
Comisia de Contestaţii Mărci - PRONUNŢĂRI - lista din 08.12.2015 - ora 930
___________________
21.12.2015
Comisia de Contestaţii-Revocări - Invenţii
- PRONUNŢĂRI -
Lista de şedinţă din 10.12.2015 - ora 930

___________________
17.12.2015
Comisia de Contestaţii Mărci - PRONUNŢĂRI - listele din 17.11.2015, 18.11.2015 şi 19.11.2015 - ora 930
___________________
09.12.2015
Comisia de Contestaţii Mărci
Lista de şedinţă cu dosarele de contestaţie mărci programate pentru soluţionare în zilele de 15.12.2015, 16.12.2015 şi 17.12.2015 - ora 930
___________________
09.12.2015
Comisia de Contestaţii Desene şi Modele
Lista de şedinţă cu dosarele de contestaţie DM programate pentru soluţionare în data de 18.12.2015
___________________
03.12.2015
Anunţ
Având în vedere necesitatea efectuării unor lucrări de intervenţii la reţeaua de alimentare cu energie electrică a sistemului informatic al OSIM, vă informăm ca în data de 04.12.2015, între orele 13:00 – 21:00 serviciile online oferite de OSIM vor fi oprite.
Ne cerem scuze pentru orice probleme generate.

___________________
03.12.2015
Comisia de Contestaţii Mărci
Lista de şedinţă cu dosarele de contestaţie mărci programate pentru soluţionare în ziua de 08.12.2015 - ora 930
___________________
02.12.2015
Comisia de Contestaţii-Revocări - Invenţii
Listele de şedinţă cu dosarele programate pentru soluţionare în data de 10.12.2015 - ora 930

___________________
17.11.2015
Comisia de Contestaţii Mărci - PRONUNŢĂRI - listele din 20.10.2015, 21.10.2015 şi 22.10.2015 - ora 930
___________________
16.11.2015
Comisia de Contestaţii-Revocări - Invenţii
- PRONUNŢĂRI - lista din 15.10.2015 - actualizată

___________________
12.11.2015

Comisia de Contestaţii Desene şi Modele - PRONUNŢĂRI -
lista din 15.10.2015

___________________
10.11.2015
Comisia de Contestaţii-Revocări - Invenţii
- PRONUNŢĂRI - lista din 15.10.2015 - actualizată

___________________
05.11.2015
___________________
05.11.2015
___________________
04.11.2015
___________________
03.11.2015
Comisia de Contestaţii Desene şi Modele
Lista de şedinţă cu dosarele de contestaţie DM programate pentru soluţionare în data de 12.11.2015
___________________
03.11.2015
___________________
02.11.2015
___________________
29.10.2015
___________________
27.10.2015
___________________
26.10.2015
Comisia de Contestaţii-Revocări - Invenţii
- PRONUNŢĂRI - lista din 15.10.2015 şi lista din 19.10.2015

___________________
23.10.2015
___________________
21.10.2015
___________________
20.10.2015
Comisia de Contestaţii Mărci - PRONUNŢĂRI - listele din 22.09.2015, 23.09.2015 şi 24.09.2015 - ora 930
___________________
20.10.2015
___________________
19.10.2015
Comisia de Contestaţii Mărci
Listele de şedinţă cu dosarele de contestaţie mărci programate pentru soluţionare în zilele de 20.10.2015, 21.10.2015 şi 22.10.2015 - ora 930
___________________
16.10.2015
___________________
___________________
15.10.2015
___________________
14.10.2015
Comisia de Contestaţii-Revocări - Invenţii
Lista de şedinţă cu dosarele programate pentru soluţionare în data de 15.10.2015 - ora 930

___________________
14.10.2015
Programul simpozionului ROMINVENT
___________________
13.10.2015
Comisia de Contestaţii Desene şi Modele
Lista de şedinţă cu dosarele de contestaţie DM programate pentru soluţionare în data de 15.10.2015 - ora 1330
___________________
13.10.2015
Comisia de Contestaţii-Revocări - Invenţii
Lista de şedinţă cu dosarele programate pentru soluţionare în data de 19.10.2015 - ora 930


Comisia de Contestaţii-Revocări - Invenţii
- PRONUNŢĂRI - lista din 17.09.2015 - actualizată

___________________
12.10.2015
Sistemul de depunere electronică a cererilor de brevet de invenţie nu funcţionează.
Ne cerem scuze pentru eventualele probleme create.
Se lucrează la remedierea situaţiei.
Reluarea funcţionării sistemului va fi anunţată pe site-ul nostru.
___________________
07.10.2015
Comisia de Reexaminare Invenţii
      - Citare prin publicitate
___________________
05.10.2015
Simpozion ROMINVENT
___________________
01.10.2015
___________________
29.09.2015
___________________
23.09.2015
Ordin nr. 149/22.09.2015 de anulare a Ordinului nr. 146/18.09.2015 privind reluarea procedurii de desfăşurare a concursului pentru ocuparea postului de examinator pe durată nedeterminată la Serviciul Mărci şi Indicaţii Geografice
___________________
22.09.2015
Comisia de Contestaţii-Revocări - Invenţii
- PRONUNŢĂRI
- lista din 17.09.2015

___________________
21.09.2015
Comisia de Contestaţii Mărci
Listele de şedinţă cu dosarele de contestaţie mărci programate pentru soluţionare în zilele de 22.09.2015, 23.09.2015 şi 24.09.2015 - ora 930
___________________
21.09.2015
___________________
18.09.2015
Anunţ:
Sistemul de depunere electronică a cererilor de brevet de invenţie este funcţional.
___________________
09.09.2015
Comisia de Contestaţii Desene şi Modele
Lista de şedinţă cu dosarele de contestaţie DM programate pentru soluţionare în data de 17.09.2015 - ora 1330

Comisia de Contestaţii-Revocări - Invenţii
Lista de şedinţă cu dosarele programate pentru soluţionare în data de 17.09.2015, ora 930
___________________
07.09.2015
Anunţ
Prin Ordinul nr. 132 din data 7.09.2015,  în temeiul  prevederilor art. 37 alin. (2)  din H.G. nr. 286/2011, Directorul General OSIM a dispus suspendarea concursului pentru ocuparea unui post contractual vacant de examinator, pe perioadă nederminată, în cadrul Serviciului Mărci şi Indicaţii Geografice.
Procedura de organizare a concursului va fi reluată cu proba scrisă la o dată care  va fi stabilită ulterior.
Candidaturile înregistrate la concursul a cărui procedură a fost suspendată, se consideră valide, dacă persoanele care au depus dosarele de concurs îşi exprimă în scris intenţia de a participa din nou la concurs, la noile date.
___________________
04.09.2015
___________________
03.09.2015
___________________
26.08.2015
___________________
19.08.2015
___________________
19.08.2015
___________________
18.08.2015
___________________
13.08.2015
___________________
12.08.2015
___________________
10.08.2015
___________________
07.08.2015
Mijloace fixe propuse pentru casare
___________________
06.08.2015
Anunţ
Având în vedere necesitatea efectuării unor lucrări de reparaţii la reţeaua de alimentare cu energie electrică în sediul OSIM, vă informăm că în data de 07.08.2015, între orele 14:00 – 20:00 alimentarea cu energie electrică a instituţiei va fi întreruptă. În acest interval serviciile online oferite de OSIM nu vor fi oprite dar este posibil să fie afectate de întrerupere.
___________________
06.08.2015
___________________
05.08.2015
___________________
04.08.2015
___________________
28.07.2015
Comisia de Contestaţii Desene şi Modele - PRONUNŢĂRI - lista din 17.06.2015 - ora 1330
Comisia de Contestaţii Mărci - PRONUNŢĂRI - listele din 14.07.2015, 15.07.2015 şi 16.07.2015 - ora 930
___________________
27.07.2015
___________________
23.07.2015
___________________
22.07.2015
___________________
16.07.2015
___________________
15.07.2015
___________________
13.07.2015
___________________
10.07.2015
___________________
08.07.2015
Comisia de Contestaţii Mărci
Listele de şedinţă cu dosarele de contestaţie mărci programate pentru soluţionare în zilele de 14.07.2015, 15.07.2015 şi 16.07.2015 - ora 930
___________________
07.07.2015
___________________
07.07.2015
De la 1 Iulie 2015 OSIM pune la dispoziţia publicului serviciul “Registru online PATREG” prin care utilizatorii au acces la Registrul  brevetelor europene cu efecte în România
Serviciul este inclus şi în registrul european de brevete, secţiunea “Registrul Federal”,  disponibil pe site-ul Oficiului European de Brevete.

___________________
03.07.2015
Comisia de Contestaţii Mărci - PRONUNŢĂRI - listele din 26.05.2015, 27.05.2015 şi 28.05.2015
___________________
03.07.2015
___________________
01.07.2015
___________________
30.06.2015
___________________
29.06.2015
___________________
24.06.2015
___________________
22.06.2015
___________________
18.06.2015
Comisia de Contestaţii-Revocări - Invenţii - pronunţări - lista din 17.06.2015
___________________
16.06.2015
___________________
11.06.2015
Comisia de Contestaţii Desene şi Modele
Lista de şedinţă cu dosarele de contestaţie DM programate pentru soluţionare în data de 17.06.2015 - ora 1330
___________________
10.06.2015
Comisia de Contestaţii-Revocări - Invenţii
Lista de şedinţă cu dosarele programate pentru soluţionare în data de 17.06.2015, ora 930
___________________
05.06.2015
___________________
2.06.2015
Comisia de Contestaţii Mărci - PRONUNŢĂRI - listele din 28.04.2015, 29.04.2015, 30.04.2015 şi Anexa 30.04.2015 - ora 930
___________________
25.05.2015
Comisia de Contestaţii-Revocări - Invenţii - pronunţări - lista din 20.05.2015
___________________
21.05.2015
Comisia de Contestaţii Mărci
Listele de şedinţă cu dosarele de contestaţie mărci programate pentru soluţionare în zilele de 26.05.2015, 27.05.2015 şi 28.05.2015 - ora 930
___________________
20.05.2015
    Rezultatele finale pentru ocuparea a trei posturi vacante din cadrul Direcţiei Brevete de Invenţie şi Suport al Inovării
    Rezultatele finale pentru ocuparea a trei posturi vacante din cadrul Direcţiei Economice
___________________
19.05.2015
    Rezultatele la proba interviu pentru ocuparea a trei posturi vacante din cadrul Direcţiei Brevete de Invenţie şi Suport al Inovării
    Rezultatele la proba interviu pentru ocuparea a trei posturi vacante din cadrul Direcţiei Economice
___________________
18.05.2015
Rezultatul la proba scrisă pentru ocuparea a trei posturi din cadrul Direcţiei Brevete de Invenţie şi Suport al Inovării
___________________
15.05.2015
Anunţ EQE 2016
___________________
14.05.2015
Rezultatul la proba scrisă pentru ocuparea a trei posturi vacante din cadrul Direcţiei Economice
___________________
14.05.2015
Comisia de Contestaţii Desene şi Modele
Lista de şedinţă cu dosarele de contestaţie DM programate pentru soluţionare în zilele de 20.05.2015 şi 27.05.2015 ora 1330
Comisia de Contestaţii-Revocări - Invenţii
Lista de şedinţă cu dosarele programate pentru soluţionare în data de 20.05.2015, ora 930
___________________
12.05.2015
___________________
12.05.2015
___________________
06.05.2015

Anunţ

Modificări privind concursul organizat pentru ocuparea posturilor vacante de conducere din cadrul Direcţiei Economice
 ŞEF BIROU FINANCIAR
 ŞEF SERVICIU FINANCIAR-CONTABILITATE
 ŞEF SERVICIU ACHIZITII-ADMINISTRATIV
___________________
04.05.2015

Anunţ

Modificări privind concursul organizat pentru ocuparea posturilor vacante de conducere din cadrul Direcţiei Brevete de Invenţie şi Suport al Inovării
 ŞEF SERVICIU ADMINISTRARE BREVETE
 ŞEF SERVICIU EXAMINARE FOND CHIMIE-FARMACIE
 ŞEF SERVICIU EXAMINARE FOND MECANICĂ
___________________
04.05.2015
___________________
30.04.2015
___________________
29.04.2015
___________________
29.04.2015
___________________
29.04.2015
Comisia de Contestaţii Mărci
Anexa la Lista de şedinţă cu dosarele de contestaţie mărci programate pentru soluţionare în ziua de 30.04.2015 - ora 930
___________________
27.04.2015
___________________
22.04.2015
Comisia de Contestaţii Mărci
Listele de şedinţă cu dosarele de contestaţie mărci programate pentru soluţionare în zilele de 28.04.2015, 29.04.2015 şi 30.04.2015 - ora 930
___________________
21.04.2015 ___________________
20.04.2015 ___________________
20.04.2015
Comisia de Contestaţii Mărci - soluţii - listele din 25.03.2015 - VOLUMUL II - ora 930 şi 26.03.2015 - VOLUMUL II - ora 930
___________________
17.04.2015
___________________
16.04.2015
Comisia de Contestaţii Desene şi Modele
Lista de şedinţă cu dosarele de contestaţie DM programate pentru soluţionare în ziua de 23.04.2015 ora 1330
Comisia de Contestaţii-Revocări - Invenţii
Lista de şedinţă cu dosarele programate pentru soluţionare în data de 23.04.2015, ora 930
___________________
15.04.2015
În data de 15 aprilie 2015 demarează programul pilot “Accelerarea procedurii de brevetare” (Programul PPH, engl. “Patent Prosecution Highway”) între Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci din România (OSIM) şi Oficiul de Brevete şi Mărci al Statelor Unite (USPTO)
___________________
14.04.2015
Comisia de Contestaţii Mărci - soluţii - listele din 24.03.2015 - ora 930, 25.03.2015 - ora 930 şi 26.03.2015 - ora 930
___________________
03.04.2015
___________________
23.03.2015
___________________
20.03.2015
___________________
20.03.2015
Comisia de Contestaţii Mărci - soluţii - listele din 23.02.2015 - ora 930, 24.02.2015 - ora 930 şi 25.02.2015 - ora 930
___________________
18.03.2015
___________________
18.03.2015
Comisia de Contestaţii Mărci
Listele de şedinţă cu dosarele de contestaţie mărci programate pentru soluţionare în zilele de 24.03.2015, 25.03.2015 şi 26.03.2015 - ora 930
___________________
18.03.2015
___________________
17.03.2015
___________________
16.03.2015
LEGE
pentru suspendarea aplicării dispoziţiilor art. 4 din Ordonanţa Guvernului nr. 41/1998 privind taxele în domeniul protecţiei proprietăţii industriale şi regimul de utilizare a acestora

___________________
16.03.2015
___________________
13.03.2015
Comisia de Contestaţii Desene şi Modele
Lista de şedinţă cu dosarele de contestaţie DM programate pentru soluţionare în ziua de 19.03.2015 ora 1330
___________________
13.03.2015
Comisia de Contestaţii-Revocări - Invenţii
Lista de şedinţă cu dosarele programate pentru soluţionare în data de 19.03.2015, ora 930
___________________
12.03.2015
Începând cu data de 16.03.2015 preluarea spre soluţionare a cererilor fomulate de solicitanţi/titulari sau mandatarii acestora în cadrul procedurilor derulate de serviciile de examinare se va efectua conform ORDINULUI nr.33/10.03.2015
___________________
10.03.2015
___________________
09.03.2015
___________________
03.03.2015
___________________
02.03.2015
___________________
20.02.2015
___________________
17.02.2015
Comisia de Contestaţii Mărci
Listele de şedinţă cu dosarele de contestaţie mărci programate pentru soluţionare în zilele de 23.02.2015, 24.02.2015 şi 25.02.2015 - ora 930
___________________
16.02.2015
Vă informăm că înregistrarea online a cererilor de marcă este disponibilă din 16.02.2015 orele 12:30.
___________________
16.02.2015
___________________
13.02.2015
Anunţ
Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci organizează - în datele de 9 martie 2015 şi 13 martie 2015 - consurs pentru ocuparea unui post vacant de execuţie pe perioadă nedeterminată de Referent de Specialitate din cadrul Direcţiei Brevete de invenţie şi Suport al Inovării
___________________
12.02.2015
Ungaria se alătură DesignView
___________________
12.02.2015
Având în vedere necesitatea efectuării unor lucrări tehnice de mentenanţă, vă informăm că înregistrarea online a cererilor de marcă nu va fi disponibilă în intervalul 12.02.2015 orele 16:30 - 16.02.2015 orele 16:30.
Mulţumim pentru întelegere
___________________
11.02.2015
___________________
09.02.2015
Comisia de Contestaţii-Revocări - Invenţii
Lista de şedinţă cu dosarele programate pentru soluţionare în data de 12.02.2015, ora 930
___________________
06.02.2015
Mijloace fixe propuse pentru casare
___________________
04.02.2015
___________________
30.01.2015
Informare OHIM
În acest weekend, în data de 31 ianuarie, departamentul BITD al OHIM va executa unele lucrări de întreţinere.
În consecinţă, pagina web a OHIM şi aplicaţiile ETMDN nu vor fi disponibile în dimineaţa de sâmbătă, între orele 9 şi 12. De asemenea, pe durata weekendului mai pot interveni întreruperi sporadice ale serviciilor.
___________________
23.01.2015
Comunicat de la UPC România
Vă informăm că în data de 27.01.2015, în intervalul orar 0000 – 0200AM, serviciile UPC Business vor fi întrerupte pentru o perioadă de maxim 2 ore, ca urmare a unei lucrări de modernizare reţea.
Va fi afectat serviciul livrat la str. Ion Ghica nr.5, 030044 Bucureşti.
___________________
20.01.2015
Comisia de Contestaţii Mărci - soluţii - listele din 15.12.2014 - ora 930, 16.12.2014 - ora 930, 17.12.2014 - ora 930, 18.12.2014 - ora 930 şi ANEXA 18.12.2014 - ora 930
___________________
16.01.2015
Stimaţi clienţi, parteneri şi colaboratori,
Începând cu data de 01.03.2015 programul cu publicul al casieriei O.S.I.M. se va desfaşura astfel:
LUNI - JOI   830 – 1000 şi 1230 – 1600
VINERI   830 – 1000 şi 1230 – 1330
___________________
16.01.2015
În intervalul 16.01.2015 ora 1100 – 19.01.2015 ora 1200 Depunerea electronică mărci, nu va fi funcţională pentru lucrări de mentenanţă.
Mulţumim pentru înţelegere.
___________________

Actualizarea cuantumului în lei al taxelor calculate prin programul Online Filing - pentru cererile de brevet de invenţie şi/sau traducerile de brevete europene
___________________
12.01.2015
ISO9001
Organizaţia Mondială a Proprietăţii Intelectuale (OMPI) pune la dispoziţia celor interesaţi, pe pagina sa de web, strategiile de proprietate intelectuală pentru universităţi şi instituţii de cercetare.
Baza de date a strategiilor de IP poate fi vizualizată prin link-ul: http://www.wipo.int/policy/en/university_ip_policies/index.html
Pe site-ul Oficiului European de brevete se află un important şi interesant material despre elementele de bază ale proprietăţii intelectuale.    citeşte !   
Materialul a fost întocmit de către specialiştii Oficiului European de Brevete - OEB, împreună cu cei ai Oficiului pentru Armonizare în Piaţa Internă - OHIM şi se adresează tuturor celor care predau cursuri de Proprietate Intelectuală sau fac prezentări legate de aceasta, fără o pregătire prealabilă în domeniu. Scopul întocmirii acestui material este de a crea un instrument practic şi prietenos, pus la dispoziţia publicului din Europa, în scopul uniformizării cunostinţelor de baza in domeniul Proprietăţii Intelectuale predate în universităţi şi nu numai.
Până la apariţia versiunii în limba română a materialului, vă este pusă la dispozitie versiunea în limba engleză.

Pentru a obţine varianta electronică a materialului este necesar a urma paşii de la adresa:
http://www.epo.org/learning-events/materials/kit.html
  închide anunţul !  
Prediagnoza Prediagnoza de proprietate intelectuală
Programul de creştere a competitivităţii produselor industriale Programul de creştere
   a competitivităţii produselor industriale
Oferta de invenţii Oferta de invenţii  Oferta de invenţii
Oferta de publicaţii 2018 Oferta de publicaţii 2018
Proprietate industrială pentru copii Proprietate industrială pentru copii

SOLVIT

EVLIA

Anumite documente din pagină sunt în format PDF şi pot fi vizualizate cu Acrobat Reader
Pentru vizualizarea documentelor în limba română, puteţi instala fonturile româneşti fontrom.zip

Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal de către OSIM

Toate datele cu caracter personal colectate de Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci (OSIM) sunt prelucrate în conformitate cu dispozițiile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date (Regulamentul general privind protecţia datelor).

Ca principiu general, OSIM prelucrează numai date cu caracter personal pentru îndeplinirea sarcinilor pe care le desfășoară în interesul public, în vederea asigurării protecţiei proprietăţii industriale, conform art. 1, alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 573 din 7 septembrie 1998 privind organizarea şi funcţionarea Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci, cu modificările si completările ulterioare.

Toate operațiunile de prelucrare a datelor cu caracter personal sunt notificate în mod corespunzător Responsabilului cu Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal din OSIM.

Informațiile colectate vor fi, prelucrate și/sau accesate numai de membrii personalului OSIM sau de persoanele autorizate responsabile de operațiunile de prelucrare corespunzătoare.

Publicul va putea accesa aceste date prin intermediul instrumentelor și platformelor online ale OSIM și, de asemenea, prin descărcarea informațiilor, în ambele cazuri, numai în scopul de a oferi terților și autorităților publice informațiile necesare pentru a le permite să își exercite drepturile de proprietate industrială dobândite.

Persoanele fizice ale căror date cu caracter personal au fost prelucrate de către OSIM pot, în orice moment, în cazul în care consideră că nu le-au fost respectate drepturile fundamentale la viaţă privată și la protecţia datelor personale, sa se adreseze responsabilului cu protecția datelor din OSIM (RPDCP@osim.ro) sau Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, și, după caz instanțelor de judecată.

Totodată, aceste persoane au dreptul de a acces (conform art. 15 din Regulamentul general privind protecţia datelor) și de a solicita (conform art. 16 din același regulament) rectificarea datelelor cu caracter personal inexacte care le privesc, prin trimiterea unei cereri scrise la OSIM la adresa de email mai sus menționată.